top of page

Bedankt bibliotheekvrijwilligers!


"Op vrijdagavond 6 maart werden onze ong. 50 bibliotheekvrijwilligers ter gelegenheid van de Week van de Vrijwilliger bedankt met een netwerk-receptie, als dank voor hun belangeloze inzet voor onze Beernemse bibliotheek.", aldus schepen van cultuur & bibliotheek Patricia Waerniers.

"Op vrijdagavond 6 maart werden onze ong. 50 bibliotheekvrijwilligers ter gelegenheid van de Week van de Vrijwilliger bedankt met een netwerk-receptie, als dank voor hun belangeloze inzet voor onze Beernemse bibliotheek.", aldus schepen van cultuur & bibliotheek Patricia Waerniers.


In onze samenleving zijn er heel veel vrijwilligers. Ze spelen vaak een cruciale rol in de samenleving. Vrijwilligers dragen bij aan een warme samenleving; ze werken ‘verbindend’ in onze maatschappij; ze smeden banden …van mens tot mens… met een zuiver hart, een zuiver inborst.


Sarah D'haeninck, beleidsmedewerkster van de bibliotheek, sprak uit naam van het bib-team een woord van dank uit voor de bibliotheekvrijwilligers.

Week van de Vrijwilliger


Er is niemand zoals hen, vrijwilligers, die tussen en met de mensen durft te bewegen. Vrijwilligers zeuren niet of kneuteren niet, maar ze doen. Ze verdrijven zurigheid . Ze houden verenigingen, buurten, wijken, steden en gemeenten in stand.

Daarom werd 34 jaar geleden (in 1986) de eerste week van de vrijwilliger georganiseerd. De bedoeling was om het vrijwilligerswerk te promoten. En dat is meer dan 30 jaar later nog steeds zo.

De Week van de Vrijwilliger is er om te danken. Met woorden, een schouderklop en… met merci.Meer dan 50 vrijwilligers zette zich in voor de Beernemse bibliotheek


Ook in Beernem kunnen we rekenen op veel vrijwilligers. In onze sportclubs, onze socio-culturele verenigingen, in onze seniorenverenigingen, we kunnen vrijwillige buurtambassadeurs inzetten, er zijn ook inwoners die wat groenonderhoud doen … Maar… onze bibliotheek is ongetwijfeld de gemeentelijke dienst met de meeste vrijwilligers!

Meer dan 50 vrijwilligers helpen in de Beernemse openbare bibliotheek! Bij heel wat taken worden deze vrijwilligers ingeschakeld: voorlezers voor kinderen, begeleidsters kinder- en jeugdjury, “wegzetters” (mensen die ingeleverde werken terugzetten), “kafters” (mensen die nieuwe boeken kaften), mensen die de boekendienst aan huis doen, leden van de beheerraad van de bib & OC Kleine Beer…


Op vrijdagavond 6 maart werden deze bibliotheekvrijwilligers ter gelegenheid van de Week van de Vrijwilliger bedankt met een netwerk-receptie, als dank voor hun belangeloze inzet voor onze Beernemse bibliotheek.Schepen van cultuur & bibliotheek Patricia Waerniers bedankte de vrijwilligers op de receptie: Jullie pure engagement als vrijwilliger willen we koesteren. We willen goed zorg dragen voor dat waardevolle kapitaal van onze vrijwilligers. In onze bibliotheek wordt daarom geïnvesteerd in een ‘vrijwilligersvriendelijk klimaat’. Dit doen we door te zorgen dat iedereen die hier werkt (professionals en vrijwilligers) zich veilig voelt, in een sfeer van vertrouwen kan werken en gerespecteerd wordt. Dat ‘vrijwilligersvriendelijk klimaat’ wordt gecreëerd door onze bibliotheekmedewerkers ; dat is hun verdienste. Daarom ook een hele dikke merci aan onze bibliotheekmedewerkers!”

Коментарі


bottom of page