top of page

Jaarlijkse algemene vergadering Sportraad BeernemAfgelopen vrijdag (29/11/2019) was er de jaarlijkse algemene vergadering van de Beernemse sportraad. Een 75-tal sportbestuurders van Beernemse sportclubs tekende present.


Schepen van sport Patricia Waerniers en sportfunctionaris Tamara De Pauw beantwoorden de vragen op de jaarlijkse algemene vergadering van de Sportraad Beernem.

Als afsluiter van de avond kreeg Patricia Waerniers, de nieuw schepen van sport, van het dagelijks bestuur van de sportraad de kans om het gemeentelijk sportbeleid toe te lichten. Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden, gebeurde de toelichting a.h.v. een filmpje (zie hierboven).De sportraad


De Sportraad Beernem is een gemeentelijke adviesraad. De adviesraden die de gemeenteraad opricht, hebben een louter adviserende taak. Zij kunnen nooit beslissen over het voor advies voorgelegde probleem. Een adviesraad brengt dus niet-bindende adviezen uit ten behoeve van de gemeenteraad.


Het doel van de Sportraad Beernem staat beschreven in de statuten:


Het doel van de sportraad is de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie bevorderen in het belang van het alge­meen welzijn van alle inwoners van de Beernem. Dit gebeurt door:

 • · het geven van advies aan de gemeentelijke overheid

 • · overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten en instellingen

 • · op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van sportbeoefening en kaderopleiding

 • · onderzoek naar en verzamelen van documentatie en informatie

 • · geregeld gezamenlijk overleg met andere raden


Algemene Vergadering

Onze ong. 50 erkende sportclubs vaardigen een vertegenwoordiger af naar die algemene vergadering.


Op een dergelijke algemene vergadering is er enerzijds het (volgens de statuten verplichte) officiële gedeelte met o.a.

 • Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 30 november 2018

 • Financieel verslag 2019

 • Aanstelling 2 financiële commissarissen

 • Jaarverslag en adviezen 2019

 • Ontslagnemende leden

 • Aanvaarding van nieuwe leden

 • Planning 2020


Daarnaast is er ook ruimte voor een eerder informatief gedeelte. Dit jaar stond de geplande hervorming van de gemeentelijke adviesraden op de agenda. Jawel, het gemeentebestuur wil meer inzetten op participatie. Het geven van adviezen door de adviesraden maakt deel uit van die participatie. Momenteel is het schepencollege bezig met een denkoefening rond de hervorming van deze adviesraden. Hiervoor werd al een traject afgelegd i.s.m. iDrops.Op de afsluitende receptie kregen de sportclub-bestuurders de kans om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen, toekomstige plannen te bespreken enz.opmerkelijk Nieuw initiatief in Beernem

Enkele dagen voor de algemene vergadering dook een nieuw initiatief op in de Beernemse sportwereld: 'Sportief Beernem'. Sportief Beernem is een Facebookgroep, opgericht door enkele sportieve jongeren uit Beernem. De groep wordt gebruikt om sportievelingen en sportclubs te verbinden met elkaar. Dit mooie initiatief werd natuurlijk zeer positief ontvangen op de algemene vergadering.


Samenstelling van de Beernemse sportraad (november 2019)


コメント


bottom of page