top of page

Bouw nieuw zwembad: blijvend zwemmen in Beernem!


Het schepencollege neemt het engagement om op korte termijn een nieuw zwembad in Beernem te realiseren. Dit dossier wordt donderdag 28 maart 2019. in de gemeenteraad geagendeerd.


Het Bloemendalezwembad is al sinds de bouw in 1972 een grote troef voor onze gemeente. Maar, het zwembad is na 47 jaar echter tot op de draad versleten, en kan eigenlijk op elk moment wegens technische problemen moeten sluiten. Dit is dus een hoogdringend dossier, willen we niet dat onze vele zwemmers (nl. van de scholen, de zwemclub, de duikclubs, de recreatieve zwemmers…) plots in de kou komen te staan.

Uit studiewerk blijkt dat een nieuwbouw-zwembad de beste oplossing is. Dit studiewerk gebeurde reeds in de vorige legislatuur door de toenmalige schepen van sport (nu burgemeester) Jos Sypré (CD&V). Al van in 2013 beet burgemeester Jos Sypré zich vast in het dossier en werd in nauw overleg met de diverse gebruikers vanuit voorafgaand onderzoek een voorontwerp opgemaakt. In 2017 kon hij tevens een subsidie van 358.000 € verzilveren van de Vlaamse overheid. Voorwaarde is dat het zwembad tegen eind 2020 moet opgeleverd zijn. CD&V wilde daarom destijds meteen beginnen aan de bouw van het nieuwe zwembad, maar werd hierbij echter niet gesteund door de toenmalige coalitiepartner N-VA. Qua timing kwam dit dossier helaas in het woelige water van de verkiezingen terecht, waardoor de bouw van het nieuwe zwembad werd verdronken… helaas samen met de 358.000 € subsidie.


Nochtans is de bouw van een nieuw zwembad in Beernem broodnodig. Dit wordt ook beaamd door de voorzitter van de Vlaamse Zwemfederatie vzw (Laurent Samyn), door de Beernemse zwemclub, de beide duikverenigingen, de sportdienst en door de sportraad. Beernem beschikt al bijna 50 jaar over een zwembad. Hierdoor is hier een zwemcultuur ontstaan, wat uiteraard een goede zaak is voor de inwoners van onze gemeente (bv. sterk uitgebouwde zwemclub met zwemschool waarin kinderen van jongs af aan leren zwemmen en waar vele competitiezwemmers actief zijn). Bovendien dreigt in Vlaanderen een groot tekort aan kwalitatief zwemwater. Wij willen onze scholen, onze zwemclub, de duikclubs en alle andere gebruikers garanderen dat ze dichtbij huis (in eigen gemeente) de zwemsport kunnen blijven beoefenen.


Patricia Waerniers (schepen van sport) in gesprek met burgemeester Jos Sypré en Laurent Samyn (voorzitter Vlaamse Zwemfederatie)
Patricia Waerniers (schepen van sport) in gesprek met burgemeester Jos Sypré en Laurent Samyn (voorzitter Vlaamse Zwemfederatie)

Wat staat nu al vast ?

  • Er wordt momenteel onderzocht op welke manier het dossier "bouwen van een zwembad" verder kan worden uitgewerkt. Het meest opportuun lijkt het momenteel dat Farys het leidend ambtenaarschap op zich neemt en het hele proces begeleidt vanuit die hoedanigheid, in samenspraak met het gemeentebestuur, van ontwerp tot en met oplevering. Dit ten eerste vanuit hun brede ervaring en uitgebreide expertise in het bouwen van zwembaden, en ten tweede vanuit de voordelen die verbonden zijn aan btw-recuperatie. Ook wordt verder onderzocht of Abetec Architecten & Ingenieurs de opdracht tot het uitwerken van het ontwerp en begeleiding van het bouwproces kan verderzetten, vertrekkend vanuit hun huidige voorontwerp en gezien de goede ervaringen met dit studiebureau in het verleden. Ook de mogelijkheden tot financiering worden verder onderzocht. Van zodra hierin keuzes kunnen worden gemaakt, worden deze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

  • Het voorontwerp zal normaal gezien geen grote veranderingen ondergaan. De noden werden bij de opmaak van het voorontwerp immers goed in kaart gebracht en zijn nog steeds dezelfde: een voor iedereen toegankelijk 25m zwembad met 8 banen, ernaast een instructiebad en een peuterbad.

  • Het zwembad wordt aan sporthal Drogenbrood gebouwd. Op die manier wordt een geïntegreerde efficiënte werking mogelijk: nl. eenzelfde onthaal, eenzelfde cafetaria…

Over het zwembaddossier is al veel inkt gevloeid… Het werd zelfs een symbolisch verkiezingsdossier, met ook wat spookverhalen van tegenstanders van de bouw van een nieuw zwembad. Daarom willen we met de nieuwe coalitieploeg duidelijk benadrukken dat de gemeente met deze investering niet kopje onder zal gaan en dat we met dit dossier geen hypotheek leggen op de toekomst van Beernem.


Tot slot willen we een oproep doen naar de volledige gemeenteraad om in dat belangrijk dossier als één team samen te werken: laat ons er samen iets moois van maken.

Meteen een oproep naar oppositiepartij N-VA om ons, en de Beernemnaar in het bijzonder, ook een dienst te bewijzen door bij de minister van sport Muyters (N-VA-minister, die hard inzet om in Vlaanderen voldoende zwembaden te houden), aan te kloppen om de toegekende subsidie (358.000 € ) alsnog aan Beernem te geven (ook al wordt het zwembad pas in 2021 opgeleverd).Burgemeester Jos Sypré beet zich in de vorige legislatuur als schepen van sport vast in het zwembaddossier.
Burgemeester Jos Sypré beet zich in de vorige legislatuur als schepen van sport vast in het zwembaddossier.


Jacintha Lambert (voorzitster Beernemse Zwemclub) onderstreept de nood aan nieuwe zweminfrastructuur in een interview met Focus-WTV
Jacintha Lambert (voorzitster Beernemse Zwemclub) onderstreept de nood aan nieuwe zweminfrastructuur in een interview met Focus-WTV


Comments


bottom of page