top of page

Jeugdschrijfster Kristien Dieltiens schenkt boek aan elk kind van het derde leerjaar!De bibliotheek van Beernem heeft in het kader van leesbevorderende activiteiten een goede samenwerking met de scholen van Groot-Beernem.


Schepen van cultuur & bibliotheek Patricia Waerniers:


Voor de scholen voorzien we niet alleen activiteiten in de bibliotheek zelf (bv. geleide bibliotheekbezoeken, auteurslezingen, workshops…), maar de bibliotheek gaat ook zelf naar de scholen toe met bijvoorbeeld ‘leeskoffers’ waarin aangepast leesmateriaal voor de diverse leeftijden te vinden is.”

Hiermee werkt de bibliotheek vol enthousiasme mee aan actie 10.4.3. van het Meerjarenplan: nl. de bibliotheek doet aan cultuureducatie en leesbevordering via de scholen De bibliotheek organiseert en ondersteunt leesbevorderende activiteiten voor leerlingen van lokale lagere en middelbare scholen.Jeugdschrijfster Kristien Dieltiens schenkt een leesboek aan elk kind van het derde leerjaar


Nu heel wat vrijetijdsactiviteiten wegvallen in deze coronatijden, komt er eens te meer tijd vrij om te lezen. De Beernemse jeugdschrijfster Kristien Dieltiens wil van deze opportuniteit gebruik maken om het lezen te stimuleren. Om dit alles een duwtje in de rug te geven schenkt ze aan alle kinderen van het derde leerjaar van de scholen van Groot-Beernem -dat zijn er 155- haar boek ‘De verdwenen ring van Sinterklaas’ (winkelwaarde in totaliteit meer dan € 3.000) !

De Beernemse jeugdschrijfster Kristien Dieltiens: “In deze donkere tijd met covid als moeilijk hanteerbaar levend iets, wil ik de kinderen, en ook de leerkrachten en ouders, een riem onder het hart steken en hen motiveren om te gaan voorlezen of de kinderen zelf te laten lezen. Als auteur, wonende in Beernem, vind ik het heel belangrijk dat kinderen en jongeren boeken lezen. Een boek lezen is geen vak of les in het onderwijs: leerkrachten zijn vrij om dit in te vullen. Nochtans is een boek lezen het meest grensoverschrijdende vak dat er bestaat. In een boek lezen kinderen een verhaal dat ingekleurd wordt met alle ingrediënten uit het leven, over tijd en grenzen heen.”

Patricia Waerniers: “Dit is een prachtig gebaar van Kristien Dieltiens. Onze Beernemse bibliotheek ondersteunt dit schitterend leesbevorderend initiatief door deze boeken te verdelen via de leeskoffers die volgende week naar de scholen worden gebracht.”

Een extra woordje uitleg door jeugdschrijfster Kristien Dieltiens:

Als auteur, wonende in Beernem, vind ik het heel belangrijk dat kinderen en jongeren boeken lezen. Een boek lezen is geen vak of les in het onderwijs: leerkrachten zijn vrij om dit in te vullen. Nochtans is een boek lezen het meest grensoverschrijdende vak dat er bestaat. In een boek lezen kinderen een verhaal dat ingekleurd wordt met alle ingrediënten uit het leven, over tijd en grenzen heen.

In deze donkere tijd met covid als moeilijk hanteerbaar levend iets, wil ik de kinderen, en ook de leerkrachten en ouders, een riem onder het hart steken en hen motiveren om te gaan voorlezen of de kinderen zelf te laten lezen.


De wintermaanden komen eraan. Gelukkig bezoekt sinterklaas meestal ’s nachts de kinderen. De anderhalve meter hoeft hij niet in acht te nemen en zijn baard zorgt voor een natuurlijke bescherming tegen alle soorten virussen en microben. Hij heeft in het verleden ook de Spaanse en de Mexicaanse griep meegemaakt en covid houdt hem niet tegen om kinderen gelukkig te maken.

Wat weinig mensen beseffen is dat Sint Nikolaas onder de heiligen beschouwd wordt als ‘de lichtbrenger’. We vieren zijn sterfdag (6 december 343) immers aan het begin van de Advent. Met zijn geschenken wil hij licht in de harten van de mensen brengen opdat ze met Kerstmis het feest van geboorte en vrede kunnen vieren.


De discussie rond Zwarte Piet wordt volop gevoerd. We moeten luisteren naar de noden van deze tijd. Voor vele mensen wijst ‘de knecht’ naar o