top of page

Oproep naar kandidaten Beheerraad 'gemeenschapscentrum & bibliotheek'


"Ik doe een warme oproep aan de Beernemse cultuur- en bibliotheekliefhebbers om zich kandidaat te stellen voor de nieuwe Beheerraad 'gemeenschapscentrum & bibliotheek' en op die manier mee vorm te geven aan de werking en de toekomst van onze bibliotheek, het OC Kleine Beer, zaal Sinjo, het Schepenhuys..." , aldus Patricia Waerniers (schepen van cultuur - bibliotheek).Naast de gebruikelijke gemeentelijke adviesraden, zijn tot op heden 2 beheerraden actief. in de gemeente Beernem. Dit is de Raad van Beheer van het gemeenschapscentrum (~ OC Kleine Beer) en de Beheerraad van de bibliotheek.


Wat is een beheerraad?


De RvB Gemeenschapscentrum en de Beheerraad van de bibliotheek onderscheiden zich van de gemeentelijke adviesraden doordat ze ‘beheerraden’ zijn.

Een beheerraad staat in voor (een deel van) het beheer van (i.c. van de RvB GemCentr.) een culturele instelling. Dit betekent dat de raad beslissingsrecht heeft voor een aspect van het beheer van die instelling, zoals beslissingsrecht over de programmatie (binnen het budget ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur).


Een beheerraad is ook anders samengesteld dan een adviesraad. In een adviesraad mogen geen politieke vertegenwoordigers met stemrecht zetelen. Een beheerraad bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers aangeduid door de politieke fracties verkozen in de gemeenteraad.


De Raad van Bestuur Gemeenschapscentrum (2013-2019) op hun laatste vergadering. (van links naar rechts) Dorine Geirnaert, Conny Lambert (diensthoofd cultuur en erfgoed), Walter Vanbaelenberghe, Dirk Derre, Bart De Beukelaer, Ignace Gernaey, Robertine Afschrift, Geert Craeynest (voorzitter), Goran Vanneste en Carine Janssens.

Nieuwe beleidsaccenten


De komende legislatuur wil ik als schepen van cultuur en de bibliotheek nieuwe accenten leggen. Onze Beernemse bibliotheek wil ik laten uitgroeien tot een kenniscentrum, waarbij een bibliotheek ook steeds meer een belevingsplaats wordt waar mensen komen om te werken, te lezen, elkaar te ontmoeten, bij te leren via cursussen, workshops, lezingen, tentoonstellingen...

Dit betekent ook dat de werking van ons ontmoetingscentrum OC Kleine Beer (en bij uitbreiding ook de gemeenschapscentra zaal Sinjo en het Schepenhuys) en de bibliotheek elkaar in de toekomst kunnen versterken.

Ik kies er daarom voor om de 2 bestaande beheerraden (nl. van OC Kleine Beer en van de bibliotheek) in elkaar te laten vloeien!
Een gezamenlijke beheerraad voor 'de bibliotheek én het gemeenschapscentrum' zal de samenwerking tussen beide instellingen bevorderen en maakt het makkelijk om de programmatie beter op elkaar af te stemmen en samen initiatieven te ontwikkelen.


Betrokkenheid stimuleren door middel van werkgroepen


Het is niet de bedoeling dat de samenvoeging resulteert in minder mensen die betrokken zijn bij de werking van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum. Nee, ik zie het juist als een manier om net meer mensen te betrekken, nl. door werking van 1 gezamenlijke beheerraad te combineren met werkgroepen waarin de brede bevolking kan participeren.

Op die manier kan een beperkte groep mensen een engagement opnemen voor 6 jaar, maar een grotere groep mensen kan zich engageren in werkgroepen rond thema's die hen echt interesseren en aanbelangen.Samenstelling van de nieuwe Beheerraad 'bibliotheek en gemeenschapscentrum'


</