top of page

Nieuwe straatnaam: De Leegte

De gemeenteraad keurde in de zitting van 22 maart 2018 het stratentracé en het wegenisontwerp goed voor de verkaveling voor de gronden gelegen nabij de Oudeputstraat.

Deze verkaveling voorziet de aanleg van een nieuwe weg, die best een straatnaam krijgt. In de vergadering van 04 oktober 2018 adviseerde de cultuur-en erfgoedraad (CER) om de straatnaam "Leegstestraat" in te voeren. De motivatie van de CER is de volgende: De verkaveling ligt in het dal van de Oedelemse berg, waarbij "Leegte" moet begrepen worden als dialect voor laaggelegen, tegengestelde van "d'Hoogte". Het schepencollege (26 nov 2018) volgde het advies ‘Leegtestraat’ niet volledig, en stelde voor de straatnaam "De Leegte" toe te kennen. Het schepencollege volgde dus wel degelijk de argumentatie van de CER, nl. “we willen een straatnaam die refereert naar ‘leegte’ in de betekenis van ‘laaggelegen’… dus het tegenovergestelde van ‘de hoogte’ (een vroegere straatnaam in Oedelem, nl. de Creytenstraat).” Maar door een ‘bepaald lidwoord’ (nl DE) toe te voegen (en ook ‘straat’ te laten vallen), maak je duidelijker dat het bij ‘leegte’ gaat om een plaats, nl. laaggelegen gebied (en niet in de betekenis van het bijvoeglijk naamwoord ‘leeg’, in de zin van ‘niet gevuld, zonder inhoud’). De gemeenteraad van 24 januari 2019 keurde de straatnaam "De Leegte" principieel goed.

De Leegte in de omgeving.

Comments


bottom of page