Tentoontelling 70 jaar Rozenfeesten!


De prachtige overzichtstentoonstelling '70 jaar Rozenfeesten' werd gerealiseerd door de Dorpsvrienden met de steun van de bibliotheek Beernem en de erfgoedcel. (van links naar rechts) Zittend: Eddy Persyn (bestuurslid Dorpsvrienden en coördinator van deze tentoonstelling) Martin D’haeninck (voorzitter Dorpsvrienden), Patricia Waerniers (schepen van cultuur) Staand: Rolanda Zutterman (coördinator van deze tentoonstelling), Johan Verniest en Charlotte Caluwé en Patrick Allemeersch en Gaby Vincke van het bestuur van de Dorpsvrienden, Carlos Croene (voorzitter erfgoedraad) en Conny Lambert (diensthoofd cultuur en bibliotheek)

Op de uitgebreide overzichtstentoonstelling ’70 jaar Rozenfeesten’ duik je in de geschiedenis van de Dorpsvrienden, van het prille begin tot heden met foto’s, publicaties met iconische dorpsfiguren, de doopkaars van reuzin Kallemoeie,…


Belangrijk immaterieel erfgoed


Patricia Waerniers: “Ik ben als schepen van cultuur & erfgoed bijzonder opgetogen met deze prachtige overzichts-tentoonstelling over ’70 jaar Dorpsvrienden’. Het brengt immers een mooi en belangrijk stuk ‘immaterieel erfgoed’ van Beernem Dorp naar boven. Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, gebruiken en tradities (zoals eetcultuur, verhalen, feesten, rituelen, carnaval en kermissen…) die mensen van vroeger hebben gekregen en willen doorgeven aan toekomstige generaties. Dit soort erfgoed is minder tastbaar als bijvoorbeeld een monument, maar daarom niet minder reëel. Immaterieel erfgoed verbindt mensen, geeft betekenis aan het leven en kleur aan de samenleving, zorgt voor een gevoel van identiteit. Het maatschappelijk belang er van is groot.”


Heel wat immaterieel erfgoed zit echter bij particulieren, verenigingen of feitelijke vzw’s. Vele van deze traditiedragers bestempelen wat ze doen niet spontaan als immaterieel erfgoed. Een feestcomité zoals de Dorpsvrienden, die behoort tot de oudste actieve kermisverenigingen in West-Vlaanderen, is in feite een soort erfgoedvereniging. Want ze zijn bijna dagelijks in de weer met de voorbereiding van hun feest- en kermisactiviteiten. Zo zorgen zij ervoor dat dit erfgoed wordt doorgegeven, ook al benoemen zij het niet als dusdanig.


Eddy Persyn en Rolanda Zutterman hebben deze prachtige overzichtstentoonstelling uitgewerkt.

“Dat de Dorpsvrienden op hun 70ste verjaardag zich de moeite getroosten om deze overzichtstentoonstelling aan de Beernemnaars aan te bieden, daar ben ik hen bijzonder dankbaar voor. Zeker en vast een grote pluim voor Eddy Persyn en Rolanda Zutterman die de trekkers waren bij het opzetten van deze expo. Het geeft ons een schitterend beeld van de rijke feesttraditie die in Beernem Dorp al zolang aanwezig is. En zijn het niet net die tradities die we in dit corona-jaar zo erg missen? Ik ben e