top of page

Klaar voor een frisse duik in het kanaal !?


Schepen van sport Patricia Waerniers: "Door de interesse van triatleten, de goesting van vele Beernemnaars om eens in het kanaal te zwemmen bij warme zomers en de vraag van de jeugdraad, werd het kanaalzwemmen in 2019 opgenomen als ambitie in het Meerjarenplan van de gemeente. De Beernemse sportdienst werkte dit dossier verder uit en diende half mei 2020 een aanvraag in bij de Vlaamse Waterweg, om deze zomer d.m.v. een pilootproject ervaring op te doen met kanaalzwemmen in de Gevaerts.”

De gemeente Beernem start komende zomer 2020 met een pilootproject ‘kanaalzwemmen’, zowel voor de competitiezwemmer als voor de recreant. De aanvraag hiertoe werd midden mei 2020 bij de Vlaamse Waterweg nv ingediend.

“De gemeente Beernem start komende zomer 2020 met een pilootproject ‘kanaalzwemmen’, zowel voor de competitiezwemmer als voor de recreant.”, aldus schepen van sport Patricia Waerniers. “We werken hiervoor samen met de Zwemclub Beernem en met de Kallemoeietriatlon. De aanvraag hiertoe werd midden mei 2020 bij de Vlaamse Waterweg nv ingediend.” Op de foto van links naar rechts: Patricia Waerniers (schepen van sport), Ruben Strobbe (schepen van jeugd), Jacintha Lambert (voorzitter Zwemclub Beernem), Martin D’haeninck (Kallemoeietriatlon) en Piet De Rycke (Kallemoeietriatlon en tevens CD&V-gemeenteraadslid)

In het meerjarenplan van de gemeente Beernem staat ‘het voorzien van kanaalzwemmen’ op het programma. Deze doelstelling (actie 16.5.2) werd door het gemeentebestuur opgenomen omdat we enerzijds meer bewegingsmogelijkheden dicht bij huis willen creëren, en anderzijds ook de troeven van onze ‘kanaalgemeente’ nog meer willen benutten.


Schepen van sport Patricia Waerniers:


“De Kallemoeietriatlon doet elk jaar de vraag rijzen om ‘zwemmen in het kanaal’ mogelijk te maken. Ook de warme zomers doen vele inwoners telkens dromen over 'zwemmen in het kanaal'. “

Schepen van jeugd Ruben Strobbe:

“En ook de Jeugdraad is vragend partij: dit maakten ze in hun ‘ambitienota van de Jeugdraad’ duidelijk.”

Patricia Waerniers aan het woord over de aanvraag voor een pilootproject kanaalzwemmen die werd ingediend:


"Naast de interesse van triatleten, de goesting om eens in het kanaal te zwemmen bij warme zomers en de vraag van de jeugdraad, kan ik er in in deze corona-tijd uiteraard aan toevoegen dat ‘kanaalzwemmen’ in eigen gemeente zeker ook een aangename vrijetijdsbesteding zou kunnen zijn. Toch wil ik het enthousiasme ook wat temperen, want we moeten ten allen tijde vermijden dat we bij de bewoners de indruk wekken dat ‘zwemmen in het kanaal’ zomaar mag. Nee, we moeten zeker inzetten op het permanent communiceren dat dit enkel kan onder specifieke omstandigheden. En net dat willen we ook bewerkstelligen met dit pilootproject. Bovendien kunnen we initiatieven zoals zwemmen in de Damse Vaart of zwemmen in de Brugse reitjes niet vergelijken met zwemmen in ons kanaal (kanaal Gent-Oostende), aangezien dat zeer druk bevaren wordt.

De voorbije maanden had ik een overleg met de Vlaamse Waterweg over een mogelijke opstart van ‘kanaalzwemmen’. Hierbij wilde ik vooral aantonen dat de veiligheid voor ons op de eerste plaats komt, en we hierbij strikte voorwaarden willen hanteren (zie ook hier).

Deze voorwaarden gaan onder andere over:

  • afbakening in de tijd van het zwemmen in het kanaal (en in een zone die niet wordt bevaren, nl. een dode kanaalarm)

  • afbakening van de ruimte voor het zwemmen in het kanaal (nl. er kan enkel in een afgebakende zwemzone gezwommen worden)

  • nog mogelijke restricties: bv. dragen van herkenbare badmuts, aanwezigheid van een gebrevetteerde redder, volgen van de richtlijnen mbt het dragen van een wetsuit volgens http://vtdl.triathlon.be/wp-content/uploads/Be3-Sportreglementen-finale-versie-9_1_2019-update-1.pdf…”


De Beernemse Sportdienst heeft de voorbije maanden uitgezocht hoe dit alles verwezenlijkt kan worden in Beernem:

  1. Vooreerst willen we komende zomer 3 test-namiddagen organiseren, om uit deze ervaringen te leren voor de toekomst. Op die manier willen ons goed voorbereiden op een (mogelijke) toekomstige aanvraag voor kanaalzwemmen op een permanentere basis. Ter info: een dergelijke aanvraag vraagt echter heel wat meer informatie en diverse goedkeuringen van verschillende bovenlokale instanties.

  2. De aanvraag, op 15 mei 2020 goedgekeurd door het schepencollege, is klaar en vertrekt daarna naar de Vlaamse Waterweg nv.

  3. De bedoeling is om het pilootproject te organiseren in de dode kanaalarm Gevaerts-Zuid.

  4. De Gemeente Beernem werkt voor dit pilootproject samen met de Kallemoeietriatlon-vereniging en met de Beernemse Zwemclub.


Volgende zaterdagnamiddagen worden aangevraagd: 04 juli, 08 augustus en 22 augustus 2020.

Er zou telkens een volgend uurschema gehanteerd worden:

· van 13u-14u: competitiezwemmers

· van 14u-16u recreatief zwemmen

· van 16u-17u (opnieuw) competitiezwemmers"


Vele sportievelingen staan al te popelen van ongeduld om op de 3 voorziene zaterdagnamiddagen in het kanaal thv de Gevaerts te zwemmen!

Comments


bottom of page