top of page

Samenwerking met De Zande verrijkt het sportaanbod in Beernem


"Door het stijgend aantal sportbeoefenaars heeft de gemeente Beernem nood aan extra indoor-sportruimte. We zochten hiervoor een verantwoorde en duurzame oplossing, die gevonden werd in een mooie samenwerking met De Zande, waar een ‘dubbel gebruik’ wordt gegeven aan de sportinfrastructuur, en voor beide partijen een win-win is.“, aldus schepen van sport Patricia Waerniers. Op de foto (van links naar rechts): Burgemeester Jos Sypré, schepen van sport Patricia Waerniers, gemeenteraadslid Anja Coens, Sarah Van Ghelde (campuscoördinator De Zande Beernem), Erik De Corte (directeur ondersteunende diensten De Zande Beernem)

Het gemeentebestuur van Beernem heeft de ambitie om zo veel mogelijk Beernemnaars blijvend aan het sporten te krijgen*. De corona-crisis zorgde voor een bewegings-boost en heeft vele niet-sporters gemotiveerd om te bewegen**. Deze tendens zien we ook in Beernem.


“Bewegen wordt aanschouwd als een wapen tegen corona: sporten verbetert immers onze natuurlijke weerstand en dat is momenteel de enige afweer die we hebben tegen het coronavirus. Dit zorgde ook in Beernem voor een bewegings-boost!”,

stelt Patricia Waerniers, schepen van sport Beernem.Het gemeentebestuur wil die ‘zin om te bewegen’ in stand houden, onder andere door de sport- en bewegingsmogelijkheden in de gemeente in de kijker te zetten en zo mogelijk ook uit te breiden.

De gemeente Beernem beschikt met ongeveer 50 sportclubs over een divers aanbod. Met onder andere 2 sporthallen, een atletiekpiste, 9 voetbalterreinen, een polyvalente sportzaal en een danszaal, staat tevens een degelijke gemeentelijke sportinfrastructuur ter beschikking. Toch is er nog nood aan bijkomende indoor sport-ruimte, onder andere om het grote aantal jeugdvoetbalploegjes tijdens de wintermaanden op te vangen en om op die manier de zeer intens gebruikte grasvelden voldoende recuperatietijd te gunnen.


Omstreeks 2010, toen de bouw van de gemeentelijke sporthal Drogenbrood nog niet gerealiseerd was, maakten enkele Beernemse sportclubs -wegens een tekort aan indoor sportvloeren- enkele jaren gebruik van sporthal De Zande. Bij de opening van sporthal Drogenbrood verhuisden die sportclubs die in De Zande actief waren naar de nieuwe gemeentelijke infrastructuur.De Beernemse campus van de gemeenschapsinstelling De Zande staat in voor de opvang en begeleiding van meisjes die door de jeugdrechter aan de instelling zijn toevertrouwd. Om te sporten, kunnen deze jongeren sinds december 2010 terecht in een eigen sporthal. De enorme hal was de eerste in Vlaanderen die gebouwd werd volgens het principe van een passiefhuis. Naast een grote sportzaal waar alle zaalsporten kunnen beoefend worden, is er ook een danszaal, een fitnessruimte, een klimmuur en squash-infrastructuur.


Burgemeester Jos Sypré: “Door het stijgend aantal sportbeoefenaars heeft de gemeente Beernem (weer) nood aan extra indoor-sportruimte. We zochten hiervoor een verantwoorde en duurzame oplossing, die gevonden werd in een mooie samenwerking met De Zande, waar een ‘dubbel gebruik’ wordt gegeven aan de sportinfrastructuur, en voor beide partijen een win-win is.“De sporthal staat overdag ten dienste van de jeugdinstelling, en vanaf 17u wordt deze infrastructuur via de gemeentelijke sportdienst gereserveerd voor Beernemse sportclubs.


“Een systeem van ‘dubbel gebruik’ vraagt natuurlijk inspanningen van beide partijen. Het voordeel is dat destijds, bij de bouw van de sporthal, al in het ontwerp rekening werd gehouden met het principe van ‘dubbel gebruik’.”, vult Erik De Corte, directeur ondersteunende diensten van Gemeenschapsinstelling De Zande aan.


De sporthal heeft twee ingangen: een publieke inkom aan de straatkant en een beschermde toegang voor intern gebruik.


“Deze samenwerking met de gemeente Beernem past ook in de visie van Gemeenschapinstelling De Zande. Ze reikt hierbij symbolisch de hand naar ‘de maatschappij’, waarin ze haar jongeren stapsgewijs doet terugkeren. Sportieve activiteiten zijn een noodzakelijk onderdeel binnen de begeleidingsprogramma’s van die jongeren. Sport is een katalysator om de stressfactoren te reduceren en een overgang naar een leven buiten de instelling geleidelijk te helpen verlopen. We vragen dan ook aan de gemeente Beernem om, waar mogelijk, één of meerdere jongere(n) te betrekken in de sportactiviteiten die hier zullen doorgaan. Op die manier beogen wij de buitenwereld binnen te laten in de contouren van de gesloten instelling.”, aldus Sarah Van Ghelde, campuscoördinator van Gemeenschapsinstelling De Zande


Raadslid Anja Coens (CD&V):

"Deze samenwerking biedt ook nieuwe sportmogelijkheden binnen de gemeente. Want… klimmen en squashen, dat zijn sporten waarvoor de gemeente zelf geen infrastructuur ter beschikking heeft. Het is een verrijking voor het sportaanbod in onze gemeente!"

*Meerjarenplan 2020-2025 gemeente Beernem: Actie 16.3 We willen de strijd aangaan met de wereldwijde epidemie van fysieke inactiviteit en willen zoveel mogelijk Beernemnaars doen bewegen, ook doelgroepen die moeilijker te bereiken zijn. Deze momenteel niet-actieve doelgroepen willen we bereiken door gerichte acties.


**Onderzoek toont dit aan: nl. 58% van de Vlamingen die niet-sportief actief waren voor Corona, geven aan (tijdens de lockdown) meer te sporten: https://kics.sport.vlaanderen/wetenschappelijkonderzoek/Documents/200411_onderzoek_Coronasporter.pdf


bottom of page