Samenwerking met De Zande verrijkt het sportaanbod in Beernem


"Door het stijgend aantal sportbeoefenaars heeft de gemeente Beernem nood aan extra indoor-sportruimte. We zochten hiervoor een verantwoorde en duurzame oplossing, die gevonden werd in een mooie samenwerking met De Zande, waar een ‘dubbel gebruik’ wordt gegeven aan de sportinfrastructuur, en voor beide partijen een win-win is.“, aldus schepen van sport Patricia Waerniers. Op de foto (van links naar rechts): Burgemeester Jos Sypré, schepen van sport Patricia Waerniers, gemeenteraadslid Anja Coens, Sarah Van Ghelde (campuscoördinator De Zande Beernem), Erik De Corte (directeur ondersteunende diensten De Zande Beernem)

Het gemeentebestuur van Beernem heeft de ambitie om zo veel mogelijk Beernemnaars blijvend aan het sporten te krijgen*. De corona-crisis zorgde voor een bewegings-boost en heeft vele niet-sporters gemotiveerd om te bewegen**. Deze tendens zien we ook in Beernem.


“Bewegen wordt aanschouwd als een wapen tegen corona: sporten verbetert immers onze natuurlijke weerstand en dat is momenteel de enige afweer die we hebben tegen het coronavirus. Dit zorgde ook in Beernem voor een bewegings-boost!”,

stelt Patricia Waerniers, schepen van sport Beernem.Het gemeentebestuur wil die ‘zin om te bewegen’ in stand houden, onder andere door de sport- en bewegingsmogelijkheden in de gemeente in de kijker te zetten en zo mogelijk ook uit te breiden.

De gemeente Beernem beschikt met ongeveer 50 sportclubs over een divers aanbod. Met onder andere 2 sporthallen, een atletiekpiste, 9 voetbalterreinen, een polyvalente sportzaal en een danszaal, staat tevens een degelijke gemeentelijke sportinfrastructuur ter beschikking. Toch is er nog nood aan bijkomende indoor sport-ruimte, onder andere om het grote aantal jeugdvoetbalploegjes tijdens de wintermaanden op te vangen en om op die manier de zeer intens gebruikte grasvelden voldoende recuperatietijd te gunnen.


Omstreeks 2010, toen de bouw van de gemeentelijke sporthal Drogenbrood nog niet gerealiseerd was, maakten enkele Beernemse sportclubs -wegens een tekort aan indoor sportvloeren- enkele jaren gebruik van sporthal De Zande. Bij de opening van sporthal Drogenbrood verhuisden die sportclubs die in De Zande actief waren naar de nieuwe gemeentelijke infrastructuur.De Beernemse campus van de gemeenschapsinstelling De Zande staat in voor de opvang en begeleiding van meisjes die door de jeugdrechter aan de instelling zijn toevertrouwd. Om te sporten, kunnen deze jongeren sinds december 2010 terecht in een eigen sporthal. De enorme hal was de eerste in Vlaanderen die gebouwd werd volgens het principe van een passiefhuis. Naast een grote sportzaal waar alle zaalsporten kunnen beoefend worden, is er ook een danszaal, een fitnessruimte, een klimmuur en squash-infrastructuur. <