top of page

30 jaar turnclub De Kangoeroetjes!


Het huidige bestuur van Turnclub De Kangoeroetjes samen met 3 aanwezige stichters en burgemeester Jos Sypré en de schepen van sport Patricia Waerniers, op het 30ste verjaardagsfeest van de sportclub (13 oktober 2019).

Al 30 jaar zet turnclub De Kangoeroetjes de Beernemse jeugd in beweging en is ze een belangrijke sportvereniging in het Beernemse sportlandschap. Vele Beernemnaars hebben op jonge leeftijd hun 'eerste stappen in de sport' bij De Kangoeroetjes gezet.


Turnclub De Kangoeroetjes zag 30 jaar geleden het levenslicht op initiatief van Ludwine de Vriese, die met het idee speelde om in Beernem een turnclub op te richten. We kunnen Ludwine dus beschouwen als initiatiefneemster van De Kangoeroetjes.


Drie stichters waren aanwezig op het 30ste verjaardagsfeest: (van links naar rechts) Martin D'haeninck, Ludwine de Vriese en Eric D'haeninck.

Om haar idee vorm te geven werd ze bijgestaan door de andere pioniers: de broers Martin en Eric D’haeninck, en Marceline Robert. Ook Axel Hallez was er van in den beginne bij, en hij bleef zelfs tot voor kort deel uitmaken van het bestuur. Martin D'haeninck werd de eerste voorzitter, en in 2014 werd hij uitgeroepen tot ere-voorzitter.In 2014, op het feest naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de turnclub, verwoordde Ludwine het als volgt: “Toen ik hier kwam wonen en mijn kinderen ouder werden, vond ik het jammer dat er hier geen turnclub bestond. Ik ben her en der informatie gaan opvragen en vond Martin D’haeninck bereid om voorzitter te worden. Stilaan hebben we de club vorm gegeven en uitgebreid”.
Huidig voorzitster Katrien Van Hooreweder is ondertussen ook al 27 jaar lid van de turnclub. Ze is als voorzitster de grote bezieler van de huidige werking samen met de bestuursleden secretaris Joke Verheye, penningmeester Marjan Lootens, Caroline Vincke, Martine Moelaert, Peggy Dellaert en Pieter Vande Walle. Daarnaast is er een enthousiaste equipe van trainers, hulptrainers en juryleden.


Het huidige bestuur van De Kangoeroetjes: (van links naar rechts) Caroline Vincke, Joke Verheye, Marjan Lootens, voorzitster Katrien Van Hooreweder, Martine Moelaert, Peggy Dellaert en Pietetr Vande Walle.

Voorzitster Katrien (op de receptie n.a.v. 30 jaar De Kangoeroetjes): "Een 30-jarig jubileumfeest van turnclub De Kangoeroetjes zou er niet geweest zijn zonder bestuur. Ik heb een bestuur om u tegen te zeggen. Van elk bestuurslid weet ik wat ik wat ik mag verwachten. Ik mag echt wel fier zijn op ons bestuur. Samen met de lesgeefsters en helpers vormen we één hecht team. Bedankt allemaal voor jullie inzet!"


In de afgelopen 30 jaar is de turnclub uitgegroeid tot een stevige, goed uitgebouwde turnvereniging, die recreatief turnen aanbiedt voor meisjes en jongens vanaf de leeftijd van 3 jaar, met volgende structuur: MAXI en MINI PLUISJES (1ste tem 3de kleuterklas), GYMPIES (1ste en 2de leerjaar), SPRINGERS of SALTO’s (vanaf het 3de leerjaar), X-GROEP (vanaf 2de middelbaar), een TUMBLING-groep, een KEURGROEP, en voor de volwassenen een groep CONDITIEGYM.

De Kangoeroetjes zijn aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (GymFed) en staan als volgt omschreven: “De Kangoeroetjes vzw: Omdat turnen gewoonweg plezant is!! De club spitst zich toe op recreatief turnen. De nadruk ligt vooral op toestelturnen, maar dans en minitrampoline zorgen regelmatig voor een aangename afwisseling.”


Schepen van sport Patricia Waerniers over De Kangoeroetjes: “Het is een zegen voor onze gemeente dat we over een dergelijke goed draaiende sportclub met een dergelijke focus beschikken. Heel wat kinderen zetten via een lidmaatschap bij De Kangoeroetjes hun eerste stapjes in de ‘sportwereld’. Bij turnclub De Kangoeroetjes wordt een stevig basis aan motorische vaardigheden gelegd.”

Sommige kinderen blijven (lang) turnen, anderen proeven na enkele jaren (ook) van andere sporten. En deze missie draagt de turnclub ook uit: “Verschillende trainers en enkele ervaren leden maken onze jongsten wegwijs in de wereld van beweging. Het doel van de Pluisjes-groep is niet zozeer het aanleren van turnoefeningen, wel het verbeteren van het lichaamsbesef en de motoriek van de kinderen. Door de vaardigheden die de kinderen in deze groep opdoen, hebben ze later een voorsprong, niet alleen voor gymnastiek, maar voor sport in het algemeen.”


Om zo’n turnclub draaiende te houden zijn er ook heel wat centen nodig zijn. Turnclub De Kangoeroetjes kan hiervoor gelukkig rekenen op heel wat sponsoring van lokale zelfstandigen. En daarnaast zijn er nog een aantal gekende acties (zoals de truffelverkoop , spaghettiavond, verkoop tombolalotjes op turnfeest...), die geld in het laadje brengen.

Legendarisch zijn ondertussen de jaarlijkse turnfeesten van De Kangoeroetjes. Deze zijn elk jaar opnieuw een groot succes. De sporthal zit keer op keer afgeladen vol met ouders, grootouders, broers en zusjes die hun zoon, dochter, kleinkind aan het werk willen zien. Het programma is ook steeds een voltreffer met een mooie mix van optredens van alle groepen.


Op de jaarlijkse brevettendag is het ook steeds een drukte van jewelste. Ook op dat evenement kan je het familiale en recreatieve karakter van deze Beernemse sportclub ervaren. Het ledenaantal is doorheen de jaren blijven stijgen.

Vandaag telt de club 226 leden waarvan 57 kleuters. Sinds vorig jaar (2018) is de turnclub zelfs genoodzaakt om in december een ledenstop in te voeren (in 2019 zelfs al in oktober).


"Naast het sportieve aspect profileert de turnclub zich ook met zijn maatschappelijk engagement. De Kangoeroetjes zetten zich ook al jaren in voor bv. Grabbelpas, de Sporteldag, voor het aanbieden van onvergetelijke turnmomenten aan de leerlingen van het buitengewoon onderwijs De Bevertjes, voor het ‘Sporten na School’ voor de leerlingen van het secundair onderwijs, voor Levensloop enzoverder. ", aldus burgemeester Jos Sypré.Elke vereniging kent in zijn geschiedenis ups en downs. Bij sterke clubs zoals De Kangoeroetjes hebben de mooie momenten gelukkig ruimschoots het overwicht. Zo kon voorzitster Katrien Vanhooreweder in 2013 welverdiend de gemeentelijke Gouden Beer voor sportverdienste in ontvangst nemen.

Een jaartje later, in 2014, kon de club met heel veel bijval het zilveren jubileum vieren. En in 2017 was er nog een hoogtepunt met de verhuis van De Boeie naar nieuwe sportinfrastructuur De Boest. Ook vermeldenswaardig is dat de turnclub in 2018 het Q4gym-label van de gymfederatie behaalde: een kwaliteitslabel om héél fier op te zijn!


Dit jaar, met de 30ste verjaardag van turnclub De Kangoeroetjes, kunnen we opnieuw spreken van een belangrijke mijlpaal in de schitterende geschiedenis van deze sportclub.

Met de gekende sprongkracht van een kangoeroe neemt de turnclub elke hindernis en springt ze met een gepaste snelheid en de juiste focus al 30 jaar doelgericht vooruit: op naar de 40!

Comentarios


bottom of page