top of page

Straatnamen-project voor Trage Wegen leert ons een stukje geschiedenis!


"Sinds de opstart van het straatnamen-project voor Trage Wegen kregen al 7 weggetjes een officiële straatnaam en een straatnaambord.", aldus een enthousiaste schepen van erfgoed Patricia Waerniers.

In 2020 werd een straatnamen-project voor Trage Wegen opgestart. Dit idee werd op de gemeenteraad van januari 2019 gelanceerd (door raadslid Marjan Lootens) en wordt inhoudelijk ondersteund door de Adviesraad Cultuur en Erfgoed.Schepen van erfgoed Patricia Waerniers: "

Door onze Trage Wegen een officiële straatnaam en bijhorend straatnaambord te geven maken we deze verbindingsweggetjes meer kenbaar. Maar er is meer, want aangezien heel wat van die Trage Wegen een (volks-)naam uit het verleden krijgen, zullen ook de oude namen van weleer voor het nageslacht bewaard worden. Die vroegere namen vertellen vaak heel wat over de eigenheid van een dorp. Dit straatnamen-initiatief voor Trage Wegen is dan ook als een goede hefboom voor het bewaren en ontsluiten van ons erfgoed."


Door de adviesraad Cultuur en Erfgoed wordt, vanuit de input van de bevolking na een bevraging via Open Blad, een advies geformuleerd aan het schepencollege.

Ondertussen kregen al 7 Trage Wegen een naam (waarvoor we telkens ook goede suggesties van de inwoners kregen) en werden ook de straatnaambordjes geplaatst.


1) Keunebilk (in 2020)

2) Cavelotterspad (in 2020)

3) Pensejoagersstroate (in 2021)

4) Sint-Janswegel (in 2021)

5) Tempelhofwegel (in 2021)

6) Hanegemwegel (in 2021)

7) Karel de Goede (in 2021)Keunebilk (2020)

Keunebilk is de eerste officiële straatnaam voor een Trage Weg. Keunebilk is de naam die de oudere Oedelemnaars geven aan de weide waarlangs de wegel loopt (tussen Govaertstraat en Lettenburg in Oedelem). De weide was in hun tijd zeer bekend omdat het ook de plaats was waar koppeltjes zich terugtrokken voor wat privacy bij een feestje in Den Tap (de huidige parochiezaal in de J. Creytensstraat). Dan was het 'ga je mee naar de Keunebilk' een veel gehoord zinnetje.Cavelotterspad (2020)

Dit wandel- en fietsverbindingsweggetje tussen de Nonnedreef en de Schaerestraat kreeg in 2020 ook een officiële straatnaam, nl. het Cavelotterspad. Deze naam, die een toponiem is, werd gesuggereerd door de vereniging Oostveld Leeft. Een cavelotter is een paarden-of rijtuigverhuurder. In een toponiemenboek wordt die omgeving ‘Cavelottershoek’ genoemd. Het Cavelotterspad is dus een toepasselijke naam voor deze Trage Weg.


Pensejoagersstroate

Dit is de naam voor de nieuwe Trage Weg die loopt tussen Tiengemeten en de spoorwegtunnel achter Di Coylde. Dit weggetje werd aangelegd i/h kader v/d aanleg 3de & 4de spoor tussen Gent-Brugge. De stropers (~pensejoagers / pelsjagers) van St-Joris gingen destijds via deze omgeving naar wat nu de Tiengemeten is. De locatie was bekend bij konijnenstropers omdat het er toen krioelde van de konijnen. Marino D'hondt van de Cultuurhistorische Kring St-Joris gaf deze suggestie.


Sint-Janswegel

Dit is de naam voor het weggetje tussen de Kerselaerstraat en de Rogierveldstraat. De motivatie van de Cultuur- en Erfgoedraad is de volgende: St.-Janswegel is als naam sterk verbonden met deze locatie. "Sint-Janswegeltje" is immers een verwijzing naar Groot- en Klein Sint-Jansgoed en naar het SintJanshospitaal te Brugge. De naam is ook waardevol omdat de link met kerkwegel er nog in zit. De weiden en akkers rond de Sint-Jansdreef waren vroeger eigendom van “Les Hospices Civil” ofwel het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen te Brugge. In de volksmond werden die landerijen “d’hospeuzen” een verbastering van de “huizen van Les Hospices Civil”. Het bestuur van de Burgerlijke Godshuizen was samen met de Berg Van Barmhartigheid (de vroegere armendissen), de voorloper van het OCMW.


Tempelhofwegel

De 'Tempelhofwegel' is de naam voor het aarden weggetje tussen de Mexicostraat-Aardappelstraat en de Veldstraat. Het Tempelhof was de naam van hoeve, die gelegen was in een wijk die ook de naam had het Tempelhof, te situeren vlakbij de Puipaert.


Hanegemwegel

Dit is de naam van de verbindingsweg tussen de Melkweg en Kerkeveld in Oedelem.

Dit paadje overlapt grotendeels met Sentier n°58 uit de Atlas der Buurtwegen. De Sentier n°58 liep destijds tot aan de Danegemstraat. De volksnaam van dit weggetje was de Hanegemstraetwegel (dus met een ‘h’). Wellicht komt de (huidige straatnaam) Danegem van de spreekversie: De Hanegem ~ D’Hanegem ~ Danegem


Karel de Goede

Het verbindingspaadje tussen de Sportstraat en de Bruggestraat kreeg de naam 'Karel de Goede' naar de naam van het café dat op deze locatie (a/d Bruggestraat) stond. Dit was een volkscafé van de familie Leon Landuyt… Leon-van-Joris-van-Siessen’s. Leon hield er café samen met zijn vrouw Laura De Graeve.
Comments


bottom of page