top of page

Archeologische Expo 'Gif mo Goaze'!


De langverwachte archeologische expo met vele vondsten die in onze gemeente werden opgegraven, werd op 27 januari 2023 door burgemeester Jos Sypré en een fiere schepen van erfgoed Patricia Waerniers geopend. foto: Boven van L naar R: schepen Claudio Saelens, Sam De Decker (archeoloog Agentschap Onroerend Erfgoed), Liesbeth Van den Bussche (dienst erfgoed provincie West-Vlaanderen), Stefan Decraemer (Raakvlak), Conny Lambert (diensthoofd cultuur & erfgoed Beernem), Jari Hinsch Mikkelsen (diensthoofd Raakvlak), schepen Jan Vanassche, Wouter Gheyle (dienst erfgoed provincie West-Vlaanderen), Sofie Pierins (bibliotheek Beernem) Vooraan van L naar R: schepen van erfgoed Patricia Waerniers, burgemeester Jos Sypré

In 2016 werd de nieuwe gasvervoersleiding tussen Frankrijk en België, het zgn. Fluxys-traject, ingehuldigd.

Ter voorbereiding van de aanleg van deze Fluxys-aardgasleiding werd in 2014-2016 een traject van maar liefst 80 km archeologisch onderzocht, van Alveringem tot Maldegem.Archeologisch onderzoek van het Fluxys-traject


Dit onderzoek leverde niet alleen tal van prachtige vondsten op daterend van de steentijden tot WOI. Het resulteerde ook in nieuwe inzichten en bovendien werden hierbij meer dan 200 nieuwe archeologische vindplaatsen hierbij aangetroffen, ook in onze gemeente!De expo Gif mo Goaze is voor onze gemeente niet onbelangrijk omdat hier heel wat materiaal gevonden werd: o.a. een middeleeuws pottenbakkersatelier. Op dezelfde site zijn ook bewoningssporen en grafstructuren uit de metaaltijden en de vroege middeleeuwen aangetroffen.


Sam De Decker, archeoloog van het Agentschap Onroerend Erfgoed, gaf een boeiende uiteenzetting over het gevoerde archeologische onderzoek. Ook de speech van Jari Hinsch Mikkelsen (diensthoofd Raakvlak), gaf de toehoorders meer inzicht in de totstandkoming van deze prachtige expo, waar zowel schepen van erfgoed Patricia Waerniers en burgemeester Jos Sypré bijzonder opgezet mee zijn. Een grote pluim voor Conny Lambert, diensthoofd cultuur & erfgoed, om ervoor te zorgen dat deze expo Beernem aandoet (als eerste gemeente binnen de Raakvlak-leden) en in optimale omstandigheden kan plaatsvinden. Bovendien werd nog een mooi en passend nevenaanbod geprogrammeerd door het bib-team:

  • Gekoppeld aan de expo organiseren de gemeente, provincie West-Vlaanderen en Raakvlak op 5 februari (om 10u) een aperitieflezing over het onderzoek. Net zoals heel veel archeologen in deze periode kwam spreker Olivier Van Remoorter, van 2011 tot 2022 werkzaam bij het archeologisch bedrijf BAAC Vlaanderen, vanaf het najaar van 2014 bij het Fluxys-project terecht. Gedurende het grootste deel van het zeer uitgebreide onderzoek heeft hij als specialist middeleeuws aardewerk op één archeologische vindplaats gewerkt, namelijk het middeleeuwse pottenbakkersatelier in Oedelem. De geknipte kandidaat dus om het lokale onderzoek toe te lichten!

  • Gekoppeld aan de Gif mo Goaze-expo in de bibliotheek van Beernem wordt een pottenbakworkshop voor gezinnen (ouder en kind) georganiseerd. Ben je na een bezoek aan de expo geïnspireerd door de aardewerkvormen die tijdens de middeleeuwen geproduceerd werden in Oedelem? In deze workshop (woensdag 22 februari om 14u) ga je hiermee aan de slag! Begeleiding door Natalie Heyneman. Inschrijven verplicht: https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/ouder-kindworkshop-pottenbakken-gif-mo-goaze/9903b367-1329-43bc-b9d3-31f9a933fc0c

Ook de CD&V-fractie van Beernem was ruim vertegenwoordigd op de opening: (van L naar R) schepen Claudio Saelens, raadsleden Kurt Vanneste en Piet De Rycke, schepen Patricia Waerniers, burgemeester Jos Sypré, raadslid Anja Coens en schepen Ruben Strobbe.

Raakvlak


De gemeente Beernem herbergt talrijke archeologische resten die teruggaan tot in de bronstijd. Om de geschiedschrijving van onze gemeente verder te onderbouwen vanuit archeologisch onderzoek, besliste CD&V al in 2008 om met de gemeente Beernem toe te treden tot de intergemeentelijke archeologische dienst Raakvlak. Deze dienst maakt een archeologische werking ook voor een gemeente als Beernem een haalbare kaart. De toetreding tot Raakvlak heeft onze gemeente in elk geval geen windeieren gelegd!


  1. Zeker de eerste grote opgraving in de Haverbilken (2010), waarbij een Romeins grafveld werd blootgelegd, kon op veel interesse rekenen en was voor de kennis van ons archeologisch patrimonium een belangrijk feit.

  2. Ook de opgravingen in de Hogenakker (2013-2014) gaven ons opnieuw meer inzicht in de rijke geschiedenis van onze gemeente.

  3. De reizende expo “Gif mo Goaze! 80 km archeologie dwars door West-Vlaanderen” (van 28/01/23 tot en met 04/03/23 te gast in de bibliotheek in Beernem) is de kers op de taart.

Comentarios


bottom of page