Zomer-expo ‘conversatie’ geopend!


De exposerende kunstenaars in aanwezigheid van het schepencollege en gemeenteraadsleden. Op de foto (1ste rij van links naar rechts): Renaat Steurbaat en Ann-Sophie Ververken (Atelier Arena), burgemeester Jos Sypré, schepenen Jan Vanassche en Ruben Strobbe, Liesbeth Vandeweghe (Perignem), schepenen Claudio Saelens en Patricia Waerniers. 2de rij (van links naar rechts): gemeenteraadsleden Dries Dhondt, Marjan Lootens, Anja Coens, Martine De Roo, Vita Vanbelleghem en erboven Kurt Vanneste.

Er is één nijverheidstak die zo typisch Oedelems is, dat ze als het ware vergroeid is met de hele geschiedenis van het dorp. En nu nog in straat- en hoevenamen aanwezig is: Kleiputstraat, Steenoven, Potterie… Het gaat over het bakken van allerhande producten uit klei: zoals bakstenen, dakpannen, tegels, draineerbuizen, allerhande potterie enzoverder. Dit gebeurde in Oedelem al in de middeleeuwen, en zeer waarschijnlijk reeds vroeger.Oedelem en klei

Vanaf omstreeks 1300 worden in de Brugse stadsrekeningen herhaaldelijk vermeldingen aangetroffen van aanzienlijke hoeveelheden stenen en daktegels die vanuit Oedelem werden geleverd, voor onder meer de hallen, het belfort, de H. Bloedkapel, de ‘cruuspoorte’ en nog veel meer. Ook in de Bourgondische tijd werden veel gebouwen te Brugge opgetrokken met bakstenen uit Oedelem, o.a. het Prinsenhof.

Op een aantal plaatsen in Oedelem vindt men nu nog sporen van kleidelvingen, waar steen-bakkerijen hebben gestaan. De laatste steenbakkerij werd in 1968 gesloten en dat was meteen het einde was van een eeuwenlange typisch-Oedelemse nijverheid.


Wijlen mijn grootvader Oedelemnaar Omer Brysse werkte jarenlang in de steenbakkerij, en stond dagdagelijks in/tussen de klei… Als kleindochter is dan ook trots op deze kei-klei-goede kunst-expo!

Twee lokale keramiekateliers in conversatie


We vertrekken in de expo 'conversatie' vanuit onze roots, nl. die bedrijvigheid met klei. Deze keramiek-expo slaat dus de brug van het verleden naar het heden.

Conversatie tussen Perignem (Liesbeth Vandeweghe; foto links) en Atelier Arena (Ann-Sophie Ververken en Renaat Steurbaut; foto rechts)

Eerst en vooral met het keramiekatelier Perignem. Perignem was jarenlang, in de 2de helft van de 20ste eeuw, dé referentie van de keramische kunst in België. Als Beernemnaars beseffen we het niet altijd, maar het keramiekatelier Perignem zet sedert de oprichting in 1948 'Beernem' tot ver buiten onze provincie-en zelfs landsgrenzen op de kaart. Perignem lag aan de basis van de moderne Vlaamse keramiek die bloeide in de jaren '50 en '60. Ook nu nog is Perignem een plek waar keramiekkunst wordt gecreëerd. Weliswaar niet meer door kunstenares Elisabeth (Liesbet) Vandeweghe zelf, maar zij is wel nog coach van nieuw talent. Zo o.a. van keramisten