Oproep kandidaten Gouden Beren 2019Beernem is een echte sportgemeente waar jaar na jaar sterke sportprestaties worden geleverd. Om deze sportieve prestaties de welverdiende aandacht te geven, reikt het gemeentebestuur al sinds 1980 jaarlijks de sporttrofeeën ‘De Gouden Beren’ uit. Op vandaag zijn er 5 categorieën.


Wie mag zich straks sportman en sportvrouw van 2019 noemen? Welke belofte krijgt het Gouden Beertje? Welke club mag een trofee in ontvangst nemen voor mooiste clubprestatie? Wie krijgt de trofee van sportverdienste?


Aanpassing reglement Gouden Beren


In overleg met de Sportraad Beernem werd het reglement van de Gouden Beren aangepast. De sportdienst heeft een nieuw reglement opgemaakt, waarbij vooral op vlak van de jurering aanpassingen werden aangebracht.

  • 04 februari 2019: overleg in de Beernemse Sportraad over mogelijke aanpassingen aan het reglement

  • Sportdienst Beernem werkt aan een nieuw reglement

  • 21 oktober 2019: positief advies op het ontwerp-reglement in de vergadering van de Beernemse Sportraad

  • 29 november 2019: goedkeuring van het ontwerp-reglement door het college van burgemeester en schepenen

  • 19 december 2019: unanieme goedkeuring van het nieuw reglement in de gemeenteraad

Het nieuwe reglement vind je hier; https://www.beernem.be/download.ashx?id=34078