top of page

Inhuldiging nieuw oorlogsmonument Oostveld


"We zijn bijzonder opgetogen over het nieuwe oorlogsherdenkingsmonument in Oostveld.", aldus schepen van cultuur Patricia Waerniers. "Het monument werd gemaakt door de Beernemse kunstenaar Karel Van Roy en draagt een mooie symboliek in zich." vult burgemeester Jos Sypré aan. Op de foto (van links naar recht) burgemeester Jos Sypré, schepen van cultuur Patricia Waerniers en beeldhouwer Karel Van Roy.

Het oorlogsmonument van Oostveld was al jaren in zeer slechte staat. Het was al lang duidelijk dat om het monument te bewaren, een dringende restauratie zich opdrong.


Door de bouw van het appartementsgebouw heel dicht tegen het monument, werd de roep steeds luider om het monument ook een nieuwe plaats te geven. Een mogelijke optie was om het te plaatsen naast de ingang van de kerk, waar ook de oorspronkelijke plaats van het monument was.


Geen restauratie, maar een nieuw monument!


In 2017 werd een restauratie overwogen maar tenslotte toch niet uitgevoerd. In 2019, in de nieuwe legislatuur, kwam de restauratie van het monument opnieuw op de agenda van de cultuur-en erfgoedraad. En hieruit werd een nieuwe piste gelanceerd!


Het advies van de cultuur-en erfgoedraad naar het schepencollege toe was "dat de kostprijs voor restauratie niet in verhouding stond tot de architecturale waarde van het monument". Het monument had uiteraard wel een culturele en emotionele waarde als oorlogsgedenkteken, maar de vraag stelde zich of er voor deze kostprijs niet beter een nieuw oorlogsmonument kon gemaakt worden, dat opnieuw jarenlang weer en wind kan trotseren. Suggestie was ook om een aantal elementen van het oude monument te recupereren (de plaat met de namen bv. en misschien de foto's) om deel uit te maken van een nieuw monument.


Beeldhouwer Karel Van Roy maakt een ontwerp


De Beernemse beeldhouwer Karel Van Roy maakte in opdracht van het schepencollege een ontwerp voor een nieuw oorlogsmonument. De cultuur-en erfgoedraad en het schepencollege waren gecharmeerd door het voorstel. Er werd beslist om vervolgens met Oostveld Leeft af te toetsen of men zich ook in het ontwerp kon vinden en indien ja ook samen een mogelijke locatie vast te leggen.

Op 8 juli 2020 was er overleg met Oostveld Leeft om het ontwerp van Karel Van Roy voor te stellen en eveneens een locatie aan te duiden.Karel Van Roy gaf aan de aanwezigen een interessante toelichting over het ontwerp:


In West-Vlaanderen hebben we talrijke begraafplaatsen voor gesneuvelde soldaten van beide wereldoorlogen. Bijna elke soldaat kreeg er zijn eigen gedenksteen met zijn naam in gebeiteld. Bij het zien van die rijen en rijen stenen of kruisen voel je de waanzin van de oorlog. Elke steen staat voor een afgebroken leven, een mens. Op de oorlogsmonumenten, waarvan we in elke gemeente er wel een kunnen vinden, worden de namen van de gesneuvelden gegroepeerd. Met mijn ontwerp voor het nieuw oorlogsgedenkteken voor Oostveld, wil ik elke gesneuvelde soldaat symbolisch zijn eigen gedenkteken geven in de vorm van zes losstaande metalen elementen. Die kunnen misschien ook wel doen denken aan het metalen identificatieplaatje dat elke soldaat op het lichaam droeg. Samen vormen ze een tombe, een rustplaats voor een overledene. Deze tombe staat bovenop een verhoog van twee treden. We vragen eerbied, eerbetoon, waardigheid voor hun leven dat ze hebben gegeven. De lauriertak in de bovenste steen, in basreliëf gekapt, vangt de schaduw van de namen die uit het metaal gesneden worden. Links en rechts op de bovenste trede vinden we de jaartallen van de twee wereldoorlogen. Elke gesneuvelde krijgt zijn beeltenis mee in de vorm van een foto op porselein (witte cirkels). De foto zal opnieuw gemaakt worden aan de hand van de bestaande zodat we ze gelijkvormig kunnen houden. Een foto als herinnering, een verwijzing naar het verleden.”


Op dit overleg werd duidelijk dat Oostveld Leeft enthousiast was over het voorstel. Groen licht dus: onze Beernemse beeldhouwer ging dus aan de slag om het eigenlijke oorlogsmonument te maken en dit tegen 11 november 2020.


Inhuldiging


Op 11 november werd ter gelegenheid van de bloemneerlegging (Wapenstilstand) het nieuwe oorlogsherdenkingsmonument ingehuldigd. Dit diende wegens de corona-veiligheidsmaatregelen in zeer beperkt gezelschap te gebeuren.


In dit filmpje kom je meer te weten over de symboliek van dit monument en kan je het monument van dichtbij bewonderen!


Kunstenaar Karel Van Roy:

"Ik gaf de zes gesneuvelden elk hun eigen monument, die deel uitmaken van het grote geheel. De gesneuvelden Camiel De Wispelaere, August Verheye, Octaaf Jozef Dalle, Alfons Vermeulen, Theophile Van Haecke en Ghislain Van Hyfte staan op een verhoog bovenop de lauwerkrans, om hen zo de gepaste eer te betonen. Op een mooie dag projecteert de zon hun namen op de lauwerkrans, om aan te tonen dat ze tot in de eeuwigheid blijven voortbestaan."Commentaires


bottom of page