top of page

Bibliotheek zet bijen in de kijker!Beernemse bib zet deze zomer bijen in de kijker.!

#bijenvriendelijkstegemeente2017 #bijenwerkgroepBeernem #zakboekvoordebijentuin


Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedingsgewassen. Het zorgt dus voor de bestuiving en dus voor verse groenten en fruit.

Maar helaas: al gedurende enkele jaren is de bijensterfte in onze streken opmerkelijk hoog. Dat het met de bijen niet goed gaat, hoeft al lang geen betoog meer.


We kunnen er wel iets aan doen: we kunnen allemaal bijdragen tot het behoud van de bijen door o.a. bijvriendelijke planten in onze tuin te zetten.


Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid zet al een aantal jaar via enkele gerichte acties zoals de Vlaamse ‘Week van de Bij’ deze problematiek in de kijker.Bijenwerkgroep Beernem


Maar ook als gemeente dragen we hierin verantwoordelijkheid!

Daarom nam ook Beernem eind 2014 initiatief. Vertegenwoordigers uit de gemeentelijke milieuadviesraad, Regionaal Landschap Houtland en het gemeentebestuur sloegen onder leiding van schepen Claudio Saelens (toen o.a. bevoegd voor milieu) de handen in elkaar door de oprichting van een gemeentelijke bijenwerkgroep.


Bijenwerkgroep Beernem (juni 2017).

Deze bijenwerkgroep maakte in 2015 een bijenplan op. Dit BIJzondere plan is een meerjarenplan en omvat doelstellingen en engagementen voor alle betrokkenen: het gemeentebestuur, de gemeentelijke organisaties, bedrijven en ook de burger!


Ondertussen heeft het enthousiasme en het engagement van deze Bijenwerkgroep Beernem ook al vruchten afgeworpen. De werkgroep realiseerde onder impuls van schepen Claudio Saelens heel wat: bv. de aanleg van een bijenvriendelijke groenbuffer rond het industriepark, plaatsen van bijenhotels, lancering van een fotowedstrijd ‘Neem eens een bijfie’…

De inspanningen werden ook beloond: zo is de gemeente Beernem in 2017 verkozen tot de bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen!


De Vereniging voor Openbaar Groen heeft de gemeente Beernem opnieuw bekroond voor haar inspanningen die ze doet voor de bijen. In 2017 werd de gemeente al eens uitgeroepen tot bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen. Begin januari 2019 heeft Beernem drie bijensymbolen voor het gevoerde beleid in 2018 ontvangen. Schepen Claudio Saelens (CD&V) droeg het dossier over aan kersvers schepen van milieu Jan Vanassche (Groen).

Bijen-tentoonstelling in de bibliotheek


Ook de Beernemse bibliotheek wil een steentje bijdragen in deze bijen-problematiek. Vanuit haar rol als kennis-en informatiecentrum wil ze de bewoners informeren en sensibiliseren over de wereld van de bijen.

"Wat doen bijen als ze ziek zijn? Hoeveel bloemen heb je nodig voor een pot honing? Hoe weten bijen wat ze moeten doen? Wat doen bijen als ze ziek zijn?"