top of page

De Beernemse Telegeleide Modelbouwclub (BTMC): uniek in onze regio!

Gemeenteraadslid Dries Dhondt, BTMC-ondervoorzitter Thomas De Vos, BTMC-voorzitter Danny Vandenbussche, schepen van sport Patricia Waerniers en schepen van onderwijs Ruben Strobbe genieten van het officiële start-event van de BTMC op 28 juni 2019.


Goede vlucht BTMC!

Beernem is sinds 28 juni 2019 een sportclub rijker… en wat voor één: de Beernemse Telegeleide Modelbouw Club (BTMC).

Een bijzondere club, en dat om diverse redenen!


  • Met modelvliegtuigen of drones vliegen, of met telegeleide auto’s rijden… is dat sport? Ongetwijfeld stellen velen zich die vraag. Hoewel iedereen weet wat er met sport bedoeld wordt, is het lastig om hiervan een éénduidige definitie te geven. De term ontwikkelt zich voortdurend om nieuwe activiteiten die men als sport ervaart onder deze noemer te brengen. Sporten zijn meestal activiteiten gebaseerd op lichamelijke beweging, gebruikmakend van kenmerken als kracht, snelheid, behendigheid en denkvermogen. Sport kan ook diverse manieren ingedeeld worden: bv. balsporten, individuele sporten, watersport… Of teamsporten, racketsporten, fitsporten, denksporten enzoverder. Voor Sport Vlaanderen is het duidelijk dat modelluchtvaart en vliegen met drones kunnen ondergebracht worden onder de ‘luchtsporten’. Vooral het aspect ‘behendigheid’ is cruciaal bij het vliegen met drones en modelvliegtuigen.  • Wat ook bijzonder is aan de BTMC: sommige leden spitsen zich vooral toe en vinden vooral plezier in het bouwen van hun drone, modelvliegtuig, helikopter, modelbouwauto… Andere leden focussen op het vliegen (of rijden) zelf. De eerste groep kunnen we dan ook eerder beschouwen als een hobby/culturele vereniging, de tweede groep kan dan weer gecatalogeerd worden als sportclub. En uiteraard zijn er ook leden die beide activiteiten combineren. Een troef voor het onderwijslandschap in Beernem is dat BTMC voor het modelbouwen een unieke, sterke link legt met STEM-onderwijs. Danny Vandenbussche realiseerde tijdens het schooljaar 2018-2019 een waardevol project (nl. bouwen en uittesten van modelvliegtuigen) via de STEM-didactiek in de basisschool Ter Bunen Oedelem. De wetten van de aerodynamica (bv. liftkracht, wrijvingskracht…) kennen geen geheimen meer voor deze kinderen! Schepen van onderwijs Ruben Strobbe juicht deze creatieve en levensechte aanpak uiteraard toe.
  • BTMC is een inclusieve sportclub. Jong en oud, vrouwen en mannen, mobiel en minder-mobiel, personen met een beperking, … iedereen vindt hier zijn gading. Het bestuur doet bovendien extra inspanningen om personen met een beperking een rol te geven bij het uitbouwen van de vereniging. Zo werd de bonnetjesverkoop op het officiële start-event gedaan door een persoon met een visuele beperking. Een mooi inclusief verhaal!  • Bij de eerste contacten met oprichter – voorzitter Danny Vandenbussche was het meteen duidelijk dat hij resoluut kiest voor een respectvolle aanpak. Ook respect voor de natuur. Bij BTMC wordt enkel gewerkt met elektrische toestellen. Er is dus geen plaats voor brandstof modellen, die veel meer geluid produceren dan de elektrische alternatieven.Als schepen van sport wil ik deze sportclub, o.m. omwille van het bovenstaande, -net zoals bij andere startende clubs- zo goed mogelijk ondersteunen. Ik was dan ook blij op het officiële startmoment (28 juni 2019 in Drogenbrood) te kunnen kennis maken met de voorzitter van de “Vereniging voor Modelluchtvaartsport vzw” (VML) Hugo Verlinde (die ik nog ken als voormalig schooldirecteur van een basisschool in regio Kortrijk). Ook hij is bijzonder opgetogen over BTMC, de 61ste modelluchtvaartclub van Vlaanderen! Bovendien kan hij mij ook bijstaan en advies geven in de zoektocht naar een geschikte buitenlocatie voor de BTMC.


Schepen van sport Patricia Waerniers aan de praat met met de voorzitter van de “Vereniging voor Modelluchtvaartsport vzw” (VML) Hugo Verlinde

Het bestuur van de BTMC heeft op korte tijd heel veel werk verricht, waarbij voorzitter Danny Vandenbussche de grote, stuwende kracht is. Ik ben bijzonder blij dat gemeenteraadslid Dries Dhondt me in de gemeenteraad van maart 2019 attenteerde op deze club in oprichting (zie https://www.patriciawaerniers.be/post/modelluchtvaart-in-beernem). Door tijdig met Danny in contact te komen, konden we de handen in elkaar slaan. De voorbije maanden heb ik hen dan ook zo goed als mogelijk ondersteund, zodat ze hun activiteiten zo snel mogelijk zouden kunnen aanvatten. Vooral in de zoektocht naar een geschikt terrein dat voldoet aan de wettelijke vereisten, is er een rol voor de gemeente weggelegd.


De komst van de BTMC is voor de gemeente een grote meerwaarde. Een dergelijke club in onze gemeente is een absolute troef voor onze inwoners die liefhebber zijn van een zogenaamde luchtsport en/of van modelbouw. Er is immers, ongetwijfeld door de opkomst van de drones, een stijgende interesse in luchtsport, ook in Beernem.

Ik ben trots dat de BTMC zich in Beernem vestigt en hier hun werking uitbouwt!Bestuur BTMC:

- voorzitter: Danny Vandenbussche

- ondervoorzitter: Thomas De Vos

- secretaris: Geert Willems

- penningmeester: Anita Bisaerts


Comentários


bottom of page