top of page

Versoepeling van de uitleenvoorwaarden in de bibliotheek


De Beernemse bibliotheek start vanaf 1 januari 2020 met een vernieuwd reglement (inclusief de uitleenvoorwaarden). Het wordt eenvoudiger en leners mogen meer materialen uitlenen: dat zijn de belangrijkste wijzigingen.Wijzigingen in het bibliotheekreglement


We moeten toegeven: het bibliotheekreglement was vrij complex. Veel leners wisten niet precies hoeveel van welke materialen ze mogen uitlenen. Daarom werden de uitleenvoorwaarden herbekeken en een vereenvoudiging doorgevoerd.

Volgende zaken werden (met positief advies van de Raad van Beheer Bibliotheek en Gemeenschapscentrum op 05/11/2019) in het reglement aangepast:

  • Er zijn nu minder materiaal-categorieën in het reglement. Daarnaast mogen de leners meer materialen uitlenen (30 i.p.v. 20) omdat de collectie ruimer geworden is sinds de verbouwing. Ook nieuw is de aanpak met de ‘sprinters’: dit zijn populaire boeken die dubbel aangekocht worden. Het tweede exemplaar zal met het nieuwe reglement voor 10 dagen uitgeleend worden (i.p.v. voor 4 weken), zodat zo veel mogelijk bezoekers de kans krijgen om dit te lenen.

  • De toegangsvoorwaarden voor gebruik van internet zijn versoepeld. Ook niet-leden moeten gebruik kunnen maken van het internet. Niet-leden die met een smartphone of tablet in de bib gebruik maken van de wifi kunnen dit immers ook kosteloos. In de nieuwe software zal het mogelijk zijn om dergelijke leners een tijdelijke pas te geven, zodat de bib het internetgebruik kan blijven opvolgen.

  • De regels m.b.t. het gebruik van de stamboompc worden geschrapt omdat dit nu een bevoegdheid van archief is, niet meer van de bibliotheek. Wie de stamboompc wil consulteren kan hiervoor terecht in het gemeentehuis.
WISE: het nieuwe bibliotheeksysteem in Vlaanderen


De Beernemse bibliotheek heeft momenteel, net als de meeste openbare bibliotheken, nog een lokaal of provinciaal bibliotheeksysteem om boeken uit te lenen of te reserveren. In het kader van de overheveling van provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen komt er nu een nieuw centraal systeem. Cultuurconnect werkt samen met de 5 Vlaamse provinciebesturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor Brussel) en de bibliotheken aan een performant bibliotheeksysteem voor Vlaanderen: er werd gekozen voor de bibliotheeksoftware Wise. Ook de Beernemse bibliotheek stapt in dat nieuwe verhaal!

De bibliotheeksoftware Wise is een open, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en geïntegreerd softwaresysteem voor het consolideren van de stabiele werkprocessen in de bibliotheek: bestellen, catalografie, inventarisbeheer, lenersadministratie, uitlenen, financieel beheer en rapportage/statistieken.


In maart 2020 (o.v. schakelt de Beernemse bibliotheek over naar dit nieuwe bibliotheeksysteem en nu al moet worden doorgegeven (aan de coördinatoren van de migratie naar WISE) welke uitleenvoorwaarden in dit systeem zullen gelden. Dit was dus ook het ideale moment om de uitleenvoorwaarden te herzien. Immers, alles wat nu in het huidige systeem al aangepast is, wordt automatisch overgezet naar het nieuwe systeem. En met het oog op het nieuwe jaar, is het voor de leners ook logisch om in januari, bij het begin van een nieuw jaar, te starten met nieuwe uitleenvoorwaarden.

Vandaar de invoering van een nieuw bibreglement vanaf 1 januari 2020, dat op de gemeenteraad van 19 december 2019 unaniem werd goedgekeurd.Ter info:

Bij de eigenlijke migratie naar WISE (vermoedelijk maart 2020) zal de bibliotheek een 5-tal dagen de deuren sluiten. Niet voor een collectieve vakantie naar een tropisch paradijs, maar voor de grote oversteek naar het nieuwe Bibliotheeksysteem Wise! De precieze data worden zo spoedig meegedeeld door het bibliotheekteam.

Comments


bottom of page