top of page

Nieuwe impulssubsidie voor culturele projecten ondersteunt initiatieven van onderuit!“Ruimte en financiële steun geven aan innovatieve culturele projecten die van onderuit ontstaan”, dat is een belangrijke focus van het cultuurbeleid van de komende 6 jaar, aldus schepen van cultuur Patricia Waerniers.We willen de aanwezige motivatie, passie, goesting, kennis, expertise en competenties (kortom het aanwezige menselijke kapitaal) inzetten om het culturele leven in Beernem te doen excelleren!


Vernieuwd cultuurbeleid


Het steunen van initiatieven waarbij zoveel mogelijk mensen bij kunst en cultuur betrokken worden, is een doelstelling in het bestuursakkoord. In dit kader is een ‘reglement impulssubsidie voor Beernemse culturele projecten’ opgemaakt. Dit reglement moet een impuls geven aan onze inwoners om creatieve ideeën om te zetten in werkelijke culturele initiatieven die onze gemeente nog meer doen bruisen!

We willen zo veel mogelijk mensen betrekken bij cultuur. Daarom stimuleren we cultuurparticipatie en willen we initiatieven van onderuit voluit steunen.

  • Enerzijds is het sociaal-cultureel werk daarbij onmisbaar. Het bestuur besliste daarom al eerder om de subsidiepot voor socio-culturele verenigingen te verhogen.

  • Daarnaast willen we ook culturele initiatieven ondersteunen van actieve burgers die spontaan allerlei initiatieven nemen en zo meebouwen aan de (lokale) samenleving en hiertoe hun ervaringsdeskundigheid, vaardigheden en kennis inzetten.


Een financieel duwtje voor culturele initiatieven van onderuit


De impulssubsidie binnen het beleidsdomein kunst & cultuur is in Beernem een nieuw gegeven. Het is eigenlijk een vorm van ‘inspraak’ die verder gaat dan een inspraakproject dat volledig door de overheid gereguleerd wordt of een adviesraad waarbij je suggesties kan doen.
"Bij deze impulssubsidie draait het (meer) rond zelf doen’ en ‘zelf zaken in beweging zetten’! Het biedt een duwtje in de rug voor mensen die niet eisen dat anderen (~de gemeente) iets organiseren; ze beginnen er immers zelf aan. ",

aldus schepen van cultuur Patricia Waerniers.
In het Beernemse cultuurbeleid willen we de komende legislatuur zo veel mogelijk vertrekken vanuit initiatieven die lokale groepen en bewoners zélf opzetten. We hebben oog voor het potentieel dat bij onze inwoners aanwezig is en we willen dat inzetten: “Wat onder de burgers leeft en borrelt op vlak van kunst en cultuur, willen we de nodige aandacht geven”. Door burgers eigenaarschap te geven, stimuleren we initiatief en verhogen we ook de betrokkenheid en het enthousiasme.


Met de impulssubsidie geven we ‘kunst en cultuur’ in Beernem zuurstof om te groeien, te vernieuwen, te verbreden en kleurrijker te worden!


Oproep: prikkelt het?Heb je een idee die een meerwaarde is voor het culturele leven in Beernem, die uniek is en die Beernem net dat tikkeltje meer uitstraling geeft? Dien dan een projectaanvraag in en ontvang een projectsubsidie van maximum € 2500!

Het initiatief moet publiek toegankelijk zijn, beperkt zijn in tijd en geen louter commerciële doeleinden hebben. Ben je een erkende Beernemse vereniging, dan mag de activiteit niet tot je reguliere werking behoren.Heb je een concreet initiatief voor ogen? Dan helpen we je graag met de uitwerking ervan. Dien je projectaanvraag in via het e-loket op www.beernem.be. Je hebt hiervoor tot 20 september de tijd.

Comments


bottom of page