top of page

Sterke lokale muziekfestivals maken de gemeentelijke subsidiëring van Bunkerrock overbodig.


Met 3 lokale muziekevents op rij was er afgelopen zomer meer dan genoeg aanbod voor de muziekliefhebbers.

"Door de evolutie in het Beernemse muziekfestival-landschap blijkt de inmenging van de gemeente nu overbodig te zijn."


De gemeentelijke diensten van Beernem zijn momenteel bezig met de voorbereiding van de evenementenkalender 2020. In het licht daarvan heeft het schepencollege beslist om het gratis muziekevent Bunkerrock, dat afgelopen zomer voor de 6de keer werd georganiseerd en waaraan de gemeente jaarlijks € 9.000 besteedt, niet langer financieel te ondersteunen. Bunkerrock is een jaarlijks muziekfestival, sinds augustus 2014 georganiseerd door de gemeente Beernem in samenwerking met vzw De Bunker.


Schepen van cultuur Patricia Waerniers: “Toen Bunkerrock 6 jaar geleden in het leven werd geroepen, was er nog geen sprake van Hangarfest en In The Garden. Deze lokale muziekfestivals werden afgelopen zomer respectievelijk voor de 5de en 3de keer succesvol georganiseerd. ‘Hangarfest’ is een initiatief in Oedelem van ‘vzw Uitlaat’. De initiatiefnemer achter het Beernemse ‘In the garden’ is de vriendengroep Capibara. Uit recente gesprekken met deze succesvolle organisaties kan ik concluderen dat zij vol enthousiasme verder gaan met de organisatie van hun jaarlijkse muziekevenementen. Ik ben hierover bijzonder opgetogen, want het zijn zonder meer top-organisaties: mooi concept, hardwerkende en enthousiaste organisatoren, en vooral een zeer kwalitatief hoogstaande programmatie samengesteld door ‘doorwinterde’ muziekexperts. We kunnen ons als gemeente niet beter wensen met deze initiatieven ‘van onderuit’. Door deze evolutie kunnen we eigenlijk stellen dat de gemeentelijke organisatie van Bunkerrock overbodig is geworden. Het is immers de beleidsvisie van het nieuwe bestuur (CD&V, Sp.a-Groen) om als gemeente de initiatieven vanuit de inwoners & verenigingen zo goed als mogelijk te ondersteunen, en enkel waar leemtes aanwezig zijn, zelf initiatief te nemen.”


Met 3 lokale muziekevents op rij, die zich bovendien ook in hetzelfde muziekgenre situeerden, was er afgelopen zomer meer dan genoeg aanbod voor de muziekliefhebbers.Patricia Waerniers: “De impuls voor de muziekliefhebbers werd 6 jaar geleden vanuit de gemeente gegeven door de organisatie van Bunkerrock in samenwerking met vzw De Bunker. Maar het is mijn inziens nu tijd voor de gemeente om zich terug te trekken en op die manier voluit ruimte te laten voor de niet-gesubsidieerde initiatieven Hangarfest en In The Garden. En desgewenst uiteraard Bunkerrock, indien vzw De Bunker hiermee verder wenst te gaan zonder de gemeentelijke financiële tussenkomst. Omdat de muziekliefhebbers in Beernem dus ruimschoots aan bod komen, willen we ons als gemeentebestuur focussen op andere culturele domeinen waarvoor nu (te) weinig of (nog) geen initiatieven worden genomen. Dat is onze taak. Hiertoe heeft het gemeentebestuur o.a. een zogenaamde ‘impulssubsidie voor nieuwe culturele initiatieven’ in het leven geroepen. Er werden 5 dossiers ingediend, die de gemeentelijke cultuurdienst de komende weken zal beoordelen. Hopelijk zien een aantal mooie, vernieuwende culturele projecten in 2020 het levenslicht door deze impulssubsidie.”


De 6de Bunkerrock-editie was nochtans een voltreffer!


We kunnen ongetwijfeld stellen dat de 6de Bunkerrock-editie de meest succesvolle was sinds de opstart. Een beetje wrang misschien om nu net te stoppen met de subsidiëring. Maar dat verandert natuurlijk niks aan het gegeven dat we als gemeente niet markt-verstorend willen werken. Na deze succesvolle 6de editie kan ook mede-organisator vzw De Bunker terugblikken op een mooi verhaal, ongetwijfeld ook financieel. Ze hebben heel hard gewerkt aan het welslagen van deze editie, onder andere op vlak van sponsoring en promotie. En daar zijn ze ook in geslaagd! Ik wil ze hiervoor dan ook uitdrukkelijk bedanken. Vzw De Bunker denkt nu na of ze al dan niet verder gaan met Bunkerrock. Ze hebben nog een ander idee voor een muzikaal event waarvoor ze ook een impulssubsidie hebben aangevraagd. Het schepencollege wil de komende weken in elk geval beslissen over de programmatie van evenementen in 2020, en hierbij een spreiding over de verschillende deelgemeenten bewerkstelligen. Mocht vzw De Bunker het Bunkerrock-verhaal niet verder zetten, kijkt het gemeentebestuur zeker uit naar een alternatief evenement voor het centrum van Oedelem.”, aldus Patricia Waerniers.


“Het was 6 jaar geleden zeker een goed initiatief van de vorige schepen van cultuur om Bunkerrock in het leven te roepen. Maar door de evolutie in het Beernemse muziekfestival-landschap blijkt de inmenging van de gemeente nu overbodig te zijn. Sterker nog: ik vind dat er momenteel, door het organiseren van Bunkerrock vanuit de gemeente voor een niet gering bedrag van € 9.000, nu in feite sprake is van zgn. ‘gesubsidieerde concurrentie’. Ik vermoed dus dat de vorige schepen van cultuur nu eigenlijk dezelfde beslissing zou genomen hebben.”.

Comments


bottom of page