Inzetten op laagdrempelige bewegingsmogelijkheden!


"Het nieuwe basketbaldoel in de publieke ruimte aan de jeugdlokalen Beukendreef is een mooi voorbeeld van een laagdrempelige bewegingsmogelijkheid!", aldus schepen van sport Patricia Waerniers en jeugdschepen Ruben Strobbe. "Aangezien de inrichting van de publieke ruimte een grote invloed heeft op hoeveel wij bewegen tijdens onze vrije tijd, willen we inzetten op het beweegvriendelijk maken van de publieke ruimte."
"Het nieuwe basketbaldoel in de publieke ruimte aan de jeugdlokalen Beukendreef is een mooi voorbeeld van een laagdrempelige bewegingsmogelijkheid!", aldus schepen van sport Patricia Waerniers en jeugdschepen Ruben Strobbe. "Aangezien de inrichting van de publieke ruimte een grote invloed heeft op hoeveel wij bewegen tijdens onze vrije tijd, willen we inzetten op het beweegvriendelijk maken van de publieke ruimte."

Bewegen is gezond. Helaas bewegen kinderen*, volwassenen** en ouderen vaak te weinig op school, op het werk of in hun vrije tijd. Een beweegvriendelijke publieke ruimte kan hen stimuleren om meer te bewegen.

Een basketbaldoel op een pleintje, een pingpongtafel in een park, een bewegwijzerde loop- of wandellus in een wijk of een voetbaldoel op een grasveld… Het zijn maar voorbeelden van mogelijke beweegvriendelijke ingrepen waarmee we meer inwoners willen in beweging zetten!

En wie weet… worden uit dit zogenaamde pleintjesvoetbal (~streetsoccer) of pleintjesbasket ook sterren geboren als Dembele en Nainggolan. Ook zij trapten voor het eerst tegen een bal op een ‘sjotveldje’ in hun buurt!Beweegvriendelijke publieke ruimte


De inrichting en de bereikbaarheid van de publieke ruimte zijn twee factoren die een grote invloed hebben op de keuze voor actieve vrije tijd. Investeren in de inrichting en bereikbaarheid van beweegvriendelijke publieke ruimte is belangrijk voor alle bevolkingsgroepen.


Zeker voor groepen met een lage socio-economische status is het belang het grootst: zij zijn voor hun actieve vrijetijdsbesteding vaak sterk afhankelijk van de nabije publieke ruimte omdat zij meestal niet over een eigen tuin beschikken, of omdat de drempels tot een gestructureerd vrijetijdsaanbod voor hen te hoog zijn (bv. lidgeld van een sportclub).

Het is voor een lokale overheid dus zeker een meerwaarde om te investeren in kwaliteitsvol ingerichte en kosteloze ontspanningsplekken en -mogelijkheden dicht bij huis.

(uit https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/actieve-vrije-tijd)