top of page

Trage Weg in Oostveld krijgt de straatnaam 'Cavelotterspad'


"Het wandel- en fietsverbindingsweggetje tussen de Nonnedreef en de Schaerestraat werd vorig jaar op aangeven van burgemeester Jos Sypré een volwaardige Trage Weg. Nu kreeg deze Trage Weg ook een officiële straatnaam, nl. het Cavelotterspad.", aldus schepen van erfgoed Patricia Waerniers. "Deze naam, die een toponiem is, werd gesuggereerd door de vereniging Oostveld Leeft. De cultuurraad adviseerde deze suggestie positief." Op de foto vooraan: Heidi Arryn (links) en Marie-Caroline De Muyt (rechts) van Oostveld Leeft. Achteraan op de foto (van links naar rechts): schepen van erfgoed Patricia Waerniers, burgemeester Jos Sypré en Carlos Croene (voorzitter cultuurraad).

Voor de tweede keer krijgt een Trage Weg in Beernem ook een officiële straatnaam. Na de Keunebilk in Oedelem, is het nu de beurt aan het wandel- en fietsverbindings-weggetje tussen de Nonnedreef en de Schaerestraat in Oostveld. Door het geven van namen aan deze Trage Wegen, willen we het erfgoed van onze gemeente ook meer in beeld brengen (zie ook https://www.patriciawaerniers.be/post/trage-wegen-krijgen-een-offici%C3%ABle-straatnaam-de-oedelemse-keunebilk-is-de-eerste).


Zoals de procedure voor de toekenning van straatnamen voorschrijft, moet de gemeentelijke cultuur-en erfgoedraad advies geven hierover aan het schepencollege. Eerst werd vanuit de gemeente een oproep gelanceerd naar de bevolking. Er kwamen 3 suggesties binnen: nl. Cavelotterspad, De Kater en Kattewegel.De cultuur-en erfgoedraad gaf aan het schepencollege het advies om de naam Cavelotterspad te nemen, aangezien het een toponiem is van een site uit de omgeving daar. Een cavelotter is een paarden-of rijtuigverhuurder. In een toponiemenboek wordt die omgeving ‘Cavelottershoek’ genoemd. Het Cavelotterspad is dus een toepasselijke naam voor deze Trage Weg.Bovendien komt deze suggestie vanuit de vzw Oostveld Leeft, een vereniging die een representatieve samenstelling van de inwoners van Oostveld beoogt. We zijn er dus van overtuigd dat deze naam dan ook draagvlak heeft bij de Oostveldse bevolking.تعليقات


bottom of page