Klaar voor een frisse duik in het kanaal !?


Schepen van sport Patricia Waerniers: "Door de interesse van triatleten, de goesting van vele Beernemnaars om eens in het kanaal te zwemmen bij warme zomers en de vraag van de jeugdraad, werd het kanaalzwemmen in 2019 opgenomen als ambitie in het Meerjarenplan van de gemeente. De Beernemse sportdienst werkte dit dossier verder uit en diende half mei 2020 een aanvraag in bij de Vlaamse Waterweg, om deze zomer d.m.v. een pilootproject ervaring op te doen met kanaalzwemmen in de Gevaerts.”

De gemeente Beernem start komende zomer 2020 met een pilootproject ‘kanaalzwemmen’, zowel voor de competitiezwemmer als voor de recreant. De aanvraag hiertoe werd midden mei 2020 bij de Vlaamse Waterweg nv ingediend.

“De gemeente Beernem start komende zomer 2020 met een pilootproject ‘kanaalzwemmen’, zowel voor de competitiezwemmer als voor de recreant.”, aldus schepen van sport Patricia Waerniers. “We werken hiervoor samen met de Zwemclub Beernem en met de Kallemoeietriatlon. De aanvraag hiertoe werd midden mei 2020 bij de Vlaamse Waterweg nv ingediend.” Op de foto van links naar rechts: Patricia Waerniers (schepen van sport), Ruben Strobbe (schepen van jeugd), Jacintha Lambert (voorzitter Zwemclub Beernem), Martin D’haeninck (Kallemoeietriatlon) en Piet De Rycke (Kallemoeietriatlon en tevens CD&V-gemeenteraadslid)

In het meerjarenplan van de gemeente Beernem staat ‘het voorzien van kanaalzwemmen’ op het programma. Deze doelstelling (actie 16.5.2) werd door het gemeentebestuur opgenomen omdat we enerzijds meer bewegingsmogelijkheden dicht bij huis willen creëren, en anderzijds ook de troeven van onze ‘kanaalgemeente’ nog meer willen benutten.


Schepen van sport Patricia Waerniers:


“De Kallemoeietriatlon doet elk jaar de vraag rijzen om ‘zwemmen in het kanaal’ mogelijk te maken. Ook de warme zomers doen vele inwoners telkens dromen over 'zwemmen in het kanaal'. “

Schepen van jeugd Ruben Strobbe:

“En ook de Jeugdraad is vragend partij: dit maakten ze in hun ‘ambitienota van de Jeugdraad’ duidelijk.”

Patricia Waerniers aan het woord over de aanvraag voor een pilootproject kanaalzwemmen die werd ingediend: