top of page

Privacybeleid

 

 

Inleiding

patriciawaerniers.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Belgische Privacywet.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

patriciawaerniers.be kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van burgemeester-ruth.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan burgemeester-ruth.be verstrekt. De volgende gegevens kunnen we verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres

 

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

patriciawaerniers.be verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan patriciawaerniers.be uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of om u te informeren over de activiteiten van Patricia Waerniers.

 

Hoe lang bewaren we gegevens?

patriciawaerniers.be bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

patriciawaerniers.be verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van patriciawaerniers.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar patricia.waerniers@telenet.be.  We proberen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek te reageren.

 

 

Beveiliging

patriciawaerniers.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door burgemeester-ruth.be verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met patricia.waerniers@telenet.be

 

 

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van onze website te waarborgen, de website te optimaliseren en om u de beste gebruikerservaring te bieden. Voor meer informatie over ons cookiebeleid, kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

 

 

Wijzigingen in het privacybeleid

patriciawaerniers.be behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Dit privacybeleid is het laatst bijgewerkt op 2 februari 2024.

 

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via patricia.waerniers@telenet.be

bottom of page