top of page

Ontruiming van 65 niet-verlengde graven op de begraafplaats HogenakkerDestijds heeft de gemeente Beernem haar 4 ‘kerkhoven’ wegens plaatsgebrek moeten uitbreiden naar 7 begraafplaatsen. Er was immers lange tijd niet de gewoonte om graven te ontruimen en bovendien speelde nog het gegeven van de ‘eeuwigdurende concessie’, een overblijfsel van het keizerlijk decreet van Napoleon van 12 juni 1804 (dat pas in 1971 werd aangepast).

In 2009 vond ik als toenmalig schepen van begraafplaatsen genoeg draagvlak om voor het eerst in Beernem, met het oog op een efficiënt ruimtegebruik, te beginnen met een grootscheepse jarenlange ontruimingsactie. Ondertussen is er een systematiek opgebouwd en elk jaar wordt, na de verplichte aanplakperiode van 1 jaar, een ontruiming georganiseerd van de niet-verlengde graven.

Zo werden afgelopen week 65 graven ontruimd op de begraafplaats Hogenakker. Op de vrijgekomen ruimte wordt een passende groenaanplanting voorzien.

תגובות


bottom of page