top of page

Nieuw logo voor IGOS, het intergemeentelijk overleg voor de sport!


Op de jaarlijkse algemene vergadering van IGOS (Intergemeentelijk Overleg Sport) op 13 februari 2020 in Zedelgem werd het nieuwe IGOS-logo gelanceerd in aanwezigheid van de schepenen van sport van de IGOS-gemeenten. Op de foto van links naar rechts: Rita Dewulf (Torhout), Geert Depree (Jabbeke), Patricia Waerniers (Beernem), Sam Van De Caveye (Oostkamp), Dirk Verhaeghe (Zedelgem) en Christoph De Sutter (Damme). Franky Demon (Brugge) ontbreekt op de foto.

Burensportdienst IGOS (InterGemeentelijk Overleg voor de Sport) is een interlokale samenwerking tussen Beernem, Brugge, Damme, Oostkamp, Jabbeke, Torhout en Zedelgem.


Het logo van IGOS was na vele jaren trouwe dienst eens toe aan vernieuwing. Op de jaarlijkse algemene vergadering (13 februari 2020) werd het nieuwe logo voorgesteld en goedgekeurd!


Het oude logo van IGOS

Het nieuwe logo van IGOS waarin de 7 verschillende kleuren de 7 gemeenten symboliseren. Het ontwerp is gemaakt door Steven Depoortere, een medewerker van de Beernemse Sportdienst!

Het nieuwe logo verandert niks aan de doelstellingen van IGOS:

  1. Functioneren als een overlegplatform tussen de participanten voor de schepenen van de sport, en de sportfunctionarissen waarop ervaringen en informatie kunnen worden uitgewisseld.

  2. Een zo groot mogelijk rendement van de in de gemeenten aanwezige infrastructuur nastreven.

  3. Aanbieden van een gemeenteoverschrijdend activiteitenpakket.

  4. Organiseren van opleidingen voor lesgevers, medewerkers van sportdiensten en sportclubs en gemeentelijke mandatarissen in materies die verband houden met sport en het sportbeleid.

  5. Uitvoeren van studies en het verzamelen van informatie en documentatie.


Ann De Bruycker (coördinator provinciale promotiedienst Sport Vlaanderen) zet zich vol dynamiek in voor de promotie en ondersteuning van het sportgebeuren in onze provincie!

Door de intergemeentelijke samenwerking tussen de 7 IGOS-gemeenten, kunnen er een waaier aan gekende en nieuwe sporten aangeboden worden op het niveau van diverse doelgroepen binnen deze gemeenten. Zowel voor de kinderen, jeugd, volwassenen als senioren is er een sportaanbod voorzien. Door de organisatie van deze bovenlokale sportactiviteiten door de deelnemende gemeenten wordt expertise, ervaring en organisatie gebundeld, en dit komt automatisch ten goede van zoveel sporters binnen de deelnemende gemeenten. Als schepen van sport kan ik deze sportieve samenwerking alleen maar toejuichen en hopen dat deze samenwerking in de toekomst nog verder zal uitbreiden.

Door IGOS is er een interessante uitwisseling van kennis en ervaring tussen de sportdiensten van Beernem, Damme, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Torhout. Er worden jaarlijks sporttechnische bijscholingen voor sportfunctionarissen gegeven over de gemeentegrenzen heen. Verschillende IGOS-gemeenten organiseren vormingen of infoavonden voor inwoners of sportclubs van de deelnemende IGOS-gemeenten. Elke IGOS-gemeente betaalt een jaarlijks een klein financieel aandeel in de kosten en er is ook een jaarlijkse financiële ondersteuning door Sport Vlaanderen.


Jaarlijks worden er ook intergemeentelijke sportactiviteiten georganiseerd die toegankelijk zijn voor alle inwoners van de deelnemende IGOS-gemeenten. ‘Sportkriebels’ is de grootste en meest gekende gezamenlijke activiteit.


In 2020 staan onder andere volgende sportevents op de agenda:

Seniorensporteldag in Beernem op 15 juni 2020

IGOS sportkriebels in Brugge op 9 juli 2020

IGOS minivoetbaltornooi in Oostkamp in oktober

Zwemmarathon in Brugge in november


Comments


bottom of page