top of page

Archeologie in Beernem


De gemeente Beernem herbergt talrijke archeologische resten die teruggaan tot in de bronstijd. Om de geschiedschrijving van onze gemeente verder te onderbouwen vanuit archeologisch onderzoek, was ik destijds, in de legislatuur 2007-2012, als schepen van erfgoed pleitbezorger om met de gemeente Beernem toe te treden tot de intergemeentelijke archeologische dienst Raakvlak. Deze intergemeentelijke dienst maakt een archeologische werking ook voor kleinere steden of gemeentes immers een haalbare kaart.


In de gemeenteraad van juni 2008 werd die toetreding goedgekeurd. Beernem was (na Brugge, Jabbeke, Knokke-Heist en Zedelgem) de vijfde gemeente uit onze regio die toetrad tot Raakvlak. Binnen Raakvlak treedt de stad Brugge op als ‘beherende gemeente’. Brugge vormde hiertoe haar volledige archeologische dienst, met personeel, huisvesting en werkingsmiddelen, om tot intergemeentelijke archeologische dienst. Raakvlak adviseert in bouwdossiers, streeft naar het behoud van het archeologisch erfgoed en doet, waar nodig, opgravingen. Daarnaast staat de dienst in voor de verwerking van de gegevens na een opgraving en komt op regelmatige basis naar buiten met de resultaten, via tentoonstellingen, voordrachten en publicaties.


Doorheen de jaren heeft Raakvlak ook een aantal grote veranderingen doorgemaakt en is nu opgedeeld in een drieledige structuur. Zo is Raakvlak geëvolueerd tot een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED). Als IOED wordt de archeologische werking van Raakvlak op 1 januari 2017 uitgebreid met bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Concreet betekent dit dat we de aangesloten gemeentes kunnen ondersteunen met alles wat met onroerend erfgoed te maken heeft, van beleid tot beheer en de uitvoering van diverse projecten. Tevens heeft Raakvlak het Onroerend Erfgoeddepot De Pakhuizen opgericht, en sinds 2014 wordt het archeologisch onderzoek vanuit de cel AardeWerk uitgevoerd.


Opgravingen Haverbilken in 2010
Opgravingen Haverbilken in 2010

De toetreding tot Raakvlak heeft onze gemeente in elk geval geen windeieren gelegd! Zeker de eerste grote opgraving in de Haverbilken (2010), waarbij een Romeins grafveld werd blootgelegd, kon op veel interesse rekenen en was voor de kennis van ons archeologisch patrimonium een belangrijk feit. Ook de opgravingen in de Hogenakker (2013-2014), met als voornaamste sporen een circulaire gracht uit de midden-bronstijd en twee waterputten uit de Merovingische periode, gaven ons opnieuw meer inzicht in de rijke geschiedenis van onze gemeente (zie ook hier).

Opgravingen Haverbilken in 2010
Opgravingen Haverbilken in 2010

Wie geïnteresseerd is kan alle opgravingen, artikels en resultaten bekijken op de projectfiches die te vinden zijn op http://collectie.raakvlak.be/zoeken (en bij gemeente 'Beernem' invullen).コメント


bottom of page