top of page

Voorontwerp nieuw zwembadIn de vorige legislatuur gebeurde reeds veel studiewerk onder leiding van de toenmalige schepen van sport (nu burgemeester) Jos Sypré. Al van in 2013 beet burgemeester Jos Sypré zich vast in het dossier en werd in nauw overleg met de diverse gebruikers vanuit voorafgaand onderzoek een voorontwerp opgemaakt. Het voorontwerp zal normaal gezien geen grote veranderingen ondergaan. De noden werden bij de opmaak van het voorontwerp immers goed in kaart gebracht en zijn nog steeds dezelfde: een voor iedereen toegankelijk 25m zwembad met 8 banen, ernaast een instructiebad (met verstelbare bodem i.f.v. de duikclubs) en een peuterbad. Het zwembad wordt aan sporthal Drogenbrood gebouwd. (meer na de afbeeldingen)


We willen de komende weken en maanden het voorontwerp verder verfijnen tot een definitief ontwerp, dit uiteraard opnieuw in overleg met de diverse gebruikers. Hierbij lijkt het het meest opportuun dat Farys het leidend ambtenaarschap op zich neemt en het hele proces begeleidt vanuit die hoedanigheid, in samenspraak met het gemeentebestuur, van ontwerp tot en met oplevering. Dit ten eerste vanuit hun brede ervaring en uitgebreide expertise in het bouwen van zwembaden, en ten tweede vanuit de voordelen die verbonden zijn aan btw-recuperatie. Ook wordt verder onderzocht of Abetec Architecten & Ingenieurs de opdracht tot het uitwerken van het ontwerp en begeleiding van het bouwproces kan verderzetten, vertrekkend vanuit hun huidige voorontwerp en gezien de goede ervaringen met dit studiebureau in het verleden (onder andere met de bouw van sporthal Drogenbrood).

Comments


bottom of page