top of page

Bestuursakkoord 2019-2024


Schepencollege Beernem 2019-2024

Net voor het 1ste schepencollege van de nieuwe legislatuur hebben we het bestuursakkoord 2019-2024 gelanceerd!

De voorbije maanden hebben we met het nieuwe schepencollege CD&V, SP.A en Groen hard werk geleverd om alle beleidsdomeinen te doorbabbelen naar visie en aanpak.

Dat resulteert in een ontwerp-bestuursakkoord.

Het beschrijft de visie van het gemeentebestuur op de toekomst van Beernem.

Op basis van dit document gaan we de komende maanden in een participatief proces een uitgewerkt bestuursakkoord een meerjarenplan opstellen, rekening houdend met de interne en externe omgevingsfactoren en de financiële draagkracht van de gemeente. Meer informatie en het bestuursakkoord zelf kan je vinden op de CD&V Beernem website. FB-link: http://bit.ly/PWBLOG3

Comments


bottom of page