top of page

50-plussers in beweging op de senioren-sporteldagSportelen: beweeg zoals je bent!


Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie stelde destijds vast dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende bewoog om fitter te worden. Omdat fitheid en dus bewegen in het algemeen heel belangrijk zijn voor een goede gezondheid, en je met een half uurtje bewegen per dag al een heel eind komt, startte Sport Vlaanderen (toen nog BLOSO) in 2009 in opdracht van toenmalig Vlaams minister van Sport Bert Anciaux met de Sportelcampagne, met als doel senioren aan te zetten tot sportbeoefening.


Dankzij deze campagne (Sportelen: Beweeg zoals je bent), die van 2009 tot 2015 liep, zijn meer en meer 50-plussers gaan inzien dat bewegen ook op latere leeftijd erg gezond is.

De Sportelcampagne en de bijbehorende website werden op 1 januari 2016 afgesloten, maar dat wil niet zeggen dat er geen Sportelaanbod meer is. Integendeel, verspreid over Vlaanderen kan je als 50-plusser nog steeds terecht bij talloze verenigingen, sportclubs en sportdiensten, die sportevenementen op maat van 50-plussers organiseren.


Wat is ‘sportelen’?


Sportelen is geen nieuwe sport, maar een nieuwe kijk op sport. Speciaal voor 50-plussers!

Het gaat niet om competitie of presteren, maar sporten op je eigen tempo. Bewegen zoals je bent. Waar je wil, wanneer je wil, maar vooral met wie je wil.Sportelen is een mentaliteit, een nieuw begrip, namelijk:

Kaarten als tussendoortje.
 • samen van het leven en van sport genieten

 • het is sporten op eigen tempo, op eigen maat

 • ontspanning is minstens even belangrijk als inspanning

Bewegen is gezond, ook na je 50ste verjaardag! Veel bewegen is goed voor je spieren, je longen, je hart en je bloedvaten. Je bent fitter en je hebt meer energie. Het is goed voor je bloeddruk en je cholesterol, en je hebt minder kans op overgewicht of hart- en vaatziekten.Sportel-activiteiten


Maar hoe zit dat nu juist, dat sportelen?

Doe je dat binnen of buiten? Met je beste vrienden of in een vereniging? Of van alles wat? Zoek een activiteit die bij je past en die je vooral graag doet. Want iets dat je graag doet, hou je ook makkelijker vol. Sport Vlaanderen helpt je in deze Sportelpocket alvast op weg.IGOS Seniorensporteldag op 3 juni 2019 in Beernem


Helpers van de seniorenraad van Beernem.

Op maandag 3 juni 2019 organiseert het Intergemeentelijk Overleg Sport en de lokale sportverenigingen met ondersteuning van Sport Vlaanderen de 5de editie van de IGOS Seniorensporteldag in Beernem.

Met dit sportief evenement willen we zoveel mogelijk senioren (vanaf 50 jaar) uit de IGOS-gemeenten kennis laten maken met diverse sporten. De sportactiviteiten zijn zeer divers: o.a. line dance, badminton, fitheidstesten, curling, fietsen, yoga, boogschieten, minigolf, kaarten …

De sportactiviteiten starten om 9.30 uur en eindigen om 15.15 uur. Tijdens de lunchpauze geniet je van een optreden van Margriet Hermans.


Optreden van Margriet Hermans.Wie is IGOS?


Burensportdienst IGOS (InterGemeentelijk Overleg voor de Sport) is een interlokale samenwerking tussen Beernem, Brugge, Damme, Oostkamp, Jabbeke, Torhout en Zedelgem.

De doelstellingen van IGOS zijn:

 • Functioneren als een overlegplatform tussen de participanten voor de schepenen van de sport, en de sportfunctionarissen waarop ervaringen en informatie kunnen worden uitgewisseld.

 • Een zo groot mogelijk rendement van de in de gemeenten aanwezige infrastructuur nastreven.

 • Aanbieden van een gemeenteoverschrijdend activiteitenpakket.

 • Organiseren van opleidingen voor lesgevers, medewerkers van sportdiensten en sportclubs en gemeentelijke mandatarissen in materies die verband houden met sport en het sportbeleid.

 • Uitvoeren van studies en het verzamelen van informatie en documentatie.


“Door de intergemeentelijke samenwerking tussen de 6 IGOS-gemeenten, kunnen er een waaier aan gekende en nieuwe sporten aangeboden worden op het niveau van diverse doelgroepen binnen deze gemeenten. Zowel voor de kinderen, jeugd, volwassenen als senioren is er een sportaanbod voorzien. Door de organisatie van deze bovenlokale sportactiviteiten door de deelnemende gemeenten wordt expertise, ervaring en organisatie gebundeld, en dit komt automatisch ten goede van zoveel sporters binnen de deelnemende gemeenten. Als schepen van sport kan ik deze sportieve samenwerking alleen maar toejuichen en hopen dat deze samenwerking in de toekomst nog verder zal uitbreiden.”

Door IGOS is er een interessante uitwisseling van kennis en ervaring tussen de sportdiensten van Damme, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Torhout. Er worden jaarlijks sporttechnische bijscholingen voor sportfunctionarissen gegeven over de gemeentegrenzen heen. Verschillende IGOS-gemeenten organiseren vormingen of infoavonden voor inwoners of sportclubs van de deelnemende IGOS-gemeenten. Elke IGOS-gemeente betaalt een jaarlijks een klein financieel aandeel in de kosten en er is ook een jaarlijkse financiële ondersteuning door Sport Vlaanderen.

Jaarlijks worden er ook intergemeentelijke sportactiviteiten georganiseerd die toegankelijk zijn voor alle inwoners van de deelnemende IGOS-gemeenten. . ‘Sportkriebels’ is de grootste en meest gekende gezamenlijke activiteit. Dit jaar staan volgende sportevents op de agenda:

 • Seniorensportdag in Beernem op maandag 3 juni

 • IGOS sportkriebels in Brugge op donderdag 4 juli

 • IGOS minivoetbaltornooi in Oostkamp op woensdag 9 oktober

 • Zwemmarathon in Brugge op vrijdag 8 november


bottom of page