B-loop ingelopen op volksloop


De uitbreiding van de B-loop werd op 13 oktober 2019 officieel geopend en ingelopen op een volksloop. De voorzitters van de atletiekclubs Blanco (Vita Van Belleghem) en Beverhout (Bert Goos) hielden het lint vast, dat door burgemeester Jos Sypré en schepen van sport Patricia Waerniers werd doorgeknipt. Enkele leden van de Beernemse sportraad (o.a. voormalig voorzitter en bezieler van de B-loop Piet De Rycke) en enkele deelnemers aan de volksloop keken toe.

Het idee van een loopomloop in het Beernemse sportpark Drogenbrood is destijds gegroeid in de schoot van de Beernemse sportraad.

Piet De Rycke en Jos Sypré.

Toenmalig sportraad-voorzitter (nu CD&V-gemeenteraadslid) Piet De Rycke gaf de suggestie aan de toenmalige schepen van sport (nu burgemeester) Jos Sypré om een loopomloop te maken voor de competitieve en recreatieve lopers die kronkelt door sportpark Drogenbrood.

Jos Sypré was meteen voor het idee gewonnen en stelde alles in het werk om een eerste looplus te realiseren en op die manier het sportpark Drogenbood verder uit te bouwen.
In augustus 2018 werd die eerste lus van de loopomloop in gebruik genomen, en kreeg de naam B-loop, wat staat voor 'B'everhout en 'B'lanco, de 2 atletiekclubs, en 'B'eernem.

Die lus is een traject van 700 meter, grotendeels op onverharde ondergrond. Aan de B-loop werd toen ook een multifunctionele beweegbank, de IpItUP-bank, gekoppeld: zie https://www.beernem.be/product/1283/b-loopOmdat de voetbalterreinen toen nog moesten aangelegd worden, had het geen zin om al de 2de lus rond de voetbalterreinen aan te leggen.