Inhuldiging nieuw oorlogsmonument Oostveld


"We zijn bijzonder opgetogen over het nieuwe oorlogsherdenkingsmonument in Oostveld.", aldus schepen van cultuur Patricia Waerniers. "Het monument werd gemaakt door de Beernemse kunstenaar Karel Van Roy en draagt een mooie symboliek in zich." vult burgemeester Jos Sypré aan. Op de foto (van links naar recht) burgemeester Jos Sypré, schepen van cultuur Patricia Waerniers en beeldhouwer Karel Van Roy.

Het oorlogsmonument van Oostveld was al jaren in zeer slechte staat. Het was al lang duidelijk dat om het monument te bewaren, een dringende restauratie zich opdrong.


Door de bouw van het appartementsgebouw heel dicht tegen het monument, werd de roep steeds luider om het monument ook een nieuwe plaats te geven. Een mogelijke optie was om het te plaatsen naast de ingang van de kerk, waar ook de oorspronkelijke plaats van het monument was.


Geen restauratie, maar een nieuw monument!


In 2017 werd een restauratie overwogen maar tenslotte toch niet uitgevoerd. In 2019, in de nieuwe legislatuur, kwam de restauratie van het monument opnieuw op de agenda van de cultuur-en erfgoedraad. En hieruit werd een nieuwe piste gelanceerd!


Het advies van de cultuur-en erfgoedraad naar het schepencollege toe was "dat de kostprijs voor restauratie niet in verhouding stond tot de architecturale waarde van het monument". Het monument had uiteraard wel een culturele en emotionele waarde als oorlogsgedenkteken, maar de vraag stelde zich of er voor deze kostprijs niet beter een nieuw oorlogsmonument kon gemaakt worden, dat opnieuw jarenlang weer en wind kan trotseren. Suggestie was ook om een aantal elementen van het oude monument te recupereren (de plaat met de namen bv. en misschien de foto's) om deel uit te maken van een nieuw monument.