top of page

Met de nieuwe fusie-atletiekclub 'ACB' zijn de sporters de grote winnaars!


"de fusie van de 2 Beernemse atletiekclubs, nl. Beverhout en Blanco, is vandaag een feit. De nieuwe club, Koninklijke Atletiek en Running Club Beernem (kortweg ACB), wordt met zijn ong. 500 leden meteen één van de grootste clubs van West-Vlaanderen.”, meldt schepen van sport Patricia Waerniers. Op de foto (van links naar rechts): Patricia Waerniers, Blanco-voorzitster Vita Van Belleghem, Beverhout-voorzitter Bert Goos en burgemeester Jos Sypré.

“Voor sportend Beernem is het vandaag een hoogdag: de fusie van de 2 Beernemse atletiekclubs, nl. Beverhout en Blanco, is vandaag een feit. De nieuwe club, Koninklijke Atletiek en Running Club Beernem (kortweg ACB), wordt met zijn ong. 500 leden meteen één van de grootste clubs van West-Vlaanderen.”, meldt schepen van sport Patricia Waerniers. “Het fusieproces is al een paar jaar bezig en is gegroeid vanuit gemeenschappelijke noden.”, vervolgt burgemeester Jos Sypré.Gaandeweg stelden de 2 architecten van deze fusie, nl. Beverhoutvoorzitter Bert Goos en Blanco-voorzitster Vita Van Belleghem, ook een complementariteit op bepaalde punten vast. “Datgene wat de ene club miste, was soms te vinden bji de anderen.”, aldus Bert Goos. Vita Van Belleghem beaamt: “Bij Beverhout zag je een hele grote groep recreatieve joggers en atleten die aan stratenloop deden, terwijl bij Blanco de nadruk iets meer lag op het pistewerk.”
Lancering van de nieuwe fusie-club


Als schepen van sport ben ik vereerd op dit historisch moment aanwezig te mogen zijn en ook een woordje tot de aanwezigen te mogen richten:


“Het is hier vandaag eigenlijk een beetje een trouw. Een trouw tussen Beverhout en Blanco. Het moet gezegd…de trouwers zijn wel niet meer zo maagdelijk. Op hun leeftijd (nl. Beverhout geboren in 1966 en dus 54 jaar; en Blanco geboren in 1992 en dus 28 jaar) hebben ze al een lange weg afgelegd en heel wat watertjes doorzwommen.

Het is eigenlijk te vergelijken met het samenkomen van een nieuw samengesteld gezin: elk met zjin bagage, zijn ervaring, zijn kindjes, zijn gewoontes… Elk is ook al heel zelfstandig.

Waarom begin je dan nog aan zo’n huwelijk? “Ge moet mekaar al vree geerne zien om daar aan te beginnen.”, zegt men dan. Welnu, je begint aan zo’n avontuur omdat je vanuit de 2 kanten ervan overtuigd bent dat je ‘meerwaarde’ kan creëren. En die meerwaarde is duidelijk aanwezig. Dit konden we duidelijk horen in de uiteenzetting van voorzitters Bert en Vita.

Door dit huwelijk, deze fusie, wordt duidelijk meerwaarde gecreëerd voor de sport in Beernem. De sporters, de atletiekliefhebbers in Beernem zijn vandaag de grote winnaars!


Trouwen doen mensen vaak op een symbolische datum… Voor mij is het geen toeval dat deze ‘fusie/trouw’ van deze 2 Beernemse monumenten net in het weekend van Open Monumentendag plaatsvindt.

Deze 2 Beernemse monumenten, eentje van 28 jaar (nl. Blanco), en de andere (Beverhout) zelfs ‘koninklijk’ met zijn 54 jaar. Als er in het jaarboek van de Heemkring Bos en Beverveld over je geschreven wordt (en dat is zo met Beverhout), dan heb je hier in Beernem geschiedenis geschreven.De 2 atletiekclubs Beverhout en Blanco zijn dus echte monumenten.


- Monumenten op sportief vlak:

  • rijke aaneenschakeling van vele sportieve activiteiten en ook topprestaties

  • de brede focus zowel op atleten, maar ook op recreanten, op joggers…zodat ook de minder sportieve Beernemnaar over de streep getrokken wordt om te bewegen

  • met gekende sportorganisaties zoals de Baccara-marathon, de Berenloop…

- Monumenten op bestuurlijk vlak

  • met doorheen de jaren vele erg geëngageerde en sterke bestuursleden

  • waaronder vele heel goed gekend in Beernem en ook een belangrijke rol spelend in Beernem (bv. sportraad, gemeenteraad,…)

- Monumenten op sociaal-cultureel vlak

  • naast het sportieve zijn deze 2 clubs steeds echte familieclubs geweest, met heel wat randactiviteiten en uitstappen

  • en bovendien ook zichtbaar in het culturele Beernem

Bv. in 1970: deelname aan de carnavalsstoet

Bv. in 1984 deelname aan de Berenstoet (waarbij de atletiekvereniging het schilderij ‘Spaanse soldaten marcheren als een gesloten blok in streng gelid te Beernem’ naspeelde)


- Monumenten op maatschappelijk vlak

  • beide clubs hebben zich steeds ingezet voor democratische sportbeoefening, voor G-sport, de unified sportdag enz…

Deze 2 sport-monumenten zitten nu samen in een werf, en bouwen aan 1 grote nieuwe club. Er werd voor deze bouwwerken dus niet gekozen voor een restauratie, waarbij alles wat er was gewoon in ere wordt hersteld.

Nee, jullie kozen duidelijk voor een renovatie, waarbij de 2 monumenten in elkaar worden geschoven en waar ook nieuwe elementen worden geïntegreerd.
Dit renovatieproces maakt de nieuwe vereniging ook klaar voor de toekomst, het resultaat voldoet aan de eisen van deze tijd en de toekomst: future-proof dus!

Zo’n renovatie-beurt vraagt uiteraard heel veel inspanningen van alle actoren: proficiat en een welgemeende dankuwel aan éénieder die zijn steentje heeft bijgedragen!


Ik kan hier als schepen van sport met heel veel trots vaststellen dat de gecreëerde meerwaarde na dit fusieproces bijzonder groot is voor alle actoren.


We hebben het in Beernem:

de Koninklijke Atletiek en Running Club Beernem.


En we zijn er trots op!"Comments


bottom of page