Nieuwe impulssubsidie voor culturele projecten ondersteunt initiatieven van onderuit!“Ruimte en financiële steun geven aan innovatieve culturele projecten die van onderuit ontstaan”, dat is een belangrijke focus van het cultuurbeleid van de komende 6 jaar, aldus schepen van cultuur Patricia Waerniers.We willen de aanwezige motivatie, passie, goesting, kennis, expertise en competenties (kortom het aanwezige menselijke kapitaal) inzetten om het culturele leven in Beernem te doen excelleren!


Vernieuwd cultuurbeleid


Het steunen van initiatieven waarbij zoveel mogelijk mensen bij kunst en cultuur betrokken worden, is een doelstelling in het bestuursakkoord. In dit kader is een ‘reglement impulssubsidie voor Beernemse culturele projecten’ opgemaakt. Dit reglement moet een impuls geven aan onze inwoners om creatieve ideeën om te zetten in werkelijke culturele initiatieven die onze gemeente nog meer doen bruisen!

We willen zo veel mogelijk mensen betrekken bij cultuur. Daarom stimuleren we cultuurparticipatie en willen we initiatieven van onderuit voluit steunen.

  • Enerzijds is het sociaal-cultureel werk daarbij onmisbaar. Het bestuur besliste daarom al eerder om de subsidiepot voor socio-culturele verenigingen te verhogen.

  • Daarnaast willen we ook culturele initiatieven ondersteunen van actieve burgers die spontaan allerlei initiatieven nemen en zo meebouwen aan de (lokale) samenleving en hiertoe hun ervaringsdeskundigheid, vaardigheden en kennis inzetten.


Een financieel duwtje voor culturele initiatieven van onderuit