top of page

Attractief sportaanbod voor scholieren!


“Om de specifieke doelgroep van ‘scholieren’ te bereiken werkt de sportdienst Beernem samen met het “Sport Na School-team” (SNS) van Sport Vlaanderen.”, aldus schepen van sport Patricia Waerniers. “Door ook samen te werken met lokale sportparners, zoals Fitneasy Fitness Beernem, kunnen de jongeren proeven van een heel attractief en gevarieerd sportaanbod.”, vult Olivier Stael (SNS-coördinator regio Brugge) aan. Op de foto (van links naar rechts): Yara Noë (medewerkster Fitneasy), SNS-deelenemers Bert en Rémi, schepen van sport Patricia Waerniers en SNS-coördinator regio Brugge Olivier Stael.

Dat we heel wat sportievelingen tijdens hun tienerjaren verliezen, is een open deur intrappen. Ook in Beernem is die zgn. ‘drop-out’ aanwezig: tussen de leeftijd van 10-19 jaar verliezen we in Beernem gemiddeld 16,85% sporters.(*)

Als gemeentebestuur willen we hierin onze verantwoordelijkheid nemen: we willen de groep 'scholieren' aan het sporten houden en/of krijgen! In het Meerjarenplan 2020-2025 heeft het gemeentebestuur van Beernem hierover enkele doelstellingen geformuleerd (**).

Project Sport Na School

Om de specifieke doelgroep van ‘scholieren’ te bereiken en dus te werken aan deze doelstellingen van het Meerjarenplan, werkt de sportdienst Beernem samen met het “Sport Na School-team” (SNS) van Sport Vlaanderen.

Leerlingen van het secundair onderwijs kunnen een SNS-pas kopen en hiermee in heel Vlaanderen gaan sporten na school. Een jaarpas kost 45 euro en een semesterpas kost 30 euro.

Hoe werkt het?

Een houder van een pas kijkt op het uurrooster wat er die dag te doen is en gaat er op af. Voor sommige activiteiten die éénmalig of beperkt zijn in aantal is het soms noodzakelijk dat leerlingen vooraf inschrijven. Alle activiteiten gaan door in sportaccommodaties of scholen in de buurt.SNS in regio Brugge

Het concept Sport Na School is een doorheen de jaren in Vlaanderen sterk uitgegroeid gegeven. In het schooljaar 2019-2020 hebben 13.535 leerlingen in Vlaanderen een SNS-pas gekocht. (***)

Ook in regio Brugge (Beernem, Damme, Brugge, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem) werd een stevig SNS-sportaanbod uitgebouwd onder meer door de huidige SNS-coördinator Olivier Stael. Het schoolproject SNS bereikt steeds meer leerlingen (en ouders).


Hierbij wat cijfermateriaal over regio Brugge:

  • totaal aantal SNS-passen verkocht regio Brugge in schooljaar 2019-2020: 1051 passen (waarvan Beernem 111 passen)

  • de populairste sporten zijn : fitness, zwemmen en schaatsen

  • de populairste sportclubs/plaatsen zijn: Sport Vlaanderen (vroegere BLOSO Julien Saelens), zwembad Lago en ijs schaatsbaan Boudewijnpark

SNS in schooljaar 2020-2021

SNS 2020-2021 is in de week van 21 september van start gegaan!

Momenteel hebben al 400 scholieren een SNS-pas gekocht in regio Brugge, waarvan al 38 jongeren van Beernem!

Met keuze uit 64 sportactiviteiten en 61 sportlocaties, kunnen we opnieuw spreken van een groot succes.


In Beernem kan Sport Na School rekenen op de zeer gewaardeerde medewerking van volgende sportpartners:

  • Fitneasy Fitness

  • Koninklijke atletiek- en runningclub Beernem (ACB)

  • Kijkuit outdoor

  • Rugbyclub Beernem

  • Bloemendalezwembad
(**)

Actieplan 16.3

We willen de strijd aangaan met de wereldwijde epidemie van fysieke inactiviteit en willen zoveel mogelijk Beernemnaars doen bewegen, ook doelgroepen die moeilijker te bereiken zijn (bv. tieners, personen met een beperking, personen met een zittend beroep, mensen in armoede, …). Deze momenteel niet-actieve doelgroepen willen we bereiken door gerichte acties.

Actie 16.8.5

Activeringsbeleid levenslange sportparticipatie via een beweeg- en sportaanbod: een gevarieerd sportaanbod voorzien voor verschillende leeftijdsgroepen, inclusief sportelen.

(***)


.

Comments


bottom of page