top of page

Definitieve plannen 'nieuw zwembad'


"De plannen voor het nieuwe zwembad zijn definitief en worden op de komende gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.", aldus schepen van sport Patricia Waerniers. "Als alles verloopt zoals gewenst doen we in het najaar de eerste spadesteek."

De plannen voor het nieuwe zwembad zijn definitief en worden op de komende gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.


In de gemeenteraadszitting van 25 april 2019 besliste de gemeenteraad:

  • tot het opstarten van de procedure tot het bouwen van een nieuw zwembad aan site Drogenbrood, met Farys als leidend ambtenaar en Abetec Architecten & Ingenieurs als ontwerper,

  • en tot het opnieuw laten indienen van het subsidiedossier door Farys.

Abetec Architecten & Ingenieurs maakte de definitieve plannen, meetstaat en raming voor dit project. De volgende stap is dat deze bestekdocumenten, de raming en de gunningswijze worden voorgelegd op de gemeenteraad van 25 maart 2021.


De raming, inclusief erelonen, bedraagt € 7.890.669,04 (excl. btw; btw te recupereren in hoofde van Farys).


De huidige ideaaltiming (onder voorbehoud van onverwachte omstandigheden):

  • Publicatie na goedkeuring gemeenteraad en raad van bestuur Farys: eind maart 2021

  • Indienen offertes: eind mei 2021

  • Beoordeling en nazicht offertes, opvragen bijkomende informatie, opmaak gunningsverslag: 2e helft juli 2021

  • Goedkeuring gunning door Farys/TMVW en gemeentebestuur: augustus 2021

  • Versturen sluitingsbrieven na standstill: begin september 2021

  • Start uitvoering: eind september 2021

  • Voorlopige oplevering: oktober 2023


Inplanting zwembad in het sportpark Drogenbrood


Zicht op het nieuwe gebouw vanaf de parking (in vogelperspectief)


Zicht op het nieuwe gebouw vanaf de atletiekpiste (in vogelperspectief)Grondplan gelijkvloersGrondplan gelijkvloers: inkomhal sporthal en zwembad