Definitieve plannen nieuw zwembad zijn klaar!


"Het ontwerp voor het nieuwe zwembad in sportpark Drogenbrood is klaar!", aldus een trotse schepen van sport Patricia Waerniers en burgemeester Jos Sypré.

Het ontwerp voor het nieuwe zwembad in sportpark Drogenbrood is klaar! De plannen worden dus steeds concreter...en normaalgezien is de eerste spadesteek voorzien voor april-mei 2021.

Vooraleer de aanbesteding gebeurt moet het aanbestedingsdossier eerst goedgekeurd worden door de gemeenteraad (wellicht november 2020). Daarna volgt een prijsvraag waarbij een aannemer aangeduid wordt. De start van de bouwwerken is voorzien in de eerste helft van 2021.


Hoe zal het zwembad er uit zien?

  • het (grote) zwembad is 16 op 25m; dit betekent dat er 8 zwembanen kunnen afgebakend worden; de diepte gaat van 1.20 tot 2m diepte

  • er is ook een instructiebad van 12 op 8m, met een verstelbare bodem (tot 3,40m) wat voor zweminstructie en voor duikinstructie een grote meerwaarde is

  • daarnaast is er ook nog een babybadje en een peuterbadje

  • het zwembad wordt aan de sporthal Drogenbrood aangebouwd, met een gezamenlijke cafetaria voor sporthal & zwembad (nl. de huidige cafearia)

  • met een 16 op 25m-bad en een instructiebad van 8 op 12m (dus heel veel zwem-water) wordt duidelijk de kaart getrokken van ‘sportief zwemmen’ (o.a. baantjes zwemmen, schoolzwemmen, zwemclub…)