Jeugdschrijfster Kristien Dieltiens schenkt boek aan elk kind van het derde leerjaar!De bibliotheek van Beernem heeft in het kader van leesbevorderende activiteiten een goede samenwerking met de scholen van Groot-Beernem.


Schepen van cultuur & bibliotheek Patricia Waerniers:


Voor de scholen voorzien we niet alleen activiteiten in de bibliotheek zelf (bv. geleide bibliotheekbezoeken, auteurslezingen, workshops…), maar de bibliotheek gaat ook zelf naar de scholen toe met bijvoorbeeld ‘leeskoffers’ waarin aangepast leesmateriaal voor de diverse leeftijden te vinden is.”

Hiermee werkt de bibliotheek vol enthousiasme mee aan actie 10.4.3. van het Meerjarenplan: nl. de bibliotheek doet aan cultuureducatie en leesbevordering via de scholen De bibliotheek organiseert en ondersteunt leesbevorderende activiteiten voor leerlingen van lokale lagere en middelbare scholen.Jeugdschrijfster Kristien Dieltiens schenkt een leesboek aan elk kind van het derde leerjaar


Nu heel wat vrijetijdsactiviteiten wegvallen in deze coronatijden, komt er eens te meer tijd vrij om te lezen. De Beernemse jeugdschrijfster Kristien Dieltiens wil van deze opportuniteit gebruik maken om het lezen te stimuleren. Om dit alles een duwtje in de rug te geven schenkt ze aan alle kinderen van het derde leerjaar van de scholen van Groot-Beernem -dat zijn er 155- haar boek ‘De verdwenen ring van Sinterklaas’ (winkelwaarde in totaliteit meer dan € 3.000) !