top of page
Claudio groot.png
Jos Groot.png
Ruben groot.png
Patricia groot.png

Wat is het schepencollege

Het College van Burgemeester en Schepenen bereidt de agenda van de gemeenteraad voor en staat in voor de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Daaronder vallen onder meer de dagelijkse werking van het gemeentebestuur en de uitvoering en opvolging van de verschillende dossiers waarover in de gemeenteraad een beslissing werd genomen. Het college is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van beslissingen van de hogere overheid (provincie, gewest, staat). 

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

CD&v-Leden in het schepencollege

Jos Sypré

Burgemeester

Veiligheid, Burgerzaken, Communicatie & ICT, Feestelijkheden, Personeelszaken, Kerkbeleid en kerkbesturen, Mobiliteit

Patricia Waerniers

1ste Schepen

Financiën, Cultuur, Bibliotheken, Sport, Kermissen, Erfgoedbeleid, Begraafbeleid

Claudio Saelens

3de Schepen

Omgevingsvergunningen voor landbouw en bedrijven, Openbare werken, Technische dienst, Nutsvoorzieningen, Rioleringen, Integraal waterbeleid, Landbouw, Grondbeleid

Ruben Strobbe

4de Schepen

Jeugd, Ondernemen, Lokale economie, Onderwijs, Beheer patronium, Recyclagepark, Afvalbeleid

bottom of page