Bevoegdheden

Als schepen ben ik bevoegd voor 7 beleidsdomeinen. Meer info over deze beleidsdomeinen vindt u hier.
Financiën
Cultuur
Sport
BIBLIOTHEEK
BEGRAAFBELEID
Erfgoedbeleid
Kermissen