top of page

Jeugdschrijfster Kristien Dieltiens schenkt boek aan elk kind van het derde leerjaar!De bibliotheek van Beernem heeft in het kader van leesbevorderende activiteiten een goede samenwerking met de scholen van Groot-Beernem.


Schepen van cultuur & bibliotheek Patricia Waerniers:


Voor de scholen voorzien we niet alleen activiteiten in de bibliotheek zelf (bv. geleide bibliotheekbezoeken, auteurslezingen, workshops…), maar de bibliotheek gaat ook zelf naar de scholen toe met bijvoorbeeld ‘leeskoffers’ waarin aangepast leesmateriaal voor de diverse leeftijden te vinden is.”

Hiermee werkt de bibliotheek vol enthousiasme mee aan actie 10.4.3. van het Meerjarenplan: nl. de bibliotheek doet aan cultuureducatie en leesbevordering via de scholen De bibliotheek organiseert en ondersteunt leesbevorderende activiteiten voor leerlingen van lokale lagere en middelbare scholen.Jeugdschrijfster Kristien Dieltiens schenkt een leesboek aan elk kind van het derde leerjaar


Nu heel wat vrijetijdsactiviteiten wegvallen in deze coronatijden, komt er eens te meer tijd vrij om te lezen. De Beernemse jeugdschrijfster Kristien Dieltiens wil van deze opportuniteit gebruik maken om het lezen te stimuleren. Om dit alles een duwtje in de rug te geven schenkt ze aan alle kinderen van het derde leerjaar van de scholen van Groot-Beernem -dat zijn er 155- haar boek ‘De verdwenen ring van Sinterklaas’ (winkelwaarde in totaliteit meer dan € 3.000) !

De Beernemse jeugdschrijfster Kristien Dieltiens: “In deze donkere tijd met covid als moeilijk hanteerbaar levend iets, wil ik de kinderen, en ook de leerkrachten en ouders, een riem onder het hart steken en hen motiveren om te gaan voorlezen of de kinderen zelf te laten lezen. Als auteur, wonende in Beernem, vind ik het heel belangrijk dat kinderen en jongeren boeken lezen. Een boek lezen is geen vak of les in het onderwijs: leerkrachten zijn vrij om dit in te vullen. Nochtans is een boek lezen het meest grensoverschrijdende vak dat er bestaat. In een boek lezen kinderen een verhaal dat ingekleurd wordt met alle ingrediënten uit het leven, over tijd en grenzen heen.”

Patricia Waerniers: “Dit is een prachtig gebaar van Kristien Dieltiens. Onze Beernemse bibliotheek ondersteunt dit schitterend leesbevorderend initiatief door deze boeken te verdelen via de leeskoffers die volgende week naar de scholen worden gebracht.”

Een extra woordje uitleg door jeugdschrijfster Kristien Dieltiens:

Als auteur, wonende in Beernem, vind ik het heel belangrijk dat kinderen en jongeren boeken lezen. Een boek lezen is geen vak of les in het onderwijs: leerkrachten zijn vrij om dit in te vullen. Nochtans is een boek lezen het meest grensoverschrijdende vak dat er bestaat. In een boek lezen kinderen een verhaal dat ingekleurd wordt met alle ingrediënten uit het leven, over tijd en grenzen heen.

In deze donkere tijd met covid als moeilijk hanteerbaar levend iets, wil ik de kinderen, en ook de leerkrachten en ouders, een riem onder het hart steken en hen motiveren om te gaan voorlezen of de kinderen zelf te laten lezen.


De wintermaanden komen eraan. Gelukkig bezoekt sinterklaas meestal ’s nachts de kinderen. De anderhalve meter hoeft hij niet in acht te nemen en zijn baard zorgt voor een natuurlijke bescherming tegen alle soorten virussen en microben. Hij heeft in het verleden ook de Spaanse en de Mexicaanse griep meegemaakt en covid houdt hem niet tegen om kinderen gelukkig te maken.

Wat weinig mensen beseffen is dat Sint Nikolaas onder de heiligen beschouwd wordt als ‘de lichtbrenger’. We vieren zijn sterfdag (6 december 343) immers aan het begin van de Advent. Met zijn geschenken wil hij licht in de harten van de mensen brengen opdat ze met Kerstmis het feest van geboorte en vrede kunnen vieren.


De discussie rond Zwarte Piet wordt volop gevoerd. We moeten luisteren naar de noden van deze tijd. Voor vele mensen wijst ‘de knecht’ naar ons koloniaal verleden. Het 17de eeuwse pak met lubbenkraag, oorringen enz. doet inderdaad een historisch belletje rinkelen waar we niet zomaar aan kunnen voorbijgaan. Als auteur wil ik hiermee rekening houden en mijn respect tonen voor hen die zich door de figuur van Zwarte Piet gekwetst voelen.

Ik schreef vier sinterklaasboeken waarin het jongste Pietje, Papperdidas heet hij, geïnspireerd is op elementen uit het levensverhaal van Nicolas van Myra, een bisschop uit Lycië (Turkije). Hij was een man die vele goede daden heeft verricht en er nooit voor bedankt wilde worden. Hij voerde ze vaak anoniem uit tijdens de nacht, geholpen door zijn medewerkers.

Hij moet een man geweest zijn die vooral opkwam voor de underdog. Zo redde hij drie meisjes zonder bruidsschat die door hun vader als seksuele slavinnen zouden verkocht worden. Hij liet een goudklomp achter in hun schoen. Ook bevrijdde hij een jonge slaaf Basilius uit de handen van een wrede koning. Hij bracht drie vermoorde knapen weer tot leven: ze zaten gepekeld in een ton van een slachter die hun vlees wilde verkopen.

De sint is de patroonheilige van de schippers en reizigers (mensen die ‘onderweg’ zijn) en de studenten (kinderen onderweg naar volwassenheid)

Mijn Zwarte Pieten en Mieten in mijn boeken zijn helpers in de ware zin van het woord. Zij vormen een eenheid met de heilige man en zonder hun hulp zou de sint niets waard zijn.

Papperdidas is een jongetje zonder familie. Hij leefde onder een brug, sliep in een kartonnen doos en leefde samen met boeven die hem gebruikte om via de schoorsteen naar binnen te klauteren om zo de deur te openen, in ruil voor een boterham en een aai op zijn bolletje. Zijn gezicht was zo beroet dat hij het niet meer proper kreeg.

Papperdidas wordt de honderdste helper van de Sint. (Eerste druk van boek 1: De nieuwe knecht van sinterklaas, niet meer te verkrijgen. Tweede druk van hetzelfde verhaal: Papperdidas en de Sint, nog wel te verkrijgen)

Papperdidas is een equivalent van ieder kind, maar ook van het nog levende kind in ons zelf.

We volgen in de boeken zijn fratsen, zijn opgroeien en zijn kinderlijke onschuld in een bad van humor en ontroering.

Ik wil net als de sint niet bedankt worden maar hoop wel dat bij het voorlezen/lezen van deze Papperdidasboeken er een glimlach op ieders gezicht zal verschijnen.

Nog een goede raad. Dit boek leest nog beter met voeten onder kussens, een kopje chocolademelk en een speculaasje in je hand.

Kristien Dieltiens

(Indien mensen de drie andere boeken wensen kunnen ze altijd mailen naar kdieltiens@hotmail.com)


Comments


bottom of page