top of page

Nieuwe led spot-lights voor OC Kleine Beer


"Na 15 seizoenen zijn de spotlights van de theaterzaal van OC Kleine Beer aan vervanging toe. Het ideale moment om ook over te schakelen naar ledverlichting (= ver-ledding).", aldus schepen van cultuur Patricia Waerniers. "Dit zal een besparing van 80% op de energiefactuur betekenen."

Na 15 succesvolle cultuurseizoenen zijn de spotlights van de theaterzaal van OC Kleine Beer aan vervanging toe. Het ideale moment om ook over te schakelen naar ledverlichting (= ver-ledding). Gezien de niet geringe kosten, werd hiervoor een stappenplan -verspreid over de komende 5 jaar- opgemaakt. De eerste stap werd gezet met de aankoop en installatie van 8 nieuwe Fresnel spots.


15de cultuurseizoen OC Kleine Beer

Door de corona-crisis is het 15de cultuurseizoen van OC Kleine Beer in maart 2020 abrupt geëindigd. Na vijftien cultuurseizoenen kunnen we met trots stellen dat de toenmalige investering in het ontmoetingscentrum (in ‘een blekken doze’ volgens de toenmalige tegenstanders) al ruimschoots zijn nut heeft bewezen. De toenmalige CD&V-cultuurschepenen wijlen André Vande Velde en Carine Janssens stonden aan de wieg van onze Beernemse cultuurtempel. Fantastisch wat in die vijftien jaar is gerealiseerd door de medewerkers van de cultuurdienst o.l.v. Conny Lambert (diensthoofd cultuur en erfgoed) en door de beheerraad OC Kleine Beer o.l.v. huidig voorzitter Geert Craeynest: jaarlijks een sterke programmatie waarin de diverse kunstdisciplines aan bod komen, een bruisend verenigingsleven met een gevarieerd cultureel aanbod, een aanbod voor jong en oud…Stapsgewijze aanpassing van de huidige halogeenverlichting (~ver-leddings-plan)


Sinds maart 2020 is het Beernemse ontmoetingscentrum omwille van de corona-veiligheidsmaatregelen gesloten, maar de ploeg van OC Kleine Beer heeft zeker niet stilgezeten!


Zo werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om onder andere 8 nieuwe spots op te hangen in de theaterzaal. Dit is de eerste stap in een volledig ver-leddings-plan van de theaterspots. De aankoop van deze spots werd goedgekeurd in het schepencollege van 6 maart 2020.

In het meerjarenplan 2020-2025 is voor het OC Kleine Beer immers een stapsgewijze aanpassing van de huidige halogeenverlichting naar ledverlichting voorzien (nl. actie 7.2.2. Investeringen in en onderhoud van het gemeenschapscentrum).


De theatertechniekers van OC Kleine Beer maakten een stappenplan op om in 5 jaar tijd van halogeenverlichting over te schakelen naar ledverlichting.

Hiervoor is een stappenplan uitgewerkt om in 5 jaar tijd de meeste standaardtheaterspots te vervangen door led spots. Dit stappenplan, opgemaakt door de theatertechniekers van OC Kleine Beer, houdt rekening met budget en werkbaarheid tijdens de omschakeling (samenlopen van halogeen en led tijdens de overgangsperiode). De spots die nu werden vervangen, waren het dringendst aan vervanging toe na 15 jaar gebruik.Het stappenplan voor de ver-ledding van de theaterspots ziet er zo uit:

  • 2020: vervanging van de 8 Fresnell FC spots

  • 2021: vervanging van de 11 profielspots in de zaalbrug

  • 2022: vervanging van de 8 Fresnell VW spots

  • 2023 vervanging van de 5 profielspots FC

  • 2024: vervanging van de 12 spots horizonverlichting (deze horizonverlichting in led staat nu nog in zijn kinderschoenen, daarom worden deze als laatste vervangen)

Als deze omvorming volledig is, zal dit zorgen voor een besparing van 80% op de energie die door de theaterspots wordt verbruikt.Comentarios


bottom of page