Inventariseren Houtig Erfgoed


"Een groep vrijwilligers kreeg een interessante workshop van Gillis Paelinck van Regionaal Landschap Houtland op de hoeve Hoogenbilck in Oedelem. Hier leerde ze werken met een methodiek om het houtig erfgoed van onze gemeente in kaart te brengen. Deze opleiding kadert in een PDPO-project Houtig Erfgoed ", aldus schepen van erfgoed Patricia Waerniers.

Binnenkort wordt het houtig erfgoed in onze gemeente Beernem geïnventariseerd d.m.v. het project Houtig Erfgoed Houtland. Het betreft markante bomen en struiken die iets kunnen vertellen over de geschiedenis en de oude gebruiken van onze streek. Voorbeelden zijn vrijheidsbomen, welkomstlindes, hoogstamboomgaarden, kapelbomen, (gevlochten) hagen als erfafsluiting…


Een groep vrijwilligers gaat hiervoor aan de slag. Eerst krijgt deze groep een opleiding, zodat ieder eenzelfde methodiek hanteert. Ik kon met deze groep vrijwilligers een interessante workshop o.l.v. Gillis Paelinck van Regionaal Landschap Houtland meevolgen op de hoeve Hoogenbilck in Oedelem.


Gillis Paelinck van Regionaal Landschap Houtland is coördinator van het PDPO-project Houtig Erfgoed Houtland.

PDPO-project Houtig Erfgoed


In het voorjaar van 2021 startten Regionaal Landschap Houtland en Raakvlak (de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Diensten Brugge & Ommeland) en IOED Polderrand een grootschalig PDPO-project (Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling) waarbij bomen en struiken met erfgoedwaarde in kaart worden gebracht.

Enerzijds worden ‘markante bomen’ geïnventariseerd. Het gaat over bomen met een verhaal, welkomstbomen, grensbomen, vrijheidsbomen… En anderzijds gaat men op zoek naar ‘houtig erfgoed bij ensembles’: nl. houtig erfgoed (ook hagen, houtkanten, knotbomen…) bij oude hoeves of kapellen.

De inventaris zal de basis vormen voor het gemeentelijk beleid inzake behoud, herstel en beheer van dit levend patrimonium.