top of page

Grotere portie cultuur voor het 15de cultuurseizoen in OC Kleine Beer


De Beernemnaars kregen hem zonet in de bus: dé cultuuragenda 2019-2020. Deze agenda is bij onze inwoners ondertussen een zeer herkenbaar boekje, bij velen zelfs een hebbedingetje, waarin het rijke aanbod van culturele evenementen en voorstellingen voor het komende cultuurseizoen wordt voorgesteld. Het aanbod dat vanuit de gemeente wordt voorzien, wordt aangevuld met de eigen activiteiten van onze (ongeveer 70) Beernemse socio-culturele en amateurkunstverenigingen. Dit zorgt elk jaar opnieuw voor een aantrekkelijk en boeiend geheel.


“Ik ben bijzonder trots op deze editie, want het aanbod voor het komende seizoen is bijzonder goed. ”, zegt schepen van cultuur Patricia Waerniers (CD&V). “

Deze sterke gemeentelijke programmatie is de verdienste van een groep vrijwilligers, nl. de Raad van Beheer van OC Kleine Beer, samen met de gemeentelijke medewerkers van OC Kleine Beer. Met heel veel deskundigheid en met een goede waakzaamheid voor het voorziene budget, slagen zij er elk jaar opnieuw in om een ‘programmatie van een sterk niveau’ aan de Beernemnaar aan te bieden.

In september gaat het vijftiende cultuurseizoen in OC De Kleine Beer van start. De toenmalige CD&V-cultuurschepenen wijlen André Vande Velde en Carine Janssens stonden aan de wieg van onze Beernemse cultuurtempel. In 2020 kunnen we dus terugblikken op vijftien jaar OC De Kleine Beer. Formidabel wat in die vijftien jaar is gerealiseerd: jaarlijks een sterke programmatie waarin de diverse kunstdisciplines aan bod komen, een bruisend verenigingsleven met een gevarieerd cultureel aanbod, een aanbod voor jong en oud…Toch constateerde ik als nieuw schepen van cultuur een aantal knelpunten. Ik stelde enerzijds vast dat de subsidiepot voor de socio-culturele verenigingen al jarenlang dezelfde is gebleven, terwijl er heel wat verenigingen bijgekomen zijn. Anderzijds merkte ik in februari (2019) ook op dat de middelen waarmee de Beheerraad OC Kleine Beer moest werken na al die jaren quasi hetzelfde waren gebleven en eigenlijk niet meer toereikend waren. De voorbije jaren signaleerden zij meermaals dat dit stilaan een kwaliteitsvolle, sterke programmatie in de weg begon te staan.


Het schepencollege nam de beslissing om het programmatiebudget en ook de subsidiepot voor de socio-culturele verenigingen te verhogen. Dit is nodig om ook de komende jaren een kwalitatief cultuuraanbod in onze gemeente te garanderen. Op de foto (van links naar rechts): schepen Jan Vanassche, cultuurschepen Patricia Waerniers, diensthoofd cultuur en erfgoed Conny Lambert, burgemeester Jos Sypré, en jeugdschepen Ruben Strobbe.

1) Stijging van het programmatiebudget


Voor het nieuwe schepencollege is het duidelijk dat het voor onze inwoners belangrijk is dat ze hier in onze eigen cultuurtempel, dicht bij huis, op een laagdrempelige manier kunnen proeven en genieten van een degelijk cultuuraanbod.

Om een kwaliteitsvolle programmatie te kunnen garanderen besliste het schepencollege in maart 2019 om het jaarlijkse programmatiebudget structureel met (ongeveer) 15% te verhogen.


"Een aantal producties die o/h verlanglijstje stonden v/d Beheerraad hebben we aldus kunnen binnenhalen. Bovendien, en dat is niet onbelangrijk, staan sterke producties ook garant voor volle zalen, waardoor ook de inkomstenzijde verhoogt. Zo is het de ambitie om zowel in het voorjaar als in het najaar 1 grote theaterproductie aan te bieden met bekende namen, naast de andere kleinere. Dit kon enkel met een budgetverhoging."


Komend cultuurseizoen krijgen we hier in Beernem in het najaar de voorstelling ‘Genoeg’ van theatergezelschap Baar (met o.a. Michael Pas, Dimitri Leue, Warre Borgmans…) op het podium. In het voorjaar zal muziektheater De Kolonie (met Bruno Vanden Broecke) met het stuk ‘De Woordenaar’ op het Beernemse podium staan. En ook zanger Gunther Neefs komt samen met presentator Guy De Pré voor een theaterconcert ‘Roots 66’.

We zijn ook trots 2 schitterende familievoorstellingen naar Beernem te kunnen halen, die onze kleinste inwoners zeker en vast zullen kunnen bekoren en zeker een volle zaal zullen trekken.: nl. muziektheater ‘De Notenkraker’ en ‘Dikkie Dik en Ik’, over de beroemdste kater van de Lage Landen, die straks zijn 25ste verjaardag viert…ook in ons ontmoetingscentrum dus!


"Dit vijftiende cultuurseizoen serveren we je een verfijnde selectie van theater, concerten, films, vorming en expo's om de vingers bij af te likken. Laat het smaken!"

2) stijging van de subsidiepot voor de socio-culturele verenigingen


Nog een belangrijke beslissing naar onze verenigingen toe is dat tevens in het bestuursakkoord werd opgenomen dat de subsidies voor de socio-culturele verenigingen zullen verhoogd worden. We vinden immers het socio-cultureel aanbod dat ‘van onderuit’ komt, nl. vanuit het verenigingsleven, bijvoorbeeld vanuit de seniorenverenigingen, ook bijzonder belangrijk.Comments


bottom of page