top of page

Bouw nieuw zwembad: aanduiding studiebureau

Het nieuwe zwembad wordt op de site Drogenbrood gekoppeld aan de sporthal gebouwd.

Op de gemeenteraad van 25 april 2019 werd beslist (13 ja-stemmen met dank aan CD&V sp-a en Groen; 9 onthoudingen van de N-VA-fractie) de procedure tot het bouwen van een nieuw zwembad op de site Drogenbrood op te starten, door Farys als leidend ambtenaar en studiebureau Abetec als studiebureau aan te duiden:

  • Farys neemt het leidend ambtenaarschap op zich en begeleidt vanuit die hoedanigheid, in samenspraak met het gemeentebestuur, het hele proces van ontwerp tot en met oplevering. Dit ten eerste vanuit hun brede ervaring en uitgebreide expertise in het bouwen van zwembaden, en ten tweede vanuit de voordelen die verbonden zijn aan btw-recuperatie. Farys stelt alles in het werk om alsnog subsidiëring voor dit project te bekomen.

  • Abetec Architecten & Ingenieurs krijgt de opdracht om het uitwerken van het ontwerp en begeleiding van het bouwproces verder te zetten. Dit omdat er bij voorkeur wordt voortgewerkt vertrekkend vanuit hun huidige voorontwerp, eerder dan van nul opnieuw te beginnen met een andere ontwerper, en gezien de goede ervaringen met dit studiebureau in het verleden. - Deze fase van de opdracht wordt uitgevoerd op basis van een ereloonpercentage (7,25% op het (nog onbekende) uitvoeringsbedrag, waarvan reeds € 50.000 excl. btw werd betaald). Abetec zal hierbij eerst eventueel gewijzigde programma-eisen integreren in hun voorontwerp, en vervolgens dit alles uitwerken naar een definitief detailontwerp met technische specificaties. - Deze fase omvat (niet limitatief): uitwerken van het inrichtingsplan, het grondinnemingsplan en het bouwprogramma, opmaak v/h voorontwerp, het gedetailleerd uitvoeringsontwerp en het lastenboek, opvolgen van het vergunningstraject (o.a. dossier, procedure, inwinnen adviezen, …), energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen, EPB-verslaggeving, veiligheids-coördinatie, studie waaronder stabiliteit, licht, geluid, mobiliteit, met inbegrip van onderzoek en staalname, toezicht tijdens de uitvoering en assistentie bij de oplevering.

Hierbij de vooropgestelde timing:

  1. De komende maanden zullen het studiebureau, de sportdienst, de sportraad en de gebruikers verder werken aan het ontwerp.

  2. Definitief ontwerp en goedkeuring: gemeenteraad oktober 2019

  3. Goedkeuring bestek: gemeenteraad februari 2020

  4. Indienen offertes: 16/04/2020

  5. Goedkeuring gunning: gemeenteraad juli 2020

  6. Start uitvoering: ten vroegste oktober 2020

  7. De duur van de bouw van een zwembad wordt ingeschat op min. 1 jaar.

Comments


bottom of page