Wat is het schepencollege

Het College van Burgemeester en Schepenen bereidt de agenda van de gemeenteraad voor en staat in voor de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Daaronder vallen onder meer de dagelijkse werking van het gemeentebestuur en de uitvoering en opvolging van de verschillende dossiers waarover in de gemeenteraad een beslissing werd genomen. Het college is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van beslissingen van de hogere overheid (provincie, gewest, staat). 

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

CD&v-Leden in het schepencollege

Jos Sypré

BURGEMEESTER

Veiligheid, burgerzaken, communicatie en ICT, feestelijkheden/plechtigheden, personeelszaken, kerkenbeleid en kerkbesturen en mobiliteit.

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter

EERSTE SCHEPEN

Patricia Waerniers

Financiën, cultuur, bibliotheek, sport, kermissen, erfgoedbeleid en begraafbeleid.

 • Patricia Waerniers | Facebook
 • Patricia Waerniers | Instagram
 • Patricia Waerniers | LinkedIn
 • Patricia Waerniers | Twitter

Claudio Saelens

DERDE SCHEPEN

Omgevingsvergunningen voor landbouw en bedrijven, voor openbare werken, de technische dienst, nutsvoorzieningen, rioleringen, integraal waterbeleid, landbouw, grondbeleid en senioren.

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Twitter

VIERDE SCHEPEN

Ruben Strobbe

Jeugd, ondernemen, lokale economie, onderwijs, beheer patrimonium, recyclagepark en afvalbeleid.

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Twitter