Ruiter- en mennersroutes


"Gevaarlijke situatie voor ruiter- en mennersroutes moeten aangepast worden" Patricia Waerniers.

Voorbije zomer kon ik vanuit de prachtig gelegen Oedelemse wijnbar en wijnwinkel Casale del Vino genieten van een ontspannende koetsrit met een ervaren menner doorheen de mooie Oedelemse bergvallei en het Ryckeveldegebied. Deze ruiter- en mennersroutes zijn zowel voor de Groot-Beernemse liefhebbers als voor de toeristen een troef.Op grondgebied Groot-Beernem zijn er momenteel 2 bestaande ruiterroutes (het Ryckevelde ruiter- en mennerspad en de Bulskampveldroute). Deze ruiterroutes worden in Vlaanderen (sinds het najaar 2018) uitgewerkt en uitgebouwd door Sport Vlaanderen.  Tot voor kort was dat de bevoegdheid van Westtoer. Sport Vlaanderen is volop bezig met het ontwikkelen van een nieuwe ruiter- en mennersroute die voor 80% op grondgebied van Beernem-Oedelem zou lopen. Daarna zal Sport Vlaanderen bekijken of ze de 2 bestaande routes nog zal behouden en indien ja waar er aanpassingen doorgevoerd moeten worden.

In elk geval is het belangrijk dat deze routes op een (verkeers-)veilige manier worden uitgebouwd.


Arthur Coucke (N-VA) signaleerde me op de gemeenteraad van 21 februari 2019 alvast een uitdaging op één van de twee bestaande routes:

“Menners kunnen de mooie bergvallei niet meer in langs de nieuwe doorsteek aan de Sijselestraat. Daar staan twee paaltjes waardoor hun rijtuigen niet meer doorkunnen. Ook ruiters ondervinden problemen bij het oversteken van de rijweg. Waar ze vroeger mooi konden doorsteken vanuit de Praatstraat, moeten ze nu tientallen meters op de drukke baan tot ze aan de oversteek zijn. Mijn vraag is tweeledig: 1) kunnen de paaltjes op het nieuwe pad worden weggenomen zodat menners opnieuw kunnen genieten van dit prachtig stukje Oedelem en 2) kan in overleg met alle betrokken actoren een oplossing worden gezocht zodat ruiters en paarden opnieuw veilig kunnen oversteken.”

Nu moeten rijtuigen op de drukke Sijselestraat rijden, voor ze hun tocht kunnen verder zetten. Vroeger konden ze de baan oversteken naar de Egyptestraat.

De aangekaarte problematiek is inderdaad terecht.


I.v.m. de eerste vraag (m.b.t. het wegnemen van de paaltjes):

Dit dossier heeft een hele voorgeschiedenis, begonnen bij de aanleg van het nieuwe fietspad Sijselestraat.  Het komt er op neer dat –in afspraak met de eigenaar- het vroegere bospad gesloten werd, en een nieuw pad naast het bos wer