top of page

Bedankt voor 50 jaar judo-sport in Beernem!


Schepen van sport Patricia Waerniers: “Na 50 jaar zet Judoclub Beernem een streep onder haar activiteiten. Judoclub Beernem speelde voor heel wat Beernemaars een belangrijke (sportieve) rol in hun leven. Ik wil daarom alle bestuursleden en trainers die in de afgelopen 50 jaar zich hebben ingezet voor de goede werking van deze sportclub heel hartelijk bedanken. Dit engagement heeft er toe bijgedragen dat Judoclub Beernem niet minder dan 50 jaar een sportief monument was in onze gemeente.” Op de foto (van links naar rechts): Patricia Waerniers, Rowan Cloet, Rudi Vandenbruwaene, Tim Vlaeminck, Silveer Claeys, Rik Vandenbruwaene, Ricky Vaernewyck (voorzitter), Piet De Rycke (gemeenteraadslid en oud-lid van de judoclub) en Odett Blomme.

Jammer genoeg zet Judoclub Beernem, net nu ze haar 50ste verjaardag kon vieren, een streep onder haar activiteiten. Judoclub Beernem speelde voor heel wat Beernemaars een belangrijke (sportieve) rol in hun leven, en kunnen we dus als een sportief monument in onze gemeente beschouwen.


Oprichting Judoclub Beernem


In december 1970 werd de judoclub Beernem boven de doopvont gehouden. De eigenlijke sportieve werking startte in 1971. De stichters waren 4 gekende Beernemnaars: nl. Camiel Van Hulle, Laurent Vandeweghe, dokter de Caluwé en Roger Ide.

Camiel Van Hulle, de baas van wasserij Zonet, was ook de bezieler van jeugdmuziek Brotunda, de volksdansgroep, de krachtbal… Hij was actief in diverse verenigingen en ook in de politiek. Laurent Vandeweghe was ook geen onbekende in socio-cultureel Beernem. Hij richtte samen met zijn broer Roger in 1948 het kunstkeramiekatelier Perignem op. De familie Vandeweghe (bestaande uit de broers Valère, Laurent en Roger; zonen van Alberic) zetten zich met hart en ziel in voor heel wat Beernemse verenigingen. Alberic was 25 jaar voorzitter van de harmonie St-Cecilia. Valère was lid van de toneelkringen ‘Kunst Adelt’ en ‘Wonnebronne’, de zangkoren van de St-Amanduskerk en van kerk HMMG, het muziek St-Cecilia en veel meer. Dokter Raphael de Caluwé was ook één van de stichters van Judoclub Beernem en bleef nog heel veel jaren betrokken bij de werking. Roger Ide was als bankdirecteur van de BBL in de Bloemendalestraat ook een gekend persoon in de gemeente.

De Wellingschool

De Beernemse judoclub vond onderdak in de Wellingschool, die toen net voor een laatste schooljaar (nl. 1969-1970) onderdak had geboden aan de toenmalige Vrije Gemengde Basisschool van het Heilig Kruis.


Een bloeiende sportvereniging


De judoclub was heel welvarend en dreef jarenlang mee met de successen van de Belgische judowereld. Zo bereikte het Belgische judo op het einde van de jaren '70 de wereldtop dankzij Robert Van de Walle, en even later, ook door Ingrid Berghmans, die in de jaren ‘80 de beste vrouwelijke judoka ter wereld was. Maar hét allergrootste Belgische judosucces werd op de Olympische Spelen (4 jaar na Barcelona) geschreven tijdens de Spelen van Atlanta in 1996. De Belgische judoka's kaapten er liefst 4 medailles weg: goud voor Ulla Werbrouck, zilver voor Gella Vandecaveye en brons voor Harry van Barneveld en Marie-Isabelle Lomba, allemaal onder leiding van de eigenzinnige bondscoach Jean-Marie Dedecker.


Judoclub Beernem was voor vele judoliefhebbers van Beernem (en omstreken) dè place-to-be. De goede werking werd in 1986 beloond toen de club met enige fierheid de Gouden Beer uit handen van de gemeente Beernem in ontvangst mocht nemen.


Judoclub Beernem viert in 2011 haar 40ste verjaardag in het gemeentehuis.

In maart 2011 vierde Judoclub Beernem haar 40ste verjaardag en dat ging gepaard met een huldiging op het gemeentehuis. De club telde toen 62 leden. Steeds kon de judoclub rekenen op enthousiaste en dynamische trainers die klaar stonden om hun kennis en visie over te dragen aan de jongere generatie judoka’s.
Doorheen al die jaren is Judoclub Beernem uitgegroeid tot een hechte familie, zowel op als naast de tatami. Legendarisch zijn de clubkampioenschappen, de jaarlijkse BBQ’s, enkele internationale stages/reizen, de paaseierenverkoop en nog veel meer…
Bedankt voor 50 jaar judo-sport in Beernem


Helaas, vooral door de afnemende populariteit (en dus ook media-aandacht) van de judosport in België, zakte het ledenaantal van Judoclub Beernem de voorbije jaren. Er kwamen weinig nieuwe jeugdige leden op de tatami in de Wellingschool staan. Toen in het voorjaar 2020 wegens COVID19 alle activiteiten moesten stopgezet worden en (aangezien judo een contactsport is) dit maandenlang aansleepte, betekende dit jammer genoeg de doodsteek van dit sportief monument. De huidige bestuursploeg heeft op een heel degelijke manier alle partners ingelicht en alle maatregelen getroffen (bv. leeghalen Wellingschool) om op een ‘schone’ manier het bestaan van de club af te ronden. OP zaterdag 16 januari 2021 werd nog een slotvergadering gehouden in het gemeentehuis.De bestuursploeg die de laatste maanden van de club in goede banen leidde bestond uit :

Ricky Vaernewyck (voorzitter), Rudi Vandenbruwaene, Rik Vandenbruwaene, Silveer Claeys, Tm Vlaeminck, Odette Blomme en Rowan Cloet


"


De judoclub heeft in het leven van heel wat Beernemnaars een grote betekenis gehad: zowel bij de leden, de trainers als bij de bestuursleden.", aldus schepen van sport Patricia Waerniers.

Ik wil daarom alle bestuursleden en trainers die in de afgelopen 50 jaar zich hebben ingezet voor de goede werking van Judoclub Beernem heel hartelijk bedanken. Dit engagement heeft er toe bijgedragen dat Judoclub Beernem niet minder dan 50 jaar een sportief monument was in onze gemeente.”Kommentare


bottom of page