top of page

Sint-Jorisbeeldje staat op de Vlaamse Topstukkenlijst!


“Het beeld “Filips de Schone als Sint-Joris met de draak” bevindt zich (normaalgezien) in de kerk van Sint-Joris en werd sinds maart 2019 weggenomen voor nader onderzoek in het Koninklijk Intituut voor Kunstpatrionium. Het beeld werd in het voorbije jaar uitvoerig onderzocht en bestudeerd. En wat velen al jaren vermoeden: het beeld bleek bijzonder waardevol en werd dan ook via een Ministerieel Besluit van 13 mei 2020 opgenomen op de Vlaamse Topstukkenlijst.”, aldus een trotse schepen van cultuur & erfgoed Patricia Waerniers.

Schitterend nieuws voor kunstminnend Beernem - St-Joris!

Het beeld “Filips de Schone als Sint-Joris met de draak”, dat zich (normaalgezien) in de kerk van Sint-Joris bevindt, is via een Ministerieel Besluit van 13 mei 2020 definitief opgenomen als topstuk op de Topstukkenlijst (zie https://cjsm.be/topstukken/topstuk?id=699 ).

Het ministeriële besluit hierover werd op 03 juni 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zie http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2020-06-03&numac=2020041415

Onderzoek in het KIK


Vorig jaar, namelijk in maart 2019, werd het beeldje weggenomen voor nader onderzoek (zie https://www.patriciawaerniers.be/post/sint-jorisbeeldje-vermist). Het beeld van Sint-Joris met de draak bevindt zich momenteel in het KIK (Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium) waar het onderzocht werd door mevr. Ingrid Geelen, met een beurs van de Koning Boudewijnstichting.

En jawel, wat velen al jaren vermoeden... Het beeld bleek bijzonder waardevol en werd dan ook opgenomen op de topstukkenlijst.


Het houten beeld is een artistieke voorstelling van Filips de Schone als de legendarische figuur Sint-Joris die de draak verslaat. Het beeld heeft een bijzonder hoge artistieke waarde en getuigt van groot vakmanschap. Het is dan ook erkend als uniek en onmisbaar Vlaams erfgoed.


Het beeld werd in het voorbije jaar uitvoerig onderzocht en bestudeerd door de experten van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium in Brussel (KIK). Het zal daar ook nog een kleine restauratie ondergaan. Daarna komt het in volle glorie terug naar de kerk van Sint-Joris.

Topstukken


Het Topstukkendecreet strekt tot bescherming van roerend cultureel erfgoed dat voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet blijven, omwille van zijn bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis (zie https://cjsm.be/topstukken/). Met dat doel wordt een topstukkenlijst opgesteld van zeldzame en onmisbare cultuurgoederen. Voor deze topstukken gelden beschermingsmaatregelen inzake het fysische. Voor de in de lijst opgenomen topstukken kunnen restauratiesubsidies aangevraagd worden. Die subsidies kunnen maximum 80% van de kosten voor conservatie en restauratie belopen. Het topstukkendecreet bepaalt tevens dat er een voorafgaande toelating vereist is voor het buiten Vlaanderen brengen van topstukken.

Uitnodiging voor een toelichting over het onderzoek


De gemeente Beernem, de kerkfabriek van Sint-Joris, het bisdom Brugge en het departement cultuur zijn trots op dit topstuk. Op donderdag 10 september om 20.00 u geeft kunsthistorica Ingrid Geelen in zaal Sinjo een toelichting over het onderzoek en de interessante bevindingen die geleid hebben tot de erkenning als topstuk.

Omwille van de coronamaatregelen, zijn de plaatsen beperkt. Tickets zijn gratis, reserveren is verplicht via www.beernem.be/tickets. Vergeet ook je mondmasker niet.

Comments


bottom of page