Sterke lokale muziekfestivals maken de gemeentelijke subsidiëring van Bunkerrock overbodig.


Met 3 lokale muziekevents op rij was er afgelopen zomer meer dan genoeg aanbod voor de muziekliefhebbers.

"Door de evolutie in het Beernemse muziekfestival-landschap blijkt de inmenging van de gemeente nu overbodig te zijn."


De gemeentelijke diensten van Beernem zijn momenteel bezig met de voorbereiding van de evenementenkalender 2020. In het licht daarvan heeft het schepencollege beslist om het gratis muziekevent Bunkerrock, dat afgelopen zomer voor de 6de keer werd georganiseerd en waaraan de gemeente jaarlijks € 9.000 besteedt, niet langer financieel te ondersteunen. Bunkerrock is een jaarlijks muziekfestival, sinds augustus 2014 georganiseerd door de gemeente Beernem in samenwerking met vzw De Bunker.


Schepen van cultuur Patricia Waerniers: “Toen Bunkerrock 6 jaar geleden in het leven werd geroepen, was er nog geen sprake van Hangarfest en In The Garden. Deze lokale muziekfestivals werden afgelopen zomer respectievelijk voor de 5de en 3de keer succesvol georganiseerd. ‘Hangarfest’ is een initiatief in Oedelem van ‘vzw Uitlaat’. De initiatiefnemer achter het Beernemse ‘In the garden’ is de vriendengroep Capibara. Uit recente gesprekken met deze succesvolle organisaties kan ik concluderen dat zij vol enthousiasme verder gaan met de organisatie van hun jaarlijkse muziekevenementen. Ik ben hierover bijzonder opgetogen, want het zijn zonder meer top-organisaties: mooi concept, hardwerkende en enthousiaste organisatoren, en vooral een zeer kwalitatief hoogstaande programmatie samengesteld door ‘doorwinterde’ muziekexperts. We kunnen ons als gemeente niet beter wensen met deze initiatieven ‘van onderuit’. Door deze evolutie kunnen we eigenlijk stellen dat de gemeentelijke organisatie van Bunkerrock overbodig is geworden. Het is immers de beleidsvisie van het nieuwe bestuur (CD&V, Sp.a-Groen) om als gemeente de initiatieven vanuit de inwoners & verenigingen zo goed als mogelijk te ondersteunen, en enkel waar leemtes aanwezig zijn, zelf initiatief te nemen.”


Met 3 lokale muziekevents op rij, die zich bovendien ook in hetzelfde muziekgenre situeerden, was er afgelopen zomer meer dan genoeg aanbod voor de muziekliefhebbers.Patricia Waerniers: “De impuls voor de muziekliefhebbers werd 6 jaar geleden vanuit de gemeente gegeven door de organisatie van Bunkerrock in samenwerking met vzw De Bunker. Maar het is mijn inziens nu tijd voor de gemeente om zich terug te trekken en op die manier voluit ruimte te laten voor de niet-gesubsidieerde initiatieven Hangarfest en In The Garden. En desgewenst uiteraard Bunkerrock, indien vzw De Bunker hiermee verder wenst te gaan zonder de gemeentelijke financiële tussenkomst. Omdat de muziekliefhebbers in Beernem dus ruimschoots aan bod komen, willen we ons als gemeentebestuur focussen op andere culturele domeinen waarvoor nu (te) weinig of (nog) geen initiatieven worden genomen. Dat is onze taak. Hiertoe heeft het gemeentebestuur o.a. een zogenaamde ‘impulssubsidie voor nieuwe culturele initiatieven’ in het leven geroepen. Er werden 5 dossiers ingediend, die de gemeentelijke cultuurdienst de komende weken zal beoordelen. Hopelijk zien een aantal mooie, vernieuwende culturele projecten in 2020 het levenslicht door deze impulssubsidie.”