Grotere portie cultuur voor het 15de cultuurseizoen in OC Kleine Beer


De Beernemnaars kregen hem zonet in de bus: dé cultuuragenda 2019-2020. Deze agenda is bij onze inwoners ondertussen een zeer herkenbaar boekje, bij velen zelfs een hebbedingetje, waarin het rijke aanbod van culturele evenementen en voorstellingen voor het komende cultuurseizoen wordt voorgesteld. Het aanbod dat vanuit de gemeente wordt voorzien, wordt aangevuld met de eigen activiteiten van onze (ongeveer 70) Beernemse socio-culturele en amateurkunstverenigingen. Dit zorgt elk jaar opnieuw voor een aantrekkelijk en boeiend geheel.


“Ik ben bijzonder trots op deze editie, want het aanbod voor het komende seizoen is bijzonder goed. ”, zegt schepen van cultuur Patricia Waerniers (CD&V). “

Deze sterke gemeentelijke programmatie is de verdienste van een groep vrijwilligers, nl. de Raad van Beheer van OC Kleine Beer, samen met de gemeentelijke medewerkers van OC Kleine Beer. Met heel veel deskundigheid en met een goede waakzaamheid voor het voorziene budget, slagen zij er elk jaar opnieuw in om een ‘programmatie van een sterk niveau’ aan de Beernemnaar aan te bieden.

In september gaat het vijftiende cultuurseizoen in OC De Kleine Beer van start. De toenmalige CD&V-cultuurschepenen wijlen André Vande Velde en Carine Janssens stonden aan de wieg van onze Beernemse cultuurtempel. In 2020 kunnen we dus terugblikken op vijftien jaar OC De Kleine Beer. Formidabel wat in die vijftien jaar is gerealiseerd: jaarlijks een sterke programmatie waarin de diverse kunstdisciplines aan bod komen, een bruisend verenigingsleven met een gevarieerd cultureel aanbod, een aanbod voor jong en oud…Toch constateerde ik als nieuw schepen van cultuur een aantal knelpunten. Ik stelde enerzijds vast dat de subsidiepot voor de socio-culturele verenigingen al jarenlang dezelfde is gebleven, terwijl er heel wat verenigingen bijgekomen zijn. Anderzijds merkte ik in februari (2019) ook op dat de middelen waarmee de Beheerraad OC Kleine Beer moest werken na al die jaren quasi hetzelfde waren gebleven en eigenlijk niet meer toereikend waren. De voorbije jaren signaleerden zij meermaals dat dit stilaan een kwaliteitsvolle, sterke programmatie in de weg begon te staan.