top of page

Aftrap van optimalisatieplan voetbalvelden


"De aftrap van het optimalisatieplan werd in maart gegeven.", aldus schepen van sport Patricia Waerniers en gemeenteraadslid Anja Coens, die dit dossier nauw opvolgt.

De voorbije maanden werkte ik, samen met het schepencollege, aan een optimalisatieplan voor onze natuurgras-voetbal-velden. Dit plan kwam tot stand in overleg met de Beernemse voetbalclubs, de gemeentelijke groendienst en sportdienst, Eind maart begon de uitvoering van de eerste stap van dit optimalisatieplan: de aftrap is gegeven!


Het voorbije voetbalseizoen 2019-2020 moesten we jammer genoeg vaststellen dat de toestand van sommige voetbalvelden zeer slecht was.

Als schepen van sport heb ik dat probleem nooit ontkend:

“Sommige voetbalvelden in onze gemeente liggen er niet goed bij. Ik erken dat probleem. Maar ik ga wel niet akkoord met uitspraken zoals ‘de gemeente heeft de afgelopen maanden te weinig inspanningen geleverd om de velden bespeelbaar te maken’. Er is m.i. wel een her-oriëntatie van onze financiële en personeelsmatige inspanningen aan de orde. Ik wil dit de komende maanden diepgaander onderzoeken, en een optimalisatie-plan opmaken in overleg met de voetbalclubs en met onze eigen gemeentelijke diensten. (Gemeenteraad, 19 september 2019)
Context

Beernem telt 9 voetbalvelden, en dit voor 3 voetbalclubs en 5 amateurploegen. Dat alles zorgt in totaal voor niet minder dan 949 (cijfer voor 2018) leden.

In Beernem wordt het onderhoud (bv. inzaaien, maaien, beregening…) van de voetbalvelden door de gemeente opgenomen. We zien in andere gemeenten ook andere constructies: bv. dat de voetbalvelden in erfpacht gegeven zijn aan de voetbalclubs zelf.


In Beernem investeert de gemeente veel geld en personeel in de voetbalterreinen (bv. voor seizoen 2019-2020 ging naast de personeelsinzet meer dan € 40.000 naar o.a. inzaaien, beregening, edm.). Het is dan zeker niet aangenaam, noch voor de voetbalclubs en spelers als voor de gemeente zelf, als het resultaat van deze inspanningen niet deugdelijk is.

Een her-oriëntatie van onze financiële en personeelsmatige inspanningen is mijn inziens aan de orde.


Optimalisatieplan met de focus op 7 elementen

Een oplossing voor deze problematiek dringt zich op. Daarom wil ik als schepen van sport:

  • in een samenwerking tussen gemeente & voetbalclubs

  • onze natuurgrasvelden in een goede conditie brengen & houden

  • zodat de voetbalsport in optimale omstandigheden kan plaatsvinden.


Dit vraagt een duidelijk optimalisatie-(meerjaren-)plan, duidelijke afspraken en controle op de uitbestede werken.


Om de conditie van onze grasvelden te verbeteren zijn er meerdere elementen waaraan (los van de andere elementen) kan gewerkt worden.

Heel concreet willen we de komende jaren focussen op 7 elementen.Afhankelijk van de staat van de velden moet soms aan bepaalde elementen extra aandacht worden besteed. Uiteraard zijn er ook elementen die we niet onder controle hebben: nl. de weersomstandigheden: regen en zon.


1. bodem