Jaarlijkse algemene vergadering Sportraad BeernemAfgelopen vrijdag (29/11/2019) was er de jaarlijkse algemene vergadering van de Beernemse sportraad. Een 75-tal sportbestuurders van Beernemse sportclubs tekende present.


Schepen van sport Patricia Waerniers en sportfunctionaris Tamara De Pauw beantwoorden de vragen op de jaarlijkse algemene vergadering van de Sportraad Beernem.

Als afsluiter van de avond kreeg Patricia Waerniers, de nieuw schepen van sport, van het dagelijks bestuur van de sportraad de kans om het gemeentelijk sportbeleid toe te lichten. Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden, gebeurde de toelichting a.h.v. een filmpje (zie hierboven).De sportraad


De Sportraad Beernem is een gemeentelijke adviesraad. De adviesraden die de gemeenteraad opricht, hebben een louter adviserende taak. Zij kunnen nooit beslissen over het voor advies voorgelegde probleem. Een adviesraad brengt dus niet-bindende adviezen uit ten behoeve van de gemeenteraad.


Het doel van de Sportraad Beernem staat beschreven in de statuten:


Het doel van de sportraad is de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie bevorderen in het belang van het alge­meen welzijn van alle inwoners van de Beernem. Dit gebeurt door:

  • · het geven van advies aan de gemeentelijke overheid

  • · overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten en instellingen

  • · op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van sportbeoefening en kaderopleiding

  • · onderzoek naar en verzamelen van documentatie en informatie

  • · geregeld gezamenlijk overleg met andere raden


<