top of page

Uitreiking trofeeën voor sport 'Gouden Beren'De uitreiking van de Gouden Beren is traditiegetrouw een mooie avond met de sportieve crème de la crème van Beernem!

Met vertraging (omwille van COVID) werden op vrijdagavond 10 september 2021 de Gouden Beren voor de prestaties van 2019 èn 2020 uitgereikt.


Genomineerden Gouden Beren 2019 èn 2020 in vijf categorieën


Naar jaarlijkse traditie reikt het gemeentebestuur opnieuw de Gouden Beren uit. Het winnen van een Gouden Beer is een erkenning van de sportieve prestaties van een atleet of vereniging uit Beernem in het voorbije jaar. Daarnaast wordt er ook hulde gebracht aan een persoon die zijn of haar carrière heeft opgebouwd ten dienste van het sportleven in Beernem.

Dit jaar gelden uitzonderlijk de prestaties van 2 jaar (2019 en 2020).


Er zijn vijf categorieën waarbinnen een sporter of sportclub of sportmedewerker kan genomineerd worden:

  • beloftevolle jongere

  • clubprestaties

  • sportman

  • sportvrouw

  • Beernemse sportaward

Genomineerden Gouden Beer voor Beloftevolle jongere:

Amy-Jo Stoop (motorcross)

Hanne Van Poucke (zwemmen)

Loïc Van Laere (wielrennen)

Hanne De Jaeger (tennis)


Genomineerden voor de Beernemse Sportaward:

Jan Vandenbergh (volleybal)

Karel Verfaillie (voetbal)

Marc Blomme (wielrennen)

Dieter Vanthourenhout (wielrennen)

Wandelclub Beernem vzw (wandelen)


Genomineerden voor de Gouden Beer – Clubprestaties:

BBV De Bevers Oedelem (basket)

Excelsior Beernem (voetbal)

VBC Sint-Joris (volley)

VVC Beernem (voetbal)


Gouden Beer voor Sportman:

Andy Vossaert (atletiek)

Bart Vandermoere (paratriatlon)

Dries Demeulenaere (triatlon)

Erik Leyseele (atletiek)


Gouden Beer voor Sportvrouw:

Ilse Rotsaert (atletiek)

Julie Sap (triatlon)

Sofie De Wulf (duatlon)


De winnaars van de Gouden Beren 2019 èn 2020


Gouden Beer voor Beloftevolle jongere: Hanne Van Poucke (zwemmen)

Winnaar van de Beernemse Sportaward: Wandelclub Beernem vzw (wandelen)

Winnaar van de Gouden Beer – Clubprestaties: VBC Sint-Joris (volley)

Winnaar van de Gouden Beer voor Sportman: Erik Leyseele (atletiek)

Winnaar van de Gouden Beer voor Sportvrouw: Ilse Rotsaert (atletiek)
Nieuw reglement


Voor deze uitreiking werd ook voor het eerst met het nieuwe reglement gewerkt.


REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE

TROFEEËN VOOR SPORT

VAN DE GEMEENTE BEERNEM

art. 1:

Het gemeentebestuur van Beernem reikt jaarlijks trofeeën voor sport uit ter bekroning van persoonlijkheden en organisaties die op een bijzondere manier kleur en uitstraling geven aan de sportbeleving in Beernem.


art. 2: Volgende onderscheidingen worden ingevoerd:

1. een ‘Gouden Beer’ voor de sportman die tijdens het voorbije sportjaar één of meerdere uitzonderlijke sportprestaties heeft tot stand gebracht,


2. een ‘Gouden Beer’ voor de sportvrouw die tijdens het voorbije sportjaar één of meerdere uitzonderlijke sportprestaties heeft tot stand gebracht,


3. een ‘Gouden Beer’ voor de sportvereniging die tijdens het voorbije sportjaar één of meerdere uitzonderlijke sportprestaties heeft tot stand gebracht,


4. een ‘Gouden Beertje’ voor de jongere die tijdens het voorbije sportjaar één of meerdere uitzonderlijke sportprestaties heeft tot stand gebracht,


5. een ‘Beernemse sportaward’ voor de persoon of sportorganisatie die zich gedurende meerdere jaren heeft ingezet voor het Beernemse sportgebeuren.


art. 3: Om in aanmerking te komen voor de toekenning van de trofeeën wordt vereist:

a. voor de individuele kandidaten:

· hun hoofdverblijfplaats te hebben in Beernem in het jaar of in het sportseizoen waarin de prestatie behaald werd.

· voor de categorie “jongeren” niet ouder te zijn dan 21 jaar op 1 januari van het jaar waarop de trofeeën voor sport worden uitgereikt.

b. voor de kandidaat-verenigingen:

· de zetel van de vereniging te hebben te Beernem.


art. 4: De trofeeën zullen ieder jaar door het gemeentebestuur worden uitgereikt.


art. 5: De Beernemse sportaward waarvan sprake onder art. 2.5 kan slechts één maal worden uitgereikt aan een zelfde persoon of sportorganisatie. Een individuele kandidaat of kandidaat-vereniging kan zich maximum 5 keer kandidaat stellen voor de Beernemse sportaward waarvan sprake onder art. 2.5.


art. 6: Een uitnodiging tot het indienen van de kandidaturen voor de trofeeën zal ieder jaar worden openbaar gemaakt. Alle verenigingen aangesloten bij de sportraad zullen een uitnodiging krijgen. Bij de uitnodigingen wordt de link naar het formulier meegestuurd waarmee de voordracht kan gebeuren. De uitnodiging en de link naar het formulier zullen elk jaar in het gemeentelijk infoblad en op de gemeentelijke website worden gepubliceerd.


art. 7: De kandidaturen dienen digitaal te worden overgemaakt aan de sportdienst van de gemeente Beernem via het E-loket.


art 8: Een persoon of sportorganisatie kan slechts in 1 categorie kandidaat zijn.


art. 9: Individuele personen en sportverenigingen kunnen één of meerdere kandidaten voorstellen. Men kan ook zichzelf of zijn eigen vereniging voorstellen.


art. 10: De sportdienst onderzoekt of de ingediende kandidaturen ontvankelijk zijn in overeenstemming met artikel 3 van dit reglement.


art. 11: De jury bestaat uit maximum 8 personen die jaarlijks na advies van de sportraad wordt samengesteld door de sportdienst. De sportraad mag telkens, naast de voorzitter van de sportraad, nog 2 personen afvaardigen in de jury. De 5 andere juryleden worden op basis van hun kennis binnen de sportsector gekozen (medewerkers sportdiensten, sportjournalisten, medewerkers sportfederaties, (ex-)topsporters en Sport Vlaanderen).

De aangestelde juryleden die afgevaardigd worden door de sportraad (voorzitter en 2 bestuursleden van de raad van bestuur) dienen allen in een verschillende sporttak actief te zijn.

Indien de voorzitter van de sportraad verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter van de sportraad.


art. 12: De jury komt jaarlijks samen. De jury krijgt tijdens een juryvergadering de brochure met kandidaten voorgelegd. Op basis van deze brochure zal de jury tijdens deze vergadering stemmen. Indien, voor het aanduiden van de laureaat, twee of meerdere kandidaten een gelijk aantal punten behalen, zal er een tweede stemronde met enkel de kandidaten met gelijk aantal punten georganiseerd worden tot er een laureaat gekozen wordt.


art. 13: De Schepen van Sport, andere politieke mandatarissen en het personeel van de sportdienst die de organisatie van de jurering op zich nemen, hebben geen stemrecht.


art. 14: De juryleden verbinden zich tot volledige geheimhouding van de stemmingen en van het vertrouwelijk dossier met het overzicht van de kandidaten.


art. 15: Elk stemgerechtigd jurylid moet bij geheime stemming aan één kandidaat drie punten, aan één kandidaat twee punten en aan één kandidaat één punt toekennen, zo niet is zijn/haar uitgebrachte stem ongeldig.


art. 16: Dit reglement kan te allen tijde door de gemeenteraad, na advies van de gemeentelijke sportraad, worden gewijzigd.

Reglement goedgekeurd te Beernem in de gemeenteraad van 19 december 2019

Comments


bottom of page