top of page

Modelluchtvaart in BeernemVlaanderen is een dichtbebouwde en dichtbevolkte regio. Het is daarom niet evident om voor alle sporten een plaatsje te vinden. Sport Vlaanderen spreekt dienaangaande over ‘ruimtebehoevende sporten’: dit zijn sporten die, omwille van hun karakteristieken, onder druk staan wegens een tekort aan ruimte.

We denken bv. aan golf, watersporten (waterski, zeilen, surfen…), geluidsproducerende sporten (gemotoriseerde sporten, kleischieten), paardensport en ook luchtsporten (modelluchtvaart en drones, zweefvliegen, sportvliegen…).

Raadslid Dries Dhondt signaleerde op de gemeenteraad een opportuniteit met betrekking tot de uitbouw van modelluchtvaart in onze gemeente.


Gemeenteraadslid Dries Dhondt (CD&V):“Er is een vzw BTMC in oprichting met als doel een kans te bieden om telegeleide modelbouw te ontwikkelen en te testen in de praktijk in een club die de wettelijke normen toepast. Het zou gaan om zowel vliegmodellen, drones en automodellen in een puur ecologische vorm, als om enkele elektrische toestellen. De vzw richt zich zowel tot privépersonen als tot professionelen, zowel tot de brandweer als tot de politie.

Mijn vraag is of de gemeente de vzw na oprichting kan erkennen en steun kan bieden in de zoektocht naar een terrein dat voldoet aan de wettelijke vereisten.”


Schepen Patricia Waerniers:


“We zijn zeker en vast geïnteresseerd om deze vraag verder uit te zoeken, zodat inwoners die liefhebber zijn van een zogenaamde luchtsport dit ook in Beernem zouden kunnen beoefenen. Er is wat dat betreft, ongetwijfeld door de opkomst van de drones, een stijgende interesse in luchtsport, ook in Beernem. We kregen immers ook al een mondelinge vraag van een andere organisatie die met modelluchtvaart en drones bezig is, om een mogelijke samenwerking met onze gemeente aan te gaan.

Eerst en vooral zou de vzw BTMC zich best als vereniging laten erkennen. Aangezien het over zgn. luchtsport gaat dient die aanvraag te gebeuren bij de sportdienst (zie https://www.beernem.be/product/569/erkenning-als-sportvereniging ).

Ik zal de vraag van die 2 organisaties naar een geschikte ruimte verder onderzoeken.

In die zoektocht moeten we alleszins rekening houden met 2 wetgevingen:


Ondertussen brachten gemeenteraadslid Dries Dhondt en schepen Patricia Waerniers op 6 april 2019 al een bezoek aan de enthousiaste initiatiefnemer van de vzw BTMC: Danny Vandenbussche.

We kwamen tot de vaststelling dat het mooie project van Danny groter is dan alleen maar de modelluchtvaart!


Het eerste luik van het project bestaat immers uit een jeugdwerking via basisschool Ter Bunen Oedelem. Hierbij wordt "Modelbouw als didactisch materiaal voor STE(a)M opleiding" ingezet (STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics; STEAM integreert ook Arts).


Vervolgens, en dat is dan het tweede luik van het project, zal er in de nabije toekomst vanuit dit STEM-opleidingsproject via modelbouw, ook een nood ontstaan om over een locatie te beschikken waar de ‘luchtsport’ effectief kan beoefend worden.
Komentar


bottom of page