Oproep naar kandidaten Beheerraad 'gemeenschapscentrum & bibliotheek'


"Ik doe een warme oproep aan de Beernemse cultuur- en bibliotheekliefhebbers om zich kandidaat te stellen voor de nieuwe Beheerraad 'gemeenschapscentrum & bibliotheek' en op die manier mee vorm te geven aan de werking en de toekomst van onze bibliotheek, het OC Kleine Beer, zaal Sinjo, het Schepenhuys..." , aldus Patricia Waerniers (schepen van cultuur - bibliotheek).Naast de gebruikelijke gemeentelijke adviesraden, zijn tot op heden 2 beheerraden actief. in de gemeente Beernem. Dit is de Raad van Beheer van het gemeenschapscentrum (~ OC Kleine Beer) en de Beheerraad van de bibliotheek.


Wat is een beheerraad?


De RvB Gemeenschapscentrum en de Beheerraad van de bibliotheek onderscheiden zich van de gemeentelijke adviesraden doordat ze ‘beheerraden’ zijn.

Een beheerraad staat in voor (een deel van) het beheer van (i.c. van de RvB GemCentr.) een culturele instelling. Dit betekent dat de raad beslissingsrecht heeft voor een aspect van het beheer van die instelling, zoals beslissingsrecht over de programmatie (binnen het budget ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur).


Een beheerraad is ook anders samengesteld dan een adviesraad. In een adviesraad mogen geen politieke vertegenwoordigers met stemrecht zetelen. Een beheerraad bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers aangeduid door de politieke fracties verkozen in de gemeenteraad.


De Raad van Bestuur Gemeenschapscentrum (2013-2019) op hun laatste vergadering. (van links naar rechts) Dorine Geirnaert, Conny Lambert (diensthoofd cultuur en erfgoed), Walter Vanbaelenberghe, Dirk Derre, Bart De Beukelaer, Ignace Gernaey, Robertine Afschrift, Geert Craeynest (voorzitter), Goran Vanneste en Carine Janssens.