top of page

Ruiter- en mennersroutes


"Gevaarlijke situatie voor ruiter- en mennersroutes moeten aangepast worden" Patricia Waerniers.

Voorbije zomer kon ik vanuit de prachtig gelegen Oedelemse wijnbar en wijnwinkel Casale del Vino genieten van een ontspannende koetsrit met een ervaren menner doorheen de mooie Oedelemse bergvallei en het Ryckeveldegebied. Deze ruiter- en mennersroutes zijn zowel voor de Groot-Beernemse liefhebbers als voor de toeristen een troef.Op grondgebied Groot-Beernem zijn er momenteel 2 bestaande ruiterroutes (het Ryckevelde ruiter- en mennerspad en de Bulskampveldroute). Deze ruiterroutes worden in Vlaanderen (sinds het najaar 2018) uitgewerkt en uitgebouwd door Sport Vlaanderen.  Tot voor kort was dat de bevoegdheid van Westtoer. Sport Vlaanderen is volop bezig met het ontwikkelen van een nieuwe ruiter- en mennersroute die voor 80% op grondgebied van Beernem-Oedelem zou lopen. Daarna zal Sport Vlaanderen bekijken of ze de 2 bestaande routes nog zal behouden en indien ja waar er aanpassingen doorgevoerd moeten worden.

In elk geval is het belangrijk dat deze routes op een (verkeers-)veilige manier worden uitgebouwd.


Arthur Coucke (N-VA) signaleerde me op de gemeenteraad van 21 februari 2019 alvast een uitdaging op één van de twee bestaande routes:

“Menners kunnen de mooie bergvallei niet meer in langs de nieuwe doorsteek aan de Sijselestraat. Daar staan twee paaltjes waardoor hun rijtuigen niet meer doorkunnen. Ook ruiters ondervinden problemen bij het oversteken van de rijweg. Waar ze vroeger mooi konden doorsteken vanuit de Praatstraat, moeten ze nu tientallen meters op de drukke baan tot ze aan de oversteek zijn. Mijn vraag is tweeledig: 1) kunnen de paaltjes op het nieuwe pad worden weggenomen zodat menners opnieuw kunnen genieten van dit prachtig stukje Oedelem en 2) kan in overleg met alle betrokken actoren een oplossing worden gezocht zodat ruiters en paarden opnieuw veilig kunnen oversteken.”

Nu moeten rijtuigen op de drukke Sijselestraat rijden, voor ze hun tocht kunnen verder zetten. Vroeger konden ze de baan oversteken naar de Egyptestraat.

De aangekaarte problematiek is inderdaad terecht.


I.v.m. de eerste vraag (m.b.t. het wegnemen van de paaltjes):

Dit dossier heeft een hele voorgeschiedenis, begonnen bij de aanleg van het nieuwe fietspad Sijselestraat.  Het komt er op neer dat –in afspraak met de eigenaar- het vroegere bospad gesloten werd, en een nieuw pad naast het bos werd gecreëerd waar geen auto’s door mogen rijden (en met het nieuwe pad –die niet doorheen het bos loopt- zou de verleiding er wel eens meer dan vroeger kunnen zijn) . Om te verhinderen dat er auto’s kunnen doorrijden werden paaltjes geplaatst, waardoor menners helaas ook niet meer door kunnen.  Die paaltjes kunnen jammer genoeg niet zomaar weggenomen worden…omdat anders de kans bestaat dat auto’s dat pad gaan gebruiken.


Ivm de tweede vraag:

Toen het vroegere bospad nog kon gebruikt worden (zowel door menners als door ruiters) kon men inderdaad vanuit de Praatstraat de baan rechtdoor oversteken en was men meteen in het bospad. Door het verleggen van het pad moeten de ruiters zich nu een stuk op de Sijselestraat verplaatsen tot aan het nieuwe pad. Inderdaad een probleem, als je weet dat ruiters en menners het fietspad niet mogen gebruiken.


Voor beide problemen kunnen we stellen dat de vroegere situatie inderdaad veel beter was. Ik vrees dat het niet gemakkelijk zal zijn om een oplossing te vinden, want de klok kunnen we jammer genoeg ook niet terugdraaien.

Het is me toch duidelijk dat we moeten proberen in de mate van het mogelijk de situatie te optimaliseren… Het lijkt me in dat dossier ook aangewezen om zeker ook met de ‘gebruikers’ (nl. ruiters, menners, maneges) in overleg te gaan, want zij kennen de vroegere en bestaande situatie uiteraard zeer goed.

Binnenkort zit ik samen met Sport Vlaanderen in functie van de nieuwe ruiter-en mennersroute. Het is meteen de ideale gelegenheid om ook de 2 vragen de revue te laten passeren.

תגובות


bottom of page