Vijftig boekenvreters in de Beernemse kinder-en jeugdjury


Bijna vijftig Beernemse kinderen kwamen naar het startmoment van de 29ste Kinder-en Jeugdjury in de bibliotheek. Zij zullen zich de komende maanden o.l.v. 8 leesgroepbegeleiders verdiepen in 8 boeken.

In de Beernemse bibliotheek ging de Kinder- en Jeugdjury voor de 29ste keer van start!

De Kinder-en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) is een jury van kinderen en jongeren uit gans Vlaanderen. Al deze deelnemers (~juryleden) krijgen volgens leeftijdscategorie een lijst van 8 boeken om te beoordelen. Als jurylid heb je 7 maanden de tijd om de boeken te lezen, nl. van oktober tot april. Elk lid maakt een top acht: je mag dus zelf bepalen welke boeken je de mooiste vond en welke niet. In sommige gemeenten worden door de openbare bibliotheek ook leesgroepen georganiseerd om te praten over deze boeken.


Burgemeester Jos Sypré kwam samen met schepen van de bibliotheek Patricia Waerniers een kijkje nemen op het startmoment.

Schepen van de bibliotheek Patricia Waerniers: Ik ben bijzonder opgetogen dat onze bibliotheek ook dergelijke leesgroepen aanbiedt, want dat is toch een grote meerwaarde bij het KJV-gebeuren. Kinderen worden door die leesgroepen niet alleen extra gemotiveerd om hun boeken te lezen, maar worden door de begeleiders ook geprikkeld om hun lectuur kritisch te beoordelen, te discussiëren over de boeken, zelf een mening te vormen enzoverder. Al vele jaren kunnen wij in Beernem deze leesgroepen aanbieden dankzij de vrijwillige inzet van onze leesgroep-begeleiders. Zij roepen elke maand hun leesgroepje samen om de 2 gelezen boeken te bespreken. Na het startmoment van 12 oktober komt elk leesgroepje nog 4 keer samen. In mei is er nog een slotmoment waarop de eindstemming gebeurt en er ook nog een leuke receptie is. In Beernem zijn er leesgroepen voor 4 leeftijdsgroepen: nl. 3de en 4de leerjaar, 5de en 6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar en het 3de en 4de middelbaar.”
Het KJV-project is een initiatief van de vzw Iedereen Leest, die gesteund wordt do