top of page

Nieuw zwembad: opmaak 'programma van eisen'


Overleg van de gemeente Beernem met de technisch directeur Koen Van Buggenhout en de voorzitter Laurent Samyn van de Vlaamse Zwemfederatie.

In de gemeenteraad van april 2019 werd studiebureau Abetec aangeduid voor het ontwerpen van het nieuwe zwembad. Voor het studiebureau is het belangrijk zeer duidelijk te weten wat de noden en behoeftes zijn. Hiertoe maakt de sportdienst een zgn. 'programma van eisen' op.

Zo'n 'programma van eisen' is de verzameling van eisen en wensen. De bedoeling van een dergelijk 'programma van eisen' is om duidelijk de randvoorwaarden en limieten te definiëren:

  • de "eisen" zijn de criteria waaraan voldaan moet worden

  • de "wensen" zijn de criteria waaraan de verwachting is dat er zo veel mogelijk aan voldaan wordt.

We beschikken als sinds 2017 over een voorontwerp voor het nieuwe zwembad. In functie van de opmaak van dat voorontwerp ging toenmalig schepen van sport Jos Sypré destijds in overleg met de verschillende zwembad-gebruikers.


Het is de bedoeling om dat voorontwerp nu te verfijnen en op punt te zetten, om zo tot een defintief ontwerp te komen. Hiertoe willen we een helder 'programma van eisen'' opmaken. We vinden het een absolute meerwaarde om hiervoor opnieuw in overleg te gaan met de diverse zwembad-gebruikers (nl. zwemclub, duikclubs, redders, poetspersoneel...) en af te toetsen of hun destijds geformuleerde noden nog steeds dezelfde zijn, en ook beroep te doen op de expertise van bijvoorbeeld de Vlaamse Zwemfederatie en ook technische deskundigen (bv. ingenieurs van Abetec).


Experten aan het woord over waterbehandeling en energiesystemen.
Comments


bottom of page