top of page

Nieuwe reus Beerlanderke geboren!


Schepen van kermissen Patricia Waerniers: "De Beernemse reuzin Kallemoeie is niet langer alleen. Op de avondmarkt van 24 september 2021 baarde Kallemoeie een kind: de reus het Beerlanderke."

De Beernemse reuzin Kallemoeie is niet langer alleen. Op de avondmarkt van 24 september 2021 baarde Kallemoeie een kind: een "reuzen-joeng" het Beerlanderke, waarvan ik als schepen van kermissen de doopmeter mocht zijn, samen met dooppeter Martin D'haeninck, voorzitter van de Dorpsvrienden.


Op 25 september 2009 mocht ik als schepen van feestelijkheden de 'herbouwde' Beernemse reuzin Kallemoeie al boven de doopvont houden. Een heks of tovenares heeft vele levens en Kallemoeie kwam toen, op de avondmarkt van de Dorpsvrienden, weer tot leven. Dooppeter was Martin D’haeninck, de voorzitter van de Dorpsvrienden, en ik had de eer de doopmeter te worden.

Doop van de 'herbouwde' reuzin Kallemoeie op de avondmarkt 2009.

Kallemoeie


Kallemoeie leefde omstreeks 1800-1900 als heks of boosaardige vrouw. Die jaren, 1862-1864, was er de rechttrekking van het kanaal Gent-Oostende, en ontstond ’t Eiland (of ook later Fort), waar zij in een hut leefde. Zij hield zich bezig met het bang maken en betoveren van jonge vrijertjes, die die eenzame plek opzochten.

Haar beroep zou huishoudster geweest zijn. Haar naam had ze van de plant Kalmoes die op ’t Eiland welig tierde, samengevoegd met moeie of bemoeial.

Kallemoeies hoogte is een kleine heuvel met een natuurlijke bron of fontein, 50 meter voorbij de bocht aan Kallemoeiesdreef, aan de rechterkant.


De Kallemoeieput


Het levensverhaal van de Beernemse heks Kallemoeie


In 1946 dook zij een eerste keer als reuzin op, dit onder impuls van de familie Achiel, Marcel, Maurice en Oscar De Decker.


In 1960 werden in de Snauwhoek (Statiestraat en Parkstraat) dan de Kallemoeiefeesten georganiseerd, en dit tijdens het vierde weekeinde van september als een verlengstuk of bijkermis van de septemberkermis op het dorp. Initiatiefnemers waren Julien Charle, Archiel Deroo, Valère Vandeweghe. Monique Van Lerberghe droeg het bordje en werd later ook Miss Kallemoeie en broer Willy Van Lerberghe was de drager.


Kallemoeie kreeg dan op de Kallemoeiefeesten anno 1961 een tweede leven.

De eerste jaren trok een optocht van ’t Eiland naar de Snauwhoek en waren er daar braderie en volksspelen. Later reed de stoet in omgekeerde richting en hadden de feesten plaats onder de naam Fortfeesten in en rond het café bij Margrietje op het Fort, naast Kallemoeieshoogte. Activiteiten waren gaaibolling en volksspelen op het speelplein van Margrietje.


Een lief kon niet wegblijven en op 21 september 1963 werd de verloving met Jan van Soetenay op de feesten gevierd. Jan van Soetenay was een hoeve-arbeider en leefde voor de eerste wereldoorlog in Zoutenaaie bij Veurne, het kleinste dorpje van België. De officiële doop en de inschrijving in het gemeenteregister van Kallemoeie gebeurden op de Kallemoeiefeesten op 26 september 1964.


De reuzin was in 1979, 1980 en later te gast op de Drogenbroodfeesten en de Berenstoeten. Verloofde Jan van Soetenaye werd in 1986 aan het feestcomité van Eggewaertskapelle overgedragen en herdoopt in Hannes van Askappel (de volksnaam van Eggewaertskapelle).


De Dorpsvrienden André Zutterman en Martin D’haeninck wilden de reuzin nieuw leven inblazen en begonnen in 1987 met opzoekingen naar het geraamte en de kledij van Kallemoeie o.a. in de loods van Lucien Charle. Na een maandenlange zoektocht bleek alleen een geraamte zonder kop en wat kledij over te blijven. Dat zorgde in 1988 voor een derde geboorte. Bestuurslid van de Dorpsvrienden en schepen Jerome Waerniers liet de reuzin in samenwerking met de gemeente opnieuw opbouwen. De reuzin was jarenlang gastvrouw op haar gelijknamige koersen en op de avondmarkten van de Rozenfeesten. Dan moest zij verscheidene operaties ondergaan en verdween zijn in de gemeentelijke catacomben.Een heks of tovenares heeft vele levens en Kallemoeie werd onder impuls van schepen Patricia Waerniers en Martin D’haeninck nu opnieuw opgebouwd en werd op 25 september 2009 op de avondmarkt van de Dorpsvrienden gedoopt.


Het werd een feestelijkheid die omstreeks 20 u. aan de Sint-Amanduskerk begon en waaraan ook de brandweer meewerkte. Doopmeter was Patricia Waerniers en dooppeter Martin D’haeninck.
Blijde intrede nieuwe reus Beerlanderke (september 2021)


De gemeente Beernem heeft dus al de bekende reuzin heks Kallemoeie. Na haar eerdere romance met reus Hannes van Askappel, de vroegere Jan van Soetenaye, kon het niet anders of de reuzenfamilie zou ooit uitgebreid worden. Nu is het zo ver!

De nieuwe reus, die Beerlanderke - of deugniet - noemt, werd op de avondmarkt op vrijdag 24 september 2021 in Beernem voor het eerst aan het publiek voorgesteld.

De West -Vlaamse reuzengilde werd een telg rijker.


Bij deze gelegenheid werd een heel reuzenspektakel in elkaar geknutseld. Naast de twee Beernemse reuzen waren ook de Reuzengilde van Blankenberge met reuzin heks d’Oede Ula, de nieuwe vriendin van heks Kallemoeie, en Hannes van Askappel van de Reuzengilde van Eggewaartskapelle Veurne aanwezig zijn.De nieuwe reus-inwoner van groot-Beernem, Beerlanderke, heeft ook een doopmeter en dooppeter nodig om hem te beschermen en die hele opdracht komt te beurt aan schepen van Cultuur en Feestelijkheden Patricia Waerniers en voorzitter Martin D’haeninck.Het scenario en de regie van de ganse doopplechtigheid waren in handen van Johan Vanslembrouck van Wonnebronne en Martin D’haeninck van de Dorpsvrienden.

Verscheidene acteurs en figuranten werkten aan het spektakel mee.
De kop van de nieuwe reus, net als enkele attributen zoals een rekkerboge of kallebasse, werd door Katrien Dobbelaere geboetseerd. Het onderstel is een creatie van Johan Verniest. Rita Eecloo uit Oedelem, die ook al zorgde voor de kledij van Kallemoeie, naaide de kledij.
Geboorte, doopplechtigheid en Beernems burgerschap


Ingekorte tekst:


"Onze reuzin Kallemoeie is terug in onze gemeente. Lang, lang geleden is ze hier geboren, en een groot deel van haar leven heeft ze gesleten op een hoogte bij het Eiland, aan het fort.

In onze kerk werd ze gedoopt, in deze gemeente ordentelijk ingeschreven en al vaak feestelijk rondgedragen. Haar dooppeter Martin en doopmeter Patricia, hier vrolijk aanwezig, kunnen dit getuigen. Ze kende vele hoogtes en laagtes, werd zelfs ontvoerd en in het patattenkot van Stroobandt opgesloten, maar ze leerde ook de liefde van haar leven kennen. Uiteindelijk trouwde ze ook met haar kloeke ambachtsman: Jan van Zoutenaaie, die tegenwoordig onder de naam Hannes van Askappel zijn opwachting maakt.

Nu, vele maanden later, zien we haar terug in ons midden, ditmaal met een bolle buik.

Hoog bezoek van onze kust kondigt zich vandaag aan! Daar komt d'Oede Ula, , reuzin van Blankenberge al op bezoek. Ula heeft haar heksen, haar curieuzeneuzen mee. Hun vlotte dans moet ervoor zorgen dat de boreling onder de beste omstandigheden groot mag worden en van veel tegenslag gespaard blijft.

Ook Hannes van Askappel, de levensgezel van onze Kallemoeie is gearriveerd. Als reizende ambachtsman is hij jammer genoeg niet zo makkelijk te bereiken, zelfs niet per postduif, en onderweg komt hij altijd wel een nieuw werkje, een oud wijntje of een fris pintje tegen. En ja, onze Hannes kan geen neen zeggen. Daarom duurt het altijd wat langer alvorens we hem te pakken krijgen.Toen hij uiteindelijk hoorde dat hij op het punt staat om vader te worden liep zijn hart over van contentement.

Vader Hannes van Askappel is net op tijd aangekomen voor de geboorte, want kijk, daar is dan onze jongste reuzenspruit! Wees welkom kleine man, die Beerlanderke zal genoemd worden.

Gelukkig heeft de burgemeester ook aan Beerlanderke gedacht. Hij werd officieel ingeschreven in het bevolkingsregister van onze gemeente. Beerlanderke mag hier straks zijn blijde intrede in de gemeente doen."

De nieuwe reus “Beerlanderke” kreeg ook het Beernems burgerschap toegekend op vrijdagavond 24 september 2021. De burgemeester overhandigde het nieuwe paspoort officieel bij de geboorte.


Tijdelijke Reuzengilde Kallemoeie


De feestelijkheden omtrent de geboorte van de nieuwe reus gingen door om 20 uur aan de Sint-Amanduskerk te Beernem, en werden georganiseerd door de 'tijdelijke Reuzengilde Kallemoeie' olv Martin D'haeninck, en kreeg de medewerking van volgende verenigingen:

  • Feest- en Handelsgroep Beernem

  • Kernraad Cultuur Beernem

  • Erfgoedraad Beernem

  • Toneelvereniging Wonnebronne

  • Harmonie De Vrienden van Groot Beernem

  • Reuzengilde Eggewaerts Veurne

  • Reuzengilde Blankenberge

De nieuw opgezette tijdelijke Reuzengilde Beerlandertje is samengesteld uit Cathérine Vermote en Frank Vanslembrouck (Toneelvereniging Wonnebronne), Eddy Bakelandt en Luc Vanbelleghem (Harmonie De Vrienden van Groot Beernem), Carlos Croene (Erfgoedraad en Commissie Cultuur Beernem), Katrien Dobbelaere (Mirte Beernem), Filiep Deman en echtgenote (Reuzengilde Eggewaarts Veurne), Martin D’haeninck, Charlotte Caluwé, Johan Verniest en Fernand Lonneville (Feest- en Handelsgroep Dorpsvrienden) en Patricia Waerniers (Gemeente Beernem).


Ook de basisschool De Zonnebloem werkte mee door de afvaardiging van een groepje Beerlanderkes, die ook een dansje brachten.
Yorumlar


bottom of page